Diakoniprojekter - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Diakoniprojekter

I Danmark laver Caritas socialt arbejde i form af enkeltstående projekter, som er helt afhængige af frivillig arbejdskraft. Mange af vores frivillige motiveres af deres kristne tro, men der er ingen krav om religiøst tilhørsforhold for at være frivillig i Caritas.

Alle, der har en god idé til et socialt hjælpeprojekt, kan få råd og vejledning til at komme i gang, og søge Diakonipuljen om midler til projektet.

Kontakt Caritas, hvis du har en idé til et projekt, eller gerne vil være med som frivillig:

caritas@caritas.dk eller ring på 38180000.

Nedenfor kan du se nogle af de eksisterende projekter. Se idékataloget til venstre for at få et par idéer til, hvordan du kommer i gang med en aktivitet, der kan hjælpe andre!

I Sankt Mariæ sogn i Kalundborg arbejder frivillige med projektet ”Tante Caritas’ Venner”, hvor man som familie eller enkeltperson kan blive matchet i en venskabsrelation med migranter – dvs. flygtninge, asylansøgere eller indvandrere til Danmark.

Formålet med venskabsrelationerne er at hjælpe migranter til at blive mindre ensomme og isolerede, og opleve at falde til i deres lokalområde. Men det gør jo ikke noget, hvis venskaberne udvikler sig til mere, som det ofte er tilfældet.

Kontaktperson: Beatrice Musomandera, beatricemandera@yahoo.com

”Det har afgjort været en positiv oplevelse at have en migrantven. Vi har været sammen med vores migrantven en gang om ugen, medmindre noget er kommet på tværs, hvilket kun er sket en gang. Den største udfordring er det sproglige. Vores migrantven har været i landet i et år, men er endnu ikke helt fortrolig med det danske. Vi kan godt kommunikere, men det er ikke en fri og let kommunikation. Han fungerer virkelig godt og med lidt sproghjælp ville han hurtigt kunne blive en værdifuld borger for det danske samfund.

Det har faktisk været lidt overraskende for os, hvor godt han går ind i de meget fremmede normer, han møder. I en vis forstand troede vi, at det ville være meget sværere at integrere en, der er fra så anderledes et land. Den fordom har vi fået demonteret.” – Hans-Henrik Ekner, frivillig

Solidaritetsprojekt

Siden begyndelsen af 2015 har gruppen Mount Tabor, som består af unge fra forskellige lande og er tilknyttet Vor Frue Kirke i Aarhus, arrangeret besøg og aktiviteter for beboerne på asylcentre, først i Langaa og siden Voldby. “Solidarity Project” begyndte som selvfinansierede, men søgte så støtte fra Caritas. Projektet har ført til mange erfaringer og gode oplevelser, blandt andet en kurdisk nytårsfest, familiemiddage med skattejagt og deltagelse i Aarhus festuge. I 2017 er projektet flyttet igen, og arrangerer nu aktiviteter på udrejsecenter Kærshovedgård.

Kontaktperson: Luz Azlor

”I har gjort en kæmpe forskel. Det har betydet så meget for os, at I er kommet her, at I har inviteret os til Aarhus, og at I har sørget for at vi blev hentet. Vi er meget glade og taknemmelige for samværet, festerne og for venskaberne” – Takkebrev fra beboerne i asylcenter Voldby

Læs mere om projektet her

Følg Mount Tabor-gruppen på Facebook

Caritas Center Stenosgade

I hjertet af Vesterbro ligger Caritas Center Stenosgade, i bygningerne ved Jesu Hjerte Kirke. Her arbejder vi med frivillige sociale projekter, blandt andet en café for ældre fra alle nationaliteter, tilbud om stille tilbedelse i kirken og åben socialrådgivning hver onsdag aften.

Der er altid plads til flere frivillige, og fra tid til anden holder vi også foredragsaftener og kurser – følg os på Facebook og få seneste nyt!