Vision, mission & værdier - Caritas Danmark

Om os

Caritas’ arbejde bygger på et kristent livs- og menneskesyn og drives frem af håbet om en fredelig og retfærdig verden, hvor det enkelte menneskes værdighed anses for fundamental, og hvor jordens ressourcer betragtes som et fælles gode.

Helt centralt i arbejdet ligger evangeliets budskab og Kirkens sociallæres princip om at tage særligt hånd om de fattige, udstødte og undertrykte. Caritas har derfor til formål at bekæmpe fattigdom, nød og uværdighed og fremme menneskelig udvikling, social retfærdighed og bæredygtighed i en fredelig verden.

”Caritas arbejder for en verden, hvor fred og retfærdighed hersker, hvor det enkelte menneskes værdighed anses for fundamental, og hvor skaberværket betragtes som et fælles gode og et fælles ansvar”.

Visionen rummer både Caritas’ fokus på verdens mest udsatte og sårbare mennesker og organisationens kristne livssyn. Visionen ligger til grund for Caritas’ nationale og internationale arbejde og understreger organisationens værdimæssige tilknytning til Kirken.

MISSION

Udvikling: Gennem bæredygtig landbrugsudvikling arbejder Caritas for at give fattige mennesker vilje, evne og mulighed for ved egen hjælp at bryde permanent ud af fattigdom.

Fortalervirksomhed: Gennem oplysning og advocacy vil Caritas påvirke den politiske dagsorden og skabe en større forståelse for de problemer, udviklingslandene står over for, samt pege på konkrete handlemuligheder.

Nødhjælp: Gennem en humanitær indsats arbejder Caritas for at sikre en værdig tilværelse for nødlidende og flygtninge og for lokalbefolkninger berørte af flygtningestrømme.

VÆRDIER

Caritas betyder kærlighed og barmhjertighed. Grundlaget for Caritas’ arbejde er:
Respekt: Ethvert menneske er unikt, skabt i Guds billede. Uanset hvem vi er, og hvad vi tror på, har vi alle samme værdi. Caritas kæmper for, at alle menneskers ligeværd respekteres og beskyttes.

Fællesskab: Vi er skabt til at leve i fællesskab, og derfor har vi ansvar for hinanden. Fællesskabets forpligtelse gælder især over for de svageste. Som fortaler for de fattige er vi med til at styrke deres stemme.

Solidaritet: Vi er sat til at tage vare på skaberværket og sikre en retfærdig fordeling af dets goder. Caritas arbejder derfor på at ændre de politiske og økonomiske strukturer, som er årsag til fattigdom og nød.