nordostindien-bkp - Caritas Danmark
STØT
I DAG

nordostindien-bkp

  • Indbyggertal i Indien 1,311 milliarder (Nordøstindien cirka 32 mio.)
  • BØRNEDØDELIGHED 37,9/1.000
  • ANTAL % UNDER FATTIGDOMSGRÆNSEN 21%
  • ÅRLIG INDKOMST PR. INDBYGGER USD 5.663100
  • FORVENTET LEVEALDER 68,3 år
  • HUMAN DEVELOPMENT INDEX (2016) 131/188.

Kort om landet:

Nordøstindien har en befolkning på ca. 32 millioner mennesker, der udgør et ’patchwork’ af religiøse, sproglige og etniske grupper. Regionen er mindre udviklet og marginaliseret, med dårlig infrastruktur, lav produktivitet og begrænset markedsadgang. Civil uro og lokale væbnede fraktioner, der kæmper for uafhængighed, er opstået på grund af etniske og kulturelle opdelinger i denne region. Det betyder en ustabil politisk situation med hyppige generelle strejker, overtrædelser af fredsaftaler og regeringen har indført begrænsninger i bevægelser for både mennesker og varer.

Jordbunden og klimaet i regionen er befordrende for havebrug, plantageafgrøder, grøntsager og krydderier. Her dyrkes bl.a. te og gurkemeje, som sælges i resten af landet. Landbruget er overvejende traditionel sædeskiftedyrkning med svedjebrug. Afbrænding af landskabet bidrager til nedbrydning af jordbund og erosion. Landbrugsproduktiviteten er lav, og fattigdom er udbredt på grund af landmænds begrænsede adgang til viden, kredit og landbrugsteknisk vejledning samt manglende stemme i lokalsamfundet. De tre stater Assam, Arunachal Pradesh og Manipur ligger henholdsvis som nummer 22, 25 og 26 ud af 28 delstater i Indien, når det gælder mennesker, der lever under den officielle fattigdomsgrænse.

Vores indsats i landet:

Vi har arbejdet i Nordøstindien siden 1999 med organisatorisk udvikling af civilsamfundsorganisationer, landbrugsudvikling og indkomstskabende aktiviteter.
Centralregeringen og føderale statsregeringer har igangsat forskellige fattigdomsbekæmpelsesprogrammer for at reducere politisk ustabilitet og social utilfredshed. Men de fattige landdistrikter har svært ved at få adgang til disse programmer på grund af manglende viden, færdigheder og svag organisering. Sammen med vores partnere arbejder vi for at støtte småbønderne i at organisere sig i landdistrikternes demokratiske organisationer på to niveauer: Grundlæggende selvhjælps-, landbrugs- og opsparingsgrupper og senere i todelte forbund.

Samtidig arbejder vi for at støtte landmændene i at kræve deres ret til information og viden, adgang til basistjenester, finansiering fra regeringens udviklingsprogrammer og samtidig øge produktionen med forbedrede landbrugsteknologier.

Vores arbejde i Nordøstindien udfases i slutningen af 2018, og sammen med vores partnere arbejder vi for at rodfæste de ændringer, der har fundet sted siden 1999. Hovedaktiviteterne er rettet mod forbundene, som skal styrke strukturen omkring selvhjælpsgrupperne og fremme bæredygtighed. Det sker bl.a. ved at styrke den kollektive markedsføring, der organiseres på regionalt og nationalt niveau gennem etablering af en landbrugsejet marketingforening, der sikrer bønderne deres egen markedskanal og derved retfærdige priser.

Vi arbejder for, at bønderne opnår en regional bæredygtig markedsorganisation, som ejes og forvaltes af landmændene og giver adgang til ressourcer lokalt. Det har ført til oprettelsen af markedsføringsorganisationen NERM, som er støttet af vores partnere med et hovedkontor og fire filialer i fire stater i Nordøstindien. NERM har etableret sig som en vigtig markedsføringsplatform med en årlig omsætning på 42 mio. INR (cirka 4,2 mio. kroner). Derudover arbejder NERM for at forbedre landmændenes kapacitet til produktion og markedsføring gennem at skabe sammenhæng med nye investeringer og markedsføringsmuligheder, lette nye initiativer til fælles produktion samt teste innovative ideer for at forbedre produktion og marketingkapacitet.

Ved udgangen af 2018 vil alle 72 forbund under programmet være i stand til at give løbende vejledning til de 2.000 selvhjælpsgrupper og deres 23.400 medlemmer om emner som administration, ledelse og konfliktløsning.

Desuden vil vores fem partnere fortsætte opbygningen selvhjælpsgruppernes kapacitet, især på føderationsniveau, med det formål at overdrage ejendomsretten til landbrugsuddannelserne til forbundene i samarbejde med private aktører og lokale myndigheder.

Fortalervirksomhed har ligeledes stor betydning for den kapacitetsopbygning af bondeforeningerne, som vores partnere støtter. Det spiller en vigtig rolle i at fremme adgangen til de offentlige tjenester, som bønderne har ret til, men ikke altid opnår. Det kan eksempelvis dreje sig om offentlige fattigdomsbekæmpelses-programmer, hvor myndighederne har afsat midler til de mest marginaliserede, men ikke formår at implementere programmerne tilfredsstillende.

Her arbejder vi:

Delstaterne Assam, Arunachal Pradesh og Manipur

Vores samarbejdspartnere: