Det gør vi i verden - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Det gør vi i verden

Caritas Danmarks internationale arbejde er fokuseret omkring fire hovedindsatser, der alle har til formål at bidrage til realiseringen af de globale verdensmål – Sustainable Development Goals (SDG):

  • Akut indsat i humanitære katastrofer: Caritas Danmark yder akut nødhjælp til nødstedte over hele verden gennem Caritas Internationalis’ nødhjælpsappelsystem. Dette system omfatter også muligheden for udsendelse af nødhjælpseksperter til katastrofeområder, det være sig menneskeskabte eller naturlige.
  • Langvarige humanitære kriser med det formål at genoprette og opbygge modstandskraften blandt de mest sårbare mennesker primært inden for fødevaresikkerhed og forbedrede levevilkår, sundhed, ernæring og vand og sanitet.
  • Indsatser der kobler langsigtet udviklingshjælp og humanitær respons. Disse indsatser har til formål på længere sigt at reducere de humanitære behov gennem aktiviteter der forebygger og begrænser ved tidlig handling fremtidige humanitære katastrofer. Det kunne være konfliktforebyggelse mellem flygtninge og deres værtsbefolkning og det kunne være at begrænse klimaforandringer med henblik på at sikre at udsatte småbønder fortsat kan dyrke jorden og ikke tvinges væk pga. for klimaforandringerne.
  • Bæredygtig udvikling på landet med fokus på bondeorganisering og fortalerskab som redskaber til at skabe udvikling for den fattige landbefolkning.