frivillig Arkiv - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Frivillige søges til ældregruppe i Caritas

Vær med til at skabe rammerne for Caritas' nye ældregruppe for pakistanske kvinder som frivillig vært

Den pakistanske ældregruppe er netop opstartet som et samlingspunkt for kvinder i et neutralt og uformelt miljø, hvor de skaber netværk og mødes om fælles interesser. Gennem fællesskabet bliver brugerne inviteret til øvrige aktiviteter i Caritas Center Stenosgade og i lokalområdet. Kvinderne er selv med til at definere aktiviteternes indhold. Det er fx kulturelle udflugter, stolegymnastik, fælles madlavning o.l.  Ældregruppen bliver koordineret af to aktivitetsledere, men er afhængig af dygtige frivillige værter. Derfor søger Caritas Danmark nu flere frivillige, der vil give ældregruppen den bedste start i Caritas Center Stenosgade.

Som frivillig vært er din rolle at:

- skabe en tryg og uformel atmosfære når gruppen mødes mandage kl. 12-15

- lytte til kvinderne og sikre at alle føler sig inkluderet og hørt

- viderebringe informationer om aktiviteter som kvinderne kan deltage i

- inspirere til deltagelse i og udarbejdelse af nye aktiviteter

Vi forventer derfor, at du:

- vil og kan udfylde værtsrollen mindst 1 gang månedligt sammen med en anden frivillig

- bidrager til Caritas Center Stenosgades øvrige aktiviteter når det er muligt

- kan stå inde for Caritas værdigrundlag

Til gengæld bliver du som frivillig hos Caritas Danmark:

- en del af vores værdibaserede frivilligfællesskaber

- tilbudt relevante kurser for dig som frivillig

- ambassadør for Caritas Danmarks sociale arbejde i Danmark

Caritas Danmark arbejder blandt andet for at modvirke ufrivillig ensomhed blandt ældre i Danmark, herunder en særlig indsats målrettet etniske minoritetsældre. Flere aktiviteter bliver i løbet af 2019 igangsat for flere grupper af ældre. Caritas Center Stenosgade tilbyder fællesskaber, refleksion og anonym rådgivning. Læs mere om aktiviteterne i centeret her

Er det noget for dig?

Kontakt Tilde Eldor, der er frivillig aktivitetsleder, på mail (tildeeldor@hotmail.com) eller projektkoordinator Ulrik Gade Husted på telefon 5252 9581 og hør mere om ældregruppen.