Afskaf au pair-ordningen - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Afskaf au pair-ordningen

Au pair-ordningen er igen til debat, efter at Jyllands-Posten i pinsen bragte en artikelserie om blandt andet illegalt arbejde og ophold. Her er Caritas’ holdning til au pair-ordningen.

Selvom mange au pairer får et godt ophold i Danmark sammen med deres værtsfamilier, så taler meget for, at au pair-ordningen bør afskaffes

Selvom mange au pairer får et godt ophold i Danmark sammen med deres værtsfamilier, så taler meget for, at au pair-ordningen bør afskaffes: Der er reelt tale om en ordning, der sikrer billig hushjælp til tidspressede danske familier, der har råd til en au pair. Kun i mindre grad kan man tale om kulturudveksling, som er det officielle formål.

Familier må gerne kunne få hjælp til rengøring og børnepasning, men hushjælp bør efter Caritas Danmarks opfattelse ganske enkelt tilkøbes på de vilkår, der almindeligvis gælder på arbejdsmarkedet.

Om end argumenterne er lidt forskellige, så er det glædeligt, at flere af de politiske partier i JP anden pinsedag slår til lyd for en afskaffelse af au pair-ordningen. Kan der ikke skabes et flertal i Folketinget for at afskaffe ordningen, så bør der i det mindste kunne etableres et flertal for at styrke au pairernes rettigheder.

Og der er nok at tage fat på i så henseende. Au pairer står faktisk i en meget usikker situation. Først og fremmest fordi den toårige opholdstilladelse er knyttet til værtsfamilien. Den skal knyttes til au pairen selv, så vedkommende kan vælge en værtsfamilie fra uden frygt for ikke at kunne blive i Danmark, hvis samarbejdet ikke fungerer. Det vil desuden forbedre ordningen, hvis alene godkendte, danske bureauer kan formidle kontakten mellem au pairen og værtsfamilien. Det vil give mulighed for at forberede og godkende værtsfamilierne samt modvirke, at au pairer betaler penge under bordet for at komme til Danmark. Hvis au pairer gennem et obligatorisk introduktionskursus samtidig får en bedre indgang til det danske samfund og opholdet i værtsfamilien, så vil meget være vundet for begge parter. Au pairer må desuden sikres to faste ugentlige fridage og en fri weekend om måneden. Uanset er der brug for handling fra Folketingets side, når det gælder au pair-ordningen. At bibeholde ordningen, som den er, holder slet ikke.

Jann Sjursen, Generalsekretær