Caritas i dialog med Museveni - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Caritas i dialog med Museveni

Bøndernes egen fortalerskabsplatform UFCVP i Uganda har gennem dygtigt lobbyarbejde sikret sig præsident Yoweri Musevenis støtte i bestræbelsen på at forbedre lovgivningen vedrørende GMO. Et nyt lovforslag har stor betydning for de fattige bønder og miljøet.

Kort før nytår valgte Museveni at gå imod parlamentet og afslå at underskrive et lovforslag om brugen af genmodificerede afgrøder (GMO), som parlamentet ellers havde godkendt. Lovforslaget ville gøre GMO lovligt i Uganda uden tilstrækkelig hensyn til de mulige negative konsekvenser for befolkningen og for miljøet.

Siden lovforslaget blev præsenteret for det ugandiske parlament i 2012, har Uganda Farmers Common Voice Platform (UFCVP), som er startet af Caritas Uganda med støtte fra Caritas Danmark i tæt samarbejde med andre engagerede aktører, arbejdet for, at lovforslaget skulle ændres for bedre at varetage de fattige bønders interesser og beskytte miljøet. Trods en dedikeret indsats med mange små sejre undervejs godkendte parlamentet lovforslaget i oktober 2017, til stor bekymring i det ugandiske civilsamfund.

Gennem dygtigt lobbyarbejde lykkedes det UFCVP at komme i dialog med præsidenten. Netværket fremlagde deres bekymringer og anbefalede præsidenten ikke at underskrive lovforslaget i dets nuværende form. Deres arbejde ser nu ud til at have båret frugt. I stedet for at underskrive har Museveni fremlagt en række af UFCVP’s ændringsforslag for parlamentet, der nu er forpligtet til at tage disse op til overvejelse. Det har ført til, at UFCVP er blevet indbudt til at fremlægge deres synspunkter i parlamentet. Samtidig er de inviteret med i den arbejdsgruppe, som skal udarbejde et revideret lovforslag.

En sejr for bønderne

Dette er en stor sejr for UFCVP, som er et netværk af 17 ugandiske NGO’er, der alle arbejder for fattige bønders rettigheder. Det er unikt, at et fortalerskabsnetværk i Uganda ikke også har deltagelse af mange vestligt funderede organisationer, men derimod udelukkende repræsenterer det ugandiske civilsamfund. Det afspejles i det politiske arbejde, der fokuserer på de sager, som uganderne selv finder vigtige. Desuden favner netværket fattige bønder, der på landet ofte er organiseret i lokale foreninger eller kooperativer. Det er således bøndernes egne meninger og holdninger, der kæmpes for, og deres stemmer, der høres.

UFCVP’s unikke konstellation betyder, at netværket møder stor respekt og lydhørhed i det politiske system. Ytringsfriheden og civilsamfundets råderum er ellers under pres i disse tider i Uganda, hvor mange NGO’er bliver forhindret i at udføre deres arbejde, hvis deres holdninger eller aktiviteter ikke falder i god jord hos regeringen.

Foruden den lokale forankring er UFCVP’s store fordel i denne sammenhæng, at Caritas Uganda fortsat fungerer som deres vært. Den katolske Kirke er en meget stærk og respekteret institution i det ugandiske samfund, og den lovgivning, som staten gør brug af til at true NGO’erne, gælder ikke for kirkelige organisationer. I en tid, hvor det er uhyre vanskeligt at få politisk indflydelse i Uganda, har UFCVP således bedre vilkår.

Begrænset forskning om GMO

Der er meget begrænset forskning omkring de risici, der er forbundet med GMO-produktion, som ikke er foretaget af de firmaer, der udvikler og har patent til at sælge GMO-frø. Dertil kommer en bekymring for, at de fattige bønder vil ende i et afhængighedsforhold af de multinationale firmaers monopol på dyre GMO-frø, der kræver særlig patentbeskyttet gødning, og hvis planters frø ikke kan genanvendes ved næste høst. Det har derfor stor betydning, at lovforslaget ikke er blevet godkendt i dets nuværende form.

UFCVP mener ikke, at lovforslaget i dets nuværende form tager højde for potentielle risici af sundhedsmæssig, miljømæssig eller økonomisk art. Ligesom det ikke er kendt, i hvilket omfang GMO-afgrøder kan sprede sig som biologisk forurening i naturen eller påvirke mange generationers tilpasning af lokale frø. Det er derfor en stor sejr, at civilsamfundet, herunder de ugandiske landmænd, har formået at få præsidenten på deres side. På denne måde er vedtagelsen af lovforslaget sendt til hjørnespark.