Danmark udviser humanitær armod i spørgsmålet om kvoteflygtninge - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Danmark udviser humanitær armod i spørgsmålet om kvoteflygtninge

Danmark udmærker sig desværre negativt ved, at stadig færre asylansøgere kommer til Danmark. I år er Danmark placeret som nummer 17 på EU’s liste over, hvor mange asylansøgere vi modtager i forhold til befolkningens størrelse. Det er den laveste placering i 10 år, og vi bliver kun ”slået” af Storbritannien og Portugal samt en række østeuropæiske lande.

Og slået er det rigtige ord, for i forhold til flygtninge, så er det for regeringerne i EU ikke nogen succes at ligge i toppen over lande, der modtager mennesker på flugt. Tværtimod, der gælder det om at ligge i bunden.

Det synes også at være logikken for den danske regering. Integrationsminister Inger Støjberg jubler over de nye tal og henviser til de 64 opstramninger, der har gjort Danmark til et mindre attraktivt land at søge asyl i.

Der er imidlertid ikke så meget at juble over set ud fra et humanitært perspektiv. Krigen i Syrien buldrer fortsat og sender mennesker på flugt – også til Europa. Nye konflikter kommer til – og gamle blusser op, som vi ser det i forhold til Myanmar, hvor hundrede tusinder af rohingyaer er drevet på flugt til Bangladesh.

De nye EU-tal repræsenterer derfor først og fremmest den humanitære armod, der præger EU. Fællesskabet har ikke kunnet levere på en af unionens kerneværdier, solidaritet, når det gælder om at give flygtninge tag over hovedet og beskyttelse. Tværtimod repræsenterer unionen en ubarmhjertig konkurrence medlemslandene imellem i forhold til at undgå flygtninge.

Samtidig er verdenssamfundet med FN i spidsen præget af afmagt i forhold til de mange krige og konflikter, der sender mennesker på flugt. Og den fattigdom, som også sender folk på vandring efter et bedre liv.

Der findes desværre ikke quick- fixes i forhold til de faktorer, der til stadighed sender mennesker på flugt, hvoraf nogle søger mod Europa. Langt størstedelen forbliver imidlertid i de nærområder, som de kommer fra både i lejre og for en dels vedkommende hos en værtsbefolkning, der tager imod, sådan som Caritas Danmark har oplevet det gennem sit arbejde i bl.a. Jordan, Tchad og Myanmar.

Menneskeliv kan ikke gøres op i tal og scoringslister. Alligevel er det en falliterklæring, at Danmark som et af verdens rigeste lande racer mod bunden i EU’s opgørelse over de spontane asylansøgere, vi modtager, og så tilmed siger nej til at modtage FN-kvoteflygtninge: Altså flygtninge, som opholder sig i lejre og har gjort det i årevis.

Traditionelt har Danmark årligt modtaget 500 FN-flygtninge med undtagelse af sidste år. Nu vil regeringen helt melde pas på dette område for 2017 og fremefter. Man går efter en total bundskraber i forhold til EU-landene i øvrigt. For Danmark bliver måske det eneste EU-land, der ikke er med på en solidarisk fordeling af flygtninge gennem FN. Og det er stik imod det, som Norge og Sverige har gjort: De har øget antallet af kvoteflygtninge.

Danmark repræsenterer et humanitært armod af historiske dimensioner. Det må ændres.

 

Jann Sjursen,

Generalsekretær for Caritas Danmark