Biskop Czeslaw: Der er problemer med jordpersonalet - men vi er Guds medarbejdere - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Biskop Czeslaw: Der er problemer med jordpersonalet – men vi er Guds medarbejdere

At paven kommer med stærke udtalelser er kendt. Og pave Frans kommer ofte til tops i alverdens medier, når han udtaler sig. Det uanset om det er om fattigdom, menneskehandel, flygtningekrisen eller andet.

Næsten er en gave

Men pavens fastebudskab er også stærkt i Biskop Czeslaws øjne, selvom det i Danmark næppe når så meget længere ud end til Katolsk Orienterings læsere og medlemmerne af Kirken. Biskoppen har hæftet sig ved, at vi er hinandens gave:

”Paven understreger nemlig i sit fastebudskab, at vores næste eller ”den anden”, som han skriver, er en gave, en uvurderlig skat. Jeg synes, det er lidt provokerede, fordi Frans samtidig kæder det sammen med, at de mennesker som ”forstyrrer” vores magelighed, vores glansbillede af en verden, altså også er en gave. Den hjemløse og de fattige, mennesker, der er udstødt af samfundet. Budskabet er en udfordring til at stoppe op og ikke mindst i fastetiden at overveje, hvordan kan jeg hjælpe mennesker? ”

Vi skal forvalte Guds gaver

Det ligger selvfølgelig lige for, at bispedømmets fasteindsamling gennem Caritas også er en måde at hjælpe på og i forhold til mennesker, som vi ikke som enkeltpersoner kan hjælpe men netop sammen:

” Vi skal være med til at forbedre levevilkårene i verden. Først og fremmest fordi vi skal forvalte Guds gaver retfærdigt og dele. Tænker vi desuden på en af denne tids store udfordringer, flygtningekrisen, så er det også vigtigt at skaber forandringer og håb om en bedre fremtid for mennesker i andre lande. På den måde kan vi mindske årsagerne til at mennesker må flygte eller migrere”.

Danmark er attraktivt

For biskop Czeslaw er det ikke så mærkeligt at mennesker bliver drevet på flugt af krige og konflikter. De har brugt for asyl og beskyttelse. Men det må ifølge biskoppen heller ikke undre, at mennesker begiver sig på vej fordi de ikke ser en fremtid i deres hjemland:

”Vores måde at leve på i vesten, vore normer og standarder, er attraktive for andre. Og vi lever jo også på mange måder i et fantastisk land, Danmark, hvor livet er relativt let for de fleste uanset at vores samfund og sikkerhedsnettet for udsatte ikke er perfekt. Der er imidlertid grund til at minde os selv om, at vi så meget desto mere har pligt til at bidrage til, at andre får det bedre. Vi skal faktisk være generøse, så langt som vi kan”.

Bevar håbet

Interviewet har bevæget sig derhen, hvor nogle af de globale udfordringer, nok kan fortrænge optimismen på menneskehedens vegne. For selvom f.eks. millioner af mennesker i de seneste årtier er blevet løftet ud af fattigdom, som biskoppen påpeger, så er det ligesom at skyerne trækker sig lidt sammen når det gælder solidariteten.

”Vi kan som enkeltpersoner godt blive overvældet af de mange udfordringer vi personligt møder, eller som verden skal takle. Men vi skal bevare håbet og berede vejen for opfyldelsen af håbet ved at søge Gud mere og leve vores tro aktivt i forhold til næsten. På den måde er vi Guds medarbejdere for, at det gode sker”, fastslå Biskop Czeslaw og tilføjer:

”Det kan godt være, at Vorherre har problemer med sit jordpersonale, men han fyrer ingen. Vi er alle kaldede til at være Hans medarbejdere. Lad os bruge fastetiden til at tænke over og bede om, at vi hver især må se, hvad der er vores opgave”.

– Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas