Der skal bygges bro mellem de udsatte borgere og sundhedsvæsnet - Caritas Danmark
STØT
I DAG
 

Der skal bygges bro mellem de udsatte borgere og sundhedsvæsnet

Der skal bygges bro mellem de udsatte borgere og sundhedsvæsnet

 

Hjemløse, sindslidende, misbrugere og andre, som af den ene eller anden grund har svært ved at søge lægehjælp i tide, har et dårligere helbred end resten af befolkningen og dør i gennemsnit næsten 20 år tidligere. Caritas Klinik er et forsøg på at bygge bro mellem de udsatte borgere og sundhedsvæsnet, så uligheden i sundhed kan blive mindre.

Af Malene Fenger-Grøndahl

Lever man med et misbrug, er hjemløs eller sindslidende eller alle tre dele på en gang, kan det være uoverskueligt at søge læge, før man får et så akut behov for hjælp, at man bliver indlagt. Ofte bliver patientens akutte tilstand behandlet, og vedkommende bliver herefter udskrevet, uden at alle de problemer, der ligger under den akut opståede sygdom, er blevet udredt. Nogle uger eller måneder efter kan situationen gentage sig, og ofte vil patienten dø tidligt.
”Udsatte borgere dør gennemsnitligt 19 år tidligere end befolkningen i øvrigt, til trods for at vi har et rigtig flot og velfungerende sundhedsvæsen. Desuden vurderer kun omkring 50 % af de udsatte borgere, at de har et godt helbred, mens det gælder 85 % af befolkningen i øvrigt. Det viser, at vi har en sundhedsudfordring, og den forstærkes af, at der i praksis er stor ulighed i adgang til sundhedsvæsnet, fordi mange udsatte borgere ikke i praksis har samme adgang til at komme til læge som andre borgere. Mange lever med smerter og er konkret begrænsede af sygdom i deres hverdag,” siger Vibe Klarup, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte.
”Derfor er det nødvendigt, at der bliver taget nogle initiativer, som kan bygge bro mellem de udsatte borgere og det generelle sundhedsvæsen, og der ser jeg Caritas Klinik som et meget håbefuldt projekt,” uddyber hun.
Caritas Klinik er nyt sundhedstilbud til socialt udsatte på Vesterbro i København, som er åben hver tirsdag fra kl. 17-20 og er bemandet af frivillige læger og sygeplejersker, der tilbyder konsultationer inden for den almene praksis’ område og desuden kan bestille blodprøve og henvise til speciallæger og kommunale tilbud. Man skal ikke bestille tid, og tilbuddet er åbent for alle. Målgruppen er socialt udsatte borgere, hvoraf mange i forvejen færdes i området omkring Mændenes Hjem, men det kan også være mennesker, der hverken er misbrugere eller hjemløse, men af andre årsager har svært ved at benytte sundhedsvæsnets tilbud, forklarer koordinator for Migrantarbejde i Caritas Danmark, Ditte Dandanell.
”Det kan handle om digitaliseringen, som for nogle er en udfordring, eller psykisk sygdom, som kan gøre det svært at overskue et behandlingsforløb, hvor man skal bestille tid, møde op flere uger senere og så igen sørge for at bestille tid til opfølgning. Vi ved også, at en del migranter har svært ved forstå sundhedsvæsnet og for eksempel ikke kan afkode de breve og indkaldelser, de får. Konsekvensen er, at mange ikke får den behandling, de har brug for, og her håber vi, at Caritas Klinik kan fungere som en åbning til at få hjælp, både i klinikken, men også meget gerne videre i systemet hos for eksempel egen læge eller speciallæger. Alene det, at vi har åbent i aftentimerne og uden tidsbestilling kan betyde meget,” siger Ditte Dandanell.
Formand for Rådet for Socialt Udsatte, Vibe Klarup, er enig i, gruppen af borgere, som har svært ved at benytte sig af det offentlige sundhedsvæsen, er langt større end gruppen af misbrugere, hjemløse og sindslidende.
”Der kan være mange faktorer, som presset folk og forhindrer dem i at interessere sig for deres sundhed her og nu. Det kan være økonomiske bekymringer eller vanskelige familierelationer. For andre er det helt praktiske barrierer, der er afgørende. Er man eneforsørger, kan det være svært at nå på arbejde og hjem og hente børn og så nå frem til en tid hos lægen inden lægens åbningstid. Det kan lyde som bagateller, men kan betyde meget i praksis, og resultatet er, at mange borgere går rundt med skjult sygdomme, som ikke rigtig bliver udredt og har stor negativ betydning for deres trivsel i hverdagen,” siger hun.
Ditte Dandanell fra Caritas Danmark tilføjer, at klinikkens frivillige læger og sygeplejersker både kan behandle akutte problemer, men også har tid til at tage en grundigere samtale med borgerne om deres situation og få afklaret, om det for eksempel er relevant at søge socialrådgivning i Caritas’ åbne rådgivning eller blive henvist til psykologisk eller psykiatrisk behandling.
”Selve konsultationen kan på den måde også blive lettere terapeutisk. Tager det en time at tale med en patient, så bruger vores frivillige en time. For andre kan det især være sundhedsoplysning, der er er behov for, og hjælp med at navigere i systemet,” siger hun og understreger, at beslutningen om at holde åbent en aften om ugen er foreløbig, og klinikken med kort frist kan udvide åbningstiden med en aften mere.
Vibe Klarup er enig i, at tid en vigtig faktor.
”Fra psykiatrien ved vi, at mennesker med psykiske lidelser ofte ikke bliver udret for alt det, der i øvrigt kan være galt, fordi fokus alene er på de psykiske lidelser. Derfor kan de gå rundt med ubehandlet KOL eller hjertesygdomme eller anet, som er med til at reducere antallet af leveår. Så der er helt klart behov for et tilbud, hvor der er tid, grundighed og opmærksomhed på det hele menneske. At man i Caritas Klinik kan møde op uden tidsbestilling og møde læger og sygeplejersker, der har tid til grundige undersøgelser, er supergodt,” siger hun.
Caritas Klinik må ikke hjælpe personer, som ikke har lovligt ophold i Danmark, men skulle det ske, at der dukker migranter uden opholdstilladelse op, kan klinikkens frivillige henvise dem til Røde Kors’ sundhedsklinik for netop denne målgruppe. I det hele taget gør Caritas Danmark meget ud af, at den nye sundhedsklinik ikke skal være et alternativ til det eksisterende sundhedsvæsen og andre tilbud til udsatte borgere.
”Vi samarbejder med en lang række organisationer og aktører, som vi meget gerne vil henvise til, og som omvendt kan gøre deres brugere opmærksomme på Caritas Klinik. Vi har ikke noget ønske om at holde på borgerne, men vil tværtimod gerne guide dem videre,” siger Ditte Dandanell.
Det er en vigtig pointe, mener Vibe Klarup.
”For at bekæmpe ulighed i sundhed skal det eksisterende offentlige sundhedsvæsen bygge bro ud til de borgere, som ikke er i stand til at benytte de almindelige tilbud. Derfor skal Caritas Klinik og lignende initiativer ikke være en erstatning, men en nødvendig bro ind til det eksisterende sundhedsvæsen,” siger hun.


Caritas Klinik
Caritas Klinik er et nyt sundhedstilbud til socialt udsatte på Vesterbro i København.
Klinikken bliver bemandet af frivillige læger og sygeplejersker, der tilbyder konsultationer inden for den almene praksis’ område.
Caritas Klinik er beliggende på Amerikavej 15C, 1. sal, 1756 København V.
Den er åben hver tirsdag kl. 17-20 fra 14. september. Der er ingen tidsbestilling, man møder blot op.
Klinikkens personale er frivillige læger og sygeplejersker.
Klinikken har eget yderrekvisitionsnummer, der giver mulighed for f.eks. at bestille tid til speciallæge, henvise til kommunale tilbud og bestille blodprøver.

Frivillige søges
Caritas Klinik søger frivillige læger og sygeplejersker, der er uddannede, har mod på en vagt om måneden, interesse for målgruppen af socialt udsatte og lyst til et meningsfuldt frivilligt hverv. Desuden søges frivillige, som vil være ’værter’ i klinikken og tage imod borgerne.
Interesserede kan skrive for mere information på: klinik@caritas.dk