Sådan bruger vi pengene - Caritas Danmark

Om os

Her kommer pengene fra

 • Danida - 38,7 %
 • Danida, nødhjælp - 49,1 %
 • Landsdækkende indsamlering - 3,1%
 • Private bidrag - 8,6%
 • Andre indtægter - 0,5%

Det går pengene til

 • Udvikling - 42,2%
 • Nødhjælp - 52,1%
 • Diakoni - 0,4 %
 • Caritas' generelle arbejde - 5,3 %

Her kom pengene fra

 • Via rammeaftalen med Udenrigsministeriet modtog Caritas i 2016 en bevilling på 21,4 mio. kr. til arbejdet med bæredygtig udvikling i landområder i Afrika og Asien, hvilket som resultat af finanslovsaftalen for 2016 er markant mindre end bevillingen på 29 mio. kr. i 2015
 • På nødhjælpsområdet blev det humanitære partnerskab med Udenrigsministeriet videreført via en bevilling på 18 mio. kr. til Caritas’ indsatser for de længerevarende kriser i Syrien, Myanmar, Sudan og Mali
 • Bidrag fra enkeltpersoner, sogne, skoler, institutioner, virksomheder, fonde og arv rundede i 2016 godt 4,8 mio. kr. Det er lidt mindre end i 2015, hvilket primært skyldes lavere indsamlingsresultater, mens der ses en stigning i bidrag fra enkeltpersoner i forhold til 2015. Der er således fortsat bred opbakning til Caritas’ arbejde
 • Fasteindsamlingen gik til bondeforeninger i Uganda med henblik på at hjælpe bønderne til at få en fair handel. Indsamlingen nåede et resultat på ca. 700.000 kr.
 • Caritas Kollekten, som havde fokus på det lokale flygtninge arbejde i menighederne i Danmark, indbragte ca. 200.000 kr.
 • Juleindsamlingen i 2016 var organisationens hidtil bedste med et samlet resultat på 486.000 kr., som går til flygtningefamilier i Tchad

Det gik pengene til

 • I 2016 blev ca. 54,7 mio. kr. brugt på aktiviteter i ind- og udland
 • 23,1 mio. kr. gik til udviklingsprojekter i Afrika og Asien, mens knap 28,5 mio. kr. blev brugt til katastrofe- og flygtningehjælp i verdens brændpunkter. Resten af de 54,7 millioner gik til en vifte af aktiviteter, herunder Katastrofefonden, Caritas’ almindelige arbejde og det nationale diakonale arbejde
 • Sekretariatsudgifter, herunder udgifter i forbindelse med oplysning, fundraising, husleje og administration, udgjorde i alt 9,5 mio. kr., svarende til 17% af den samlede omsætning. Heraf dækker Udenrigsministeriet knap 6,8 mio. kr. til at gennemføre de Danida-støttede projekter