PREP-kurser - Caritas Danmark
STØT
I DAG

PREP-kurser

Vores PREP-undervisere

Ann-Lise Aasesdatter

PREP-konceptet går hånd i hånd med både min konkrete, professionelle tilgang til kommunikation og til alt det, jeg laver stort set hver dag, når jeg underviser i kommunikation, psykologi og konflikthåndtering på skoler og arbejdspladser.

Som uddannet filosof og selvstændig konsulent synes jeg, PREP er et godt supplerende redskab til forståelse af, hvorfor det er så svært at holde fred i længden, når vi sættes sammen med andre mennesker og forventer, at de kan præstere både som individ og som gruppe eller team.

Kristine Meno Høgh

Vores børn, vores kærester, vores familier, vores venner – alle disse relationer er essentielle for et godt og meningsfuldt liv for mange af os. Og de skal plejes og holdes ved lige, ligesom man holder eksempelvis sine faglige relationer ved lige på arbejdet.

For mig at se er PREP et konstruktivt og udviklende værktøj til at være nysgerrig på forholdet til sine nærmeste. I PREP-samtalerne får alle de bagvedliggende rationaler og følelser plads, og det er interessant at se, hvordan par på forskellig vis lærer nyt om hinanden og om sig selv.

Med min baggrund som jordemoder og min stilling i psykiatrien er tætte relationer og deres muligheder og udfordringer til stadighed min store interesse. Jeg ønsker at fremme det gode, tillidsfulde parforhold, hvori begge parter kan udvikle sig sammen, og til det formål er PREP en udbytterig investering i en fælles fremtid.

Nana H. Jannerup

Jeg er uddannet socialrådgiver og familie-terapeut og har arbejdet med forældre og familier gennem 18 år. Jeg har erfaring med – gennem råd, vejledning og samtaler – at skabe god trivsel og udvikling for familier, der ønsker hjælp til at trives bedre i deres hverdag.”

Jeg synes, at PREP-kurserne er vigtige, da de kan forebygge mistrivsel hos par og i familien. Der er tale om en tidlig forebyggende indsats, hvor de voksne kan arbejde på at forebygge samlivsbrud og opbygge et tæt, tillidsfuldt og omsorgsfuldt parforhold. Kurset kan ses som en investering i sig selv, sit parforhold og familien som helhed.

Se mere på Nanas hjemmeside: Samtaler og nye perspektiver

Christa Kranich

Jeg har en baggrund, der kombinerer Psykologi og Kultur-og sprogmødestuder, og er uddannet som Proces- og Teamcoach. Ved siden af mit arbejde er jeg rådgiver, og her fokuserer jeg på motivation, forandringsprocesser, styrkede relationer og samarbejdsformer.

Det, jeg finder interessant ved PREP, er den forebyggende tilgang som programmet anvender, og det, at konceptet er bygget op omkring et forskningsbaseret fundament. Forskning viser, at der er mange forskellige måder at få et lykkeligt forhold på, og at det dermed er meget individuelt.

Derimod er der meget få måder at blive ulykkelig på i sit forhold, som til gengæld er meget almindelige, og det er dét, som PREP arbejder med at forebygge. Det gør PREP til et let håndterligt og bredt anvendeligt program.

PREP – hvad er det?

PREP er et kursus for par. Formålet er at lære nogle måder at kommunikere på, som kan forhindre, at konflikter i parforholdet udvikler sig og måske ender med, at man går fra hinanden. Kursuskonceptet er baseret på mange års forskning i, hvad det er for problemer og handlingsmønstre, der typisk får parforhold til at bryde sammen.

Det er udviklet på University of Denver i USA af bl.a. psykologiprofessor Howard Markmann. Center for Familieudvikling har hentet PREP til Danmark, og for at kunne udbyde PREP-undervisning, skal man uddannes og certificeres dér.


I Danmark er det Center for Familieudvikling, der står for at uddanne PREP-undervisere og vejledere.

Læs mere om PREP hos Center for Familieudvikling.


 

 

Her fortæller diakon Kaare Nielsen, som er PREP-underviser hos Caritas, noget om, hvad PREP kan.

  • PREP er et undervisningstilbud – ikke parterapi.
  • PREP henvender sig IKKE kun til par i krise, men til ALLE par, der gerne vil have et bedre samliv med færre konflikter.
  • PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program – det går altså ud på at forebygge problemer og udbygge glæden ved at leve sammen.
  • PREP-kurset er afvekslende: Underviserne bruger videoklip og situationsspil, og deltagerne får masser af tid til samtale med egen partner og træning i nye færdigheder. Ingen par skal fortælle de andre om deres parforhold.
  • PREP er værdibaseret, men uafhængigt af religion og politik.

Hvorfor tilbyder Caritas PREP-kurser?

I det nationale hjælpearbejde er familien et af Caritas’ fokusområder. Mange, især yngre familier, har en hverdag, hvor familielivet er under tidspres og har svære vilkår. Og statistikken taler sit eget sprog: Omkring halvdelen af alle ægteskaber ender med skilsmisse, og tallet er steget støt siden begyndelsen af 1900-tallet.

Kilde: Danmarks Statistik

Caritas’ holdning er, at familielivet har værdi i sig selv, og at velfungerende familier både har betydning for det enkelte menneskes trivsel og for samfundets udvikling. Familien har også en helt særlig plads i nødhjælps- og udviklingsarbejdet. Når familier i Danmark er under stigende pres fra forskellige sider, så ser Caritas en opgave i at skabe muligheder for at håndtere de problemer og konflikter, der opstår.

“PREP har givet min kæreste og mig et fælles kommunikationssprog, når problemet/diskussionen skulle opstå. Under kurset oplevede vi nogle meget søde og engagerede ledere. Takket været deres gode eksempler samt skuespil, satte de et perspektiv på de hverdagsproblemer, man som par kan blive stillet overfor og hertil, hvordan man kan imødegå dem. Det har bestemt gjort en forskel for os”.
– Vanessa, kursusdeltager