Niger - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Niger

Kort om landet:

Niger rangerede næstsidst på UNDP’s Human Development Index (189/189) i 2020 og betragtes som en skrøbelig stat. Samfundet er patriarkalsk og har en af verdens højeste uligheder mellem kønnene (UNDP’s ligestillingsindeks). 80 % af befolkningen er afhængige af indtægter fra landbruget, men tilbagevendende tørke og epidemier påvirker fødevaresikkerheden negativt, hvilket medfører øgede priser og fattigdom.

Det anslås, at mere end 2,5 millioner mennesker er ramt af kronisk fødevareusikkerhed, og mere end 41 % lever i ekstrem fattigdom (Verdensbanken, 2019). Desuden anses mere end 900.000 nigerske børn som værende akut underernærede med behov for behandling, og mere end 370.000 gravide eller ammende kvinder er akut underernærede.

Dertil kommer at Niger er stærkt påvirket af konflikterne fra nabolandene og hyppige angreb fra islamistiske terrormilitser hvilket har medført en stigende tilstrømning af flygtninge og intern fordrevne, fare for radikalisering af sårbare grupper og yderligere forværring af kvinders og pigers rettigheder. Mere end 220.000 flygtninge (hovedsageligt nigerianske og maliske) og 265.000 internt fordrevne personer er registreret i landet (UNHCR).
Som følge af hyppige angreb og etniske konflikter i flygtningelejrene, vælger mange flygtninge og internt fordrevne at bosætte sig hos lokale værtsfamilier. Men uden for lejrene har de ikke adgang til mad, husly, uddannelse eller sundhedsydelser, og er afhængige af lokalbefolkningens velvillighed til at støtte dem. Gæstfriheden når dog ofte sin grænse, da ressourcerne hos værtsfamilierne i forvejen er knappe.

Vores indsats i landet:

Vi arbejder både med en humanitær- og udviklingsindsats i Niger.

Udvikling:

Vi arbejder for at styrke fattige og sårbare familiers levevilkår i storbyen Niamey. Dette gør vi bl.a. ved at støtte kvinders og pigers rettigheder. Det kan være kontroversielt at arbejde med rettigheder i Niger, hvor traditioner er stærke og ofte kræver en grundlæggende adfærdsændring for f.eks. at komme vold i hjemmet til livs.

Derfor er dialog og menneskerettighedsundervisning udført af et bredt panel af både lokale religiøse ledere, juridiske eksperter, sociologer og landsbyens ældste, vigtige våben i kampen for at fremme forståelsen og respekten for kvinders rettigheder. Derudover træner vi kvinderne til at organisere sig i foreninger og forbund for på dén måde at stå stærkere, når de skal udøve deres rettigheder.

Kvinderne trænes også i at skabe deres egen indkomst via varierende aktiviteter som sæbeproduktion, salg af fødevarer, restauration, gedeavl osv. De sårbare familier bor som oftest i fattige kvarterer på meget lidt plads, så vi hjælper dem til at få tilladelse til at leje jord, så de kan anlægge byhaver. Disse haver giver både kvinderne mulighed for at øge deres selvforsyning så de slipper for de dyre markedspriser og til at opnå indkomst ved salget af de overskydende afgrøder. Haverne er desuden med til at nedsætte forureningen og skabe flere grønne byområder til fordel for både befolkningens fysiske og mentale helbred.

Sideløbende uddanner vi særligt udvalgte mødre i sundhed og ernæringsteknikker. Mødrene tilkobles lokale sundhedsklinikker og hjælper med at opspore underernærede børn i deres kvarterer, så børnene kan komme i behandling og forældrene kan lære hvordan de sikrer en varieret of sund kost for deres børn.

Nødhjælp:

Vi arbejder for at forbedre maliske flygtninges og internt fordrevnes levestandard og integration i lokalsamfundet gennem en bred vifte af aktiviteter. Mødre får træning til at lave kornbanker, tidligere landmænd og kvægavlere hjælpes til at genoprette deres virke på ny, og bliver trænet i nye smarte metoder. Bl.a. i hvordan man laver særligt ernæringsrige foderblokke og klimatilpassede frøsorter. Også her uddannes et antal lokale mødre i ernæring, som arbejder frivilligt for at højne ernæringsniveauet i deres lokalmiljø. Erfaring viser, at denne metode er særligt effektiv til at få dækket lokalbefolkningen, da lokale sundhedsklinikker ofte ikke har nok ressourcer. For at hjælpe integrationen af de nytilkomne og forebygge konflikter, arbejder vi på forskellige måder med at fremme fredelig sameksistens. Dét gøres bl.a. ved at lade lokale unge arrangere fælles aktiviteter, som fodboldkampe og affaldsindsamlinger, hvor grupperne rystes godt sammen.

Adgang til forbedret vandforsyning og sanitet, er også noget vi arbejder for. Det gør vi ved at opføre brønde og latriner for alle befolkningsgrupper. Rent drikkevand er med til at sikre målgruppens sundhed og velfærd og fremmer deres engagement i de øvrige aktiviteter. Samtidig er opførelsen af latriner med til at beskytte privatlivets fred og forbedre sundhedsforholdene.

Her arbejder vi:

Tillabéry regionen i den sydvestlige del af landet.

Vores samarbejdspartner i Niger: