Niger - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Niger

Kort om landet:

Niger rangerede næstsidst på UNDP’s Human Development Index (187/188) i 2016 og betragtes som en skrøbelig stat. Samfundet er patriarkalsk og har en af verdens højeste uligheder mellem kønnene (UNDP’s ligestillingsindeks). 80 % af befolkningen er afhængige af indtægter fra landbruget, men tilbagevendende tørke og epidemier påvirker fødevaresikkerheden negativt, hvilket medfører øgede priser og fattigdom. Det anslås, at over 73 % af befolkningen lever i svær fattigdom.

Dertil kommer at Niger er stærkt påvirket af nabolandenes konflikter, hvilket har medført en tilstrømning af flygtninge og intern fordrevne, samt et stigende antal islamiske grupper, der radikaliserer landet og influerer negativt på kvinders og pigers rettigheder.

Niger har tre eksisterende lovsystemer: den skrevne “moderne” lov, den traditionelle (sædvane) lov og islamisk lov. Kvinders rettigheder er typisk repræsenteret i den moderne skrevne lov, der som oftest tilsidesættes til fordel for den traditionelle eller islamisk lov. Den øgede ekstremistiske indflydelse i landet, medfører yderligere forringelser af kvinders rettigheder. Et eksempel er, at kvinder generelt bliver nægtet deres lovlige ret til arv i tilfælde af skilsmisse eller ægtefælles død.

På grund af konflikten i Mali huser Niger, ifølge FN, over 60.000 registrerede flygtninge, som er bosiddende i tre flygtningelejre i Tabareybarey, Mangaizé og Abala i Tillabéry regionen langs grænsen mellem Mali og Niger, der er blandt de mest skrøbelige regioner i landet. Ifølge FN har ca 2 millioner mennesker brug for fødevarehjælp på grund af manglende fødevaresikkerhed, underernæring og oversvømmelser.

Flygtningelejre er blevet angrebet af islamiske oprørere fra Mali og både flygtninge og militærpersonale er omkommet som følge heraf. Forskellige militante fraktioner intensiverer antallet af angreb i det nordlige Niger, med endnu flere ofre til følge.
Mange flygtninge vælger at bosætte sig hos de lokale værtsfamilier, ofte på grund af etniske konflikter i lejrene. Men uden for lejrene har de ikke adgang til mad, husly, uddannelse eller sundhedsydelser, og er afhængige af lokalbefolkningens velvillighed til at støtte dem. Værtsbefolkningen er også sårbare, særligt op til høsten, da der er mangel på regn.

Vores indsats i landet:

Vi arbejder både med en humanitær- og udviklingsindsats i Niger

Udvikling:
Vi arbejder for at styrke kvinders rettigheder. Det kan være kontroversielt at arbejde med rettigheder i Niger, hvor traditioner er stærke og ofte kræver en grundlæggende adfærdsændring for f.eks. at komme vold i hjemmet til livs. Derfor er dialog og menneskerettighedsundervisning af bl.a. religiøse ledere og landsbyens ældste centrale elementer, der påvirker deltagernes opfattelser og viden, og fremmer forståelsen og respekten for kvinders rettigheder.

Derudover arbejder vi for at udstede ID-kort til kvinderne. Kvinder i landsbyerne har ofte ikke ID-papirer, men erfaringer viser, at deres status i familien og samfundet fremmes, når de får udstedt f.eks. fødselsattester.

Gennem kapacitetsopbygning af landsbygrupper, for både mænd og kvinder, arbejder vi for at styrke landbefolkningens livsgrundlag. Det sker bl.a. gennem træning i kvindeligt lederskab, grundlæggende bogføring, ligestilling mellem mænd og kvinder mv. Træningen suppleres med indkomstskabende aktiviteter, f.eks. i grøntsagsproduktion eller bæredygtig landbrugspraksis, som giver tilskud til familierne og mulighed for lidt overskud.

Nødhjælp:
Vi arbejder for at forbedre flygtninges levestandard, bl.a. gennem grøntsagsdyrkning og avl af lam med henblik på videresalg. Flygtninge og sårbare personer fra værtsbefolkningen får tildelt kuponer til at købe et lam samt en startpakke med bl.a. foder. Det giver målgruppen mulighed for at opdrætte og sælge lammene for derefter at købe nye. Erfaringer viser, at overskuddet fra salget også dækker skolepenge, husleje, medicin m.m.

Adgang til forbedret vandforsyning og sanitet, er også noget vi arbejder for. Det gør vi ved at opføre brønde og latriner til både flygtninge og værtsbefolkningen. Rent drikkevand er med til at sikre målgruppens sundhed og velfærd og fremmer deres engagement i de øvrige aktiviteter. Samtidig er opførelsen af latriner med til at beskytte privatlivets fred og forbedre sundhedsforholdene.

Her arbejder vi:

Tillabéry regionen i den sydvestlige del af landet.

Vores samarbejdspartner i Niger: