Flot evaluering for Zimbabweprogram - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Flot evaluering for Zimbabweprogram

Caritas’ program i Zimbabwe lukker ned med udgangen af året. I den forbindelse er generalsekretær, Jann Sjursen, og programkoordinator, Berit Gade, på besøg hos partnerne for at holde de afsluttende evalueringer. De peger på, at programmet har været relevant og skabt varige resultater.

”Programmet har været yderst relevant for målgruppen, småbønder og deres familier. Og det har skabt varige resultater, der rækker ud over programmet”. Sådan konkluderede Dr. Pindai helt overordnet på en evalueringsmøde mandag den 16. oktober i Harare, da han præsenterede udkastet til evaluering af Caritas Danmarks program i Zimbabwe.  Programmet slutter med udgangen af 2017. Han understregede derfor også: ”Afslutningen på programmet betyder ikke, at livet er slut. ”

 

250 personer interviewet af 10 konsulenter

Der var således mange lovord til Caritas i Danmark og i Zimbabwe (bispedømmeorganisationerne i Mutare og Bulawayo) samt Justice and Peace Commissionen (CCJP), da alle deltagende partnere, repræsentanter for regeringen (landbrugsministeriet), lokale myndigheder samt ikke mindst småbønderne selv. Repræsentanter for Caritas i England, Irland og den katolske organisation Misereor fra Tyskland deltog også.

Hensigten var at diskutere udkastet til evalueringsrapporten med det internationalt anerkendte konsulentfirma fra Zimbabwe, Centre for Development, Research and Evaluation International Africa samt dele og formidle erfaringer.

10 konsulenter er gået metodisk til værks og har gennemført over 250 individuelle interviews og i fokusgruppeinterviews med målgruppen (småbønderne) og andre aktører (myndighedspersoner, ledelsen i Kirken m.v.). Det er gjort på engelsk og på fire andre hovedsprog, som tales i Zimbabwe. Konsulenterne har holdt formålet med programmet og dets forandringsteori m.v. op imod resultaterne, de har kunnet dokumentere, og den indflydelse programmet har haft.

 

I Zimbabwe er det teorien, den er gal med…

Fr. Chiromba, generalsekretæren for den katolske bispekonference i Zimbabwe, som Caritas og CCJP hører under, lagde i sin tale også vægt på de varige resultater, selvom han ikke lagde skjul på, at han beklagede, at Caritas Danmark stopper sit arbejde i Zimbabwe:

”Nu, hvor programmet kører bedst, skal det lukke. Men en ild er tændt. Lad den brænde i jeres bispedømmer, og lad den spædes til andre”.

Generalsekretæren havde desuden noteret sig konsulenternes fokus på spørgsmålet om forandringsteori og sagde med et glimt i øjet:

”Zimbabwe behøver ikke først og fremmest en forandringsteori, men en skifte af teori/ideologi.”

 

Programkoordinator og generalsekretær deltog

Caritas Danmarks programkoordinator, Berit Gade, havde også et indlæg på konferencen, hvori hun med et citat fra en af de interviewede bønder lagde vægt på programmets målsætning om at forbedre landbrugsproduktionen, men også sikre en fredelig udvikling i Zimbabwe:

”A full stomach without peace is meaningless and disimpowering”.

Generalsekretær Jann Sjursen understregede i sin tale, at Caritas Danmark også havde noget at lære af evalueringen, herunder evaluators kritik af, at programmet nok havde været for ambitiøst i forhold til tidsperspektiv og økonomi, samt bemærkninger om potentialet i et bedre programmæssigt samarbejde med den tyske organisation Misereor, der co-finansierer programmet. Han pegede desuden på, at småbønderne med deres egen arbejdskraft og tid har lagt de største ressourcer i programmet, som dog ikke var blevet til noget uden dygtige medarbejdere og partnere i Caritas og CCJP.

Jann Sjursen gentog de tre bevæggrunde for, at Caritas Danmark nu trækker sig ud af Zimbabwe, hvilket blev besluttet i efteråret 2015:

  • Den nye Venstre-regeringens beslutning om at skære 25% af støtten til NGO’ernes udviklingsprogrammer
  • Zimbabwe blev taget af listen over Danmarks prioritetslande
  • En sag om uregelmæssigheder på nationalkontoret i Caritas Zimbabwe havde negative konsekvenser for programmet ambitioner om en nationale forankring og koordination.

Det var Caritas Danmarks in-country koordinator for programmet, Marius Zibgwi, der på fornem vis ledte en udbytterigt møde med i alt 35 deltagere.

 

Af generalsekretær Jann Sjursen