Nationalt Arkiv - Caritas Danmark
STØT
I DAG

PRESSEMEDDELELSE: Caritas Danmark lancerer nyt migranthus på Vesterbro 

Behovet for mere udenlandsk arbejdskraft har været et tema i valgkampen, men ofte bliver mennesket bag arbejderen glemt. Torsdag den 10. november lancerer nødhjælpsorganisationen Caritas Danmark et nyt migranthus tæt på Københavns Hovedbanegård, der står klar til at hjælpe de migrantarbejdere, der som følge af deres placering i samfundets periferi befinder sig i en skrøbelig position.  Med åbningen af migranthuset samler Caritas Danmark mange af sine eksisterende sociale tilbud under ét tag: psykologtilbud, socialrådgivning og retshjælp. Derudover vil der blive udrullet et helt nyt tilbud med fokus på beskæftigelse og erhvervsrelevante kurser. ”Migranthuset er en nødvendig udvikling af det stigende pres, der har været på vores aktiviteter. Antallet af arbejdsmigranter er støt stigende, og i takt med at der er flere og flere ansættelser, er der også flere og flere, der kommer i klemme,” fortæller Maria Krabbe Hammershøy, generalsekretær i Caritas Danmark. Selvom behovet for mere udenlandsk arbejdskraft har været et tema i valgkampen, er der ikke mange, der taler om, at migrantarbejderne er rettighedsbærende individer, der har krav på hjælp, når problemerne opstår. Det kan være dårlige arbejdsvilkår eller en uventet fyreseddel. Men det kan også være udfordringer med at komme ind på boligmarkedet, ringe adgang til sundhedssystemet og et manglende netværk, der kan stille den enkelte i en både ensom og sårbar position. ”Langt hen ad vejen kan vi takke arbejdsmigranterne for Danmarks vækst og fremgang. Tænk bare på metroen i København og den kommende Femern Bælt-forbindelse. Men vi er nødt til at sikre os, at de også har et sikkerhedsnet og en mulighed for at få hjælp. Det er det, vi ønsker med migranthuset,” udtaler Maria Krabbe Hammershøy. ”Mange af migrantarbejderne kommer fra det globale syd og Syd- og Østeuropa og kender allerede til Caritas. Det er dér, de uvilkårligt går hen, når de ankommer til landet,” fortæller Ditte Dandanell Bihl, leder af det nationale arbejde i Caritas Danmark. ”Tidligere har vi nogle gange skullet henvise dem til andre tilbud, men med etableringen af migranthuset kan vi forhåbentligt imødekomme alle deres behov på ét sted.” Kontakt: kommunikationskoordinator Peter Christian Rude på pcr@caritas.dk / 31 33 62 29 Caritas Danmark er en del af Den katolske Kirkes humanitære hjælpeorganisation. Organisationen er én af Danmarks ældste nødhjælpsorganisationer. Vi arbejder ud fra et kristent menneskesyn uden hensyn til politisk eller religiøst tilhørsforhold eller etnicitet. Vi er en del af det verdensomspændende Caritas-netværk med flere end 160 nationale Caritas-organisationer. Se mere på caritas.dk.