Au pairs - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Au pairs

Caritas arbejder gennem Au Pair Network og de katolske sogne for at forbedre au pairs’ vilkår og position i Danmark, modvirke isolation og ensomhed og bidrage positivt til deres fremtid.

Au pair projekt 2015-16

Caritas har siden juni 2014 været en del af Au Pair Network (APN), som er et samarbejde mellem Caritas, Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) og Fagforeningen FOA om en fælles indsats for au pairs i Danmark. APN har fået bevilliget offentlig støtte til et projekt i 2015 og 2016. Det betyder, at Caritas over en to-årig periode udvider og udvikler arbejdet for au pairs sammen med katolske sogne.

Aktiviteterne i projektet bliver arrangeret gennem de tre organisationer i APN i tæt samarbejde med de katolske sogne. Aktiviteterne er lokale og sociale med informationer om regler og rettigheder samt rådgivning. I projektet har Caritas fokus på organisering og støtte til de lokale au pair-grupper og kurser både lokalt og på landsplan.

Gennem APN er der mulighed for at få retshjælp, hjælp til mægling med værtsfamilien og hjælp ved akut opståede situationer.

Caritas arbejder gennem Au Pair Network og de katolske sogne for at forbedre au pairs’ vilkår og position i Danmark, modvirke isolation og ensomhed og bidrage positivt til deres fremtid.

Au Pair Network (hotline): Tlf. 46 97 38 80, email: info@aupairnetwork.dk

 

Politisk holdning til au pair-ordningen

I maj 2016 udgav Caritas et politikpapir for at sætte au pair-ordningen til debat. I papiret anbefales det at afskaffe ordningen – og hvis det ikke er muligt, at gennemføre en række forbedringer.

I den anledning udtalte generalsekretær Jann Sjursen:

“Der er reelt tale om en ordning, der sikrer billig hushjælp til tidspressede danske familier, der har råd til en au pair. Kun i mindre grad kan man tale om kulturudveksling, som er det officielle formål. Ordningen bør principielt set afskaffes og hushjælp i fremtiden tilkøbes på de vilkår, der almindeligvis gælder på arbejdsmarkedet.”

Læs hele politikpapiret her