Au pairs - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Au pairs

Caritas Danmark arbejder for at forbedre vilkår og muligheder for arbejdsmigranter, der opholder sig i Danmark. Derfor er vi blandt andet engageret i støtte og rådgivning til au pairs, der som arbejdsmigranter er på midlertidige ophold og i nogle tilfælde i en særdeles sårbar og udsat situation.

Caritas har siden 2014 været en del af Au Pair Network (APN), som er et samarbejde mellem Caritas, Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) og Fagforeningen FOA om en fælles indsats for au pairs i Danmark.

Indsatsen bliver koordineret gennem et samarbejde mellem de tre organisationer i APN. Aktiviteterne er informationsmøder og informationsmateriale om regler og rettigheder samt rådgivning.

Gennem APN er der mulighed for at få rådgivning, sagsbehandling og hjælp ved akut opståede situationer.

Caritas arbejder gennem Au Pair Network og de katolske sogne for at forbedre au pairs’ vilkår og position i Danmark, modvirke isolation og ensomhed og bidrage positivt til deres fremtid.

Rådgivningstjenesten kan kontaktes via:

Au Pair Network (hotline): Tlf. 46 97 38 80, email: info@aupairnetwork.dk