Internationalt Arkiv - Caritas Danmark
STØT
I DAG

  Pressemeddelelse fra Caritas Danmark:

Privatsektorsamarbejde mellem Caritas og Pesitho: Solceller skal forhindre afskovning og røg i køkkenet

Et nyt samarbejde mellem iværksættervirksomheden Pesitho og Caritas skal hjælpe flygtninge i Uganda og fattige i Myanmar med at tilberede deres mad ved brug af solenergi. Samarbejdet blev præsenteret i forbindelse med Caritas Danmarks årsmøde den 29. september på Magleås Kursuscenter. ”Jeg har altid haft en drøm om at blive iværksætter. Og så synes jeg bare lige pludselig, at vi havde idéen til at kunne gøre en forskel,” fortæller Thorben G. Nielsen, der er direktør og grundlægger af Pesitho. Han sagde sin stilling op hos Siemens for at hellige sig udviklingen af mikro-køkkener. ” Samarbejdet med Caritas Danmark giver os en helt unik mulighed for at få testet vores solcellebaserede mikro-køkkener, så flygtninge og fattige i det globale syd kan få adgang til en bæredygtig energiforsyning, som de samtidig kan betale”, understreger Thorben G. Nielsen, der netop har været i Myanmar sammen med Caritas. Pesitho arbejder tæt sammen med studerende og forskere fra Aarhus Universitet. Fra Caritas’ side er der også store forhåbninger til det innovative privatsektorsamarbejde, som bliver støttet med midler fra Caritas Danmarks strategiske partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet. ”Samarbejdet med Pesitho har et kæmpe potentiale, fordi det kan være med til at teste nye løsninger på de hverdagsproblemer, som mange fattige og sårbare mennesker oplever i vores partnerlande. Det kunne fx være sundhedsudfordringen med røg i køkkenet, som især rammer kvinder og børn, der typisk laver mad. Samtidig står mange af verdens humanitære kriser overfor konfliktoptrapning på grund af knappe naturressourcer som for eksempel brændsel”. ”Mikrokøkkenerne kan forhåbentlig erstatte behovet for brændsel, hvormed vi globalt kan være med til at begrænse både afskovning og CO2-udledning. På sigt er det tanken at opsætte lokal produktion og dermed skabe værdifulde, lokale arbejdspladser”, siger generalsekretær Jann Sjursen fra Caritas. På Caritas’ årsmøde kunne bestyrelsesformand Christa Bonde i sin beretning fortælle om nye strategiske prioriteringer for organisationen, der sidste år havde en omsætning på 57 mio. kr. og fik et overskud på godt 400.000 kr. Formanden lagde vægt på, at det internationale arbejde særligt vedrørende det humanitære område fortsat skal styrkes i det kommende år og kunne i øvrigt meddele årsmødet, at Caritas netop har modtaget 16.2 mio. kr. ekstraordinært fra Udenrigsministeriet til en indsats for syriske flygtninge i Jordan og Rohingya-flygtninge i Bangladesh.   København den 30. september 2018   Yderligere oplysninger: Jann Sjursen, generalsekretær for Caritas (30264901) Thorben G. Nielsen, direktør for Pesitho (5183 5775)   Baggrund: Udnyttelse af solenergi har gjort et hastigt indtog på verdensplan. Det skyldes blandt andet udbredelsen af solceller, der er faldet markant i pris de senere år. Det er et skridt i den positive retning hen imod målet om at give alle mennesker adgang til pålidelig og moderne energiforsyning, der er til at betale. Det har verdens lande forpligtet sig til gennem vedtagelsen af de globale verdensmål, som skal nås inden 2030. Og verdensmål 7 fokuserer netop på styrkelsen af bæredygtig energi. Selv om solenergi allerede er udbredt, tilbereder langt de fleste mennesker i udviklingslandene stadig mad over åben ild og lider under forurening i husholdningen. Det har givet den midtjyske iværksættervirksomhed Pesitho en idé til, hvordan man kan stoppe den giftige røg i køkkenet. Virksomheden er i gang med at udvikle et soldrevet mikrokøkken, som skal gøre det muligt for de fattigste at udnytte solenergien til lave priser, specielt i yderområder i udviklingslandene, hvor adgangen til elforsyning er begrænset. De tre iværksættere fra Pesitho i Herning har mange års erfaring fra vindmølleindustrien, men har længe gået med et ønske om at ændre kurs fra store løsninger og udvikle et mikroprodukt, der kan bruges som humanitær løsning globalt og skaffe strøm til verdens fattige. Pesitho har taget udgangspunkt i den ubegrænsede adgang til solenergi, som befolkningerne har i landene syd for Sahara. På den baggrund har de udviklet et produkt, der består af et solpanel, som kan lade et batteri op, der kan give strøm til en kogeplade, tre LED-lamper og en mobiloplader på én gang. Det skal lette byrden for især kvinderne, der bruger mange kræfter på at samle brænde for at kunne tilberede maden over åben ild, og minimere risikoen for afskovning, der er et alvorligt problem i mange udviklingslande. Samtidig undgår familierne at indånde de store mængder røg fra bålet og kan tilmed få lys om aftenen og have strøm til anden anvendelse, som f.eks. at oplade deres mobiltelefoner. Caritas Danmark og Pesitho har i første omgang indgået en aftale for en 1-årig periode, hvor Pesitho leverer 100 mikrokøkkener, som skal distribueres i en flygtningelejr i Uganda og i Myanmar. I testperioden vil mikrokøkkenerne blive færdigudviklet på laboratorierne på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Århus Universitet og værksteder i Herning, hvor de bliver samlet og fragtet med container til Uganda og Myanmar. Prototypen vil i slutningen af året nå ud til en udvalgt gruppe flygtninge, der vil teste dem over tre måneder. Thorben Nielsen vil selv instruere familierne i, hvordan de skal bruge køkkenerne, og undervejs vil et hold af forskere og ingeniørstuderende fra Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Århus Universitet evaluere projektet, så Pesitho kan optimere produktet.