nærvær Arkiv - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Flere fællesskaber i Caritas skal bekæmpe ensomhed

Mad og drikke er vigtigt i mødet mellem mennesker. Derfor spiller det også en rolle i næsten alle aktiviteter.

Ingen skal være uønsket alene. Derfor har Caritas Danmark meldt sig ind i Folkebevægelsen mod ensomhed og sammen med de ca. 80 andre organisationer, virksomheder og kommuner arbejder vi på at vise ensomheden døren og åbne fællesskaber op. De katolske kirker yder i sig selv en stor social indsats med blandt andet besøgstjenester, fællesspisninger og udflugter og siden åbningen af Caritas Center Stenosgade i 2017 har Caritas arbejdet målrettet med blandt andet at skabe fællesskaber. Muligheden for at føle sig set og hørt af andre mennesker er afgørende for mange menneskers tilfredshed i tilværelsen. En vej ud af ensomheden er fællesskaber baseret på aktiviteter.

Behov for frivillige til at løfte opgaven

Derfor har en gruppe frivillige i fællesskab fundet frem til de aktivitetstilbud, der nu bliver præsenteret i Caritas Center Stenosgade. Annasofia Svensson, der er frivillig, fortæller om baggrunden for sit engagement: ”Vi har alle oplevet at mangle indhold i hverdagen og føle os lidt tomme indeni. Jeg håber derfor, at aktivitetstilbuddene i Caritas netop kan modvirke den fornemmelse hos nogle mennesker. Det vil jeg gøre mit for at bidrage til.” At det lige er stavgang, kirkeudflugter og fællesspisning, der bliver fokuseret på, er ikke tilfældigt. Tidligere på året gennemførte Caritas en undersøgelse i baglandet, der netop pegede på behovet for aktiviteter omkring blandt andet religion, kultur og bevægelse. Nu er det op til de potentielle deltagere at vise, hvilke aktiviteter der bedst imødekommer deres behov. Det er dog ikke kun deltagerne, der afgør det. Der er også behov for frivillige for at gennemføre og udvikle aktiviteterne. Hvis der er frivillige, der hellere vil lave et stolegymnastikhold end stavgang, så kan indholdet blive ændret. Men det skal naturligvis også ramme et behov hos deltagerne. Annasofia brænder for at vække glæde hos andre mennesker. Det håber hun at kunne i Caritas Center Stenosgade: ”Jeg vil utrolig gerne bidrage til at skabe livsglæde hos andre mennesker. For mig giver det rigtig god mening, at jeg kan bruge mine erfaringer til at skabe mere indhold i andre menneskers liv. Jeg håber derfor, at mange vil melde sig.”

- Aktiviteterne ville ikke blive til noget, hvis der ikke er frivillige til at igangsætte og udvikle aktiviteterne. Annasofia er en af de frivillige, der har engageret sig i aktivitetstilbuddene.

Fællesskaber for alle aldre

Første aktivitetstilbud er en udflugtsrække til tre forskellige kirker i København. Her kan deltagerne få indsigt i historien omkring kirkerne, det sociale arbejde og naturligvis få masser af tid til at snakke sammen over en kop kaffe. Erfaringer viser, at fællesskaber bliver styrket, når mad eller drikke er en del af aktiviteten. Hvis udflugterne bliver populære, vil flere udflugter blive annonceret til foråret. Men det er ikke kun brugere, der får glæde af de nye fællesskaber. Annasofia Svensson forklarer: ”Vi vil skabe nogle aktiviteter, der tiltrækker unge over 60 år. Alderen er ikke det vigtigste – derfor siger vi unge over 60 år. Det vigtigste er, at flere mennesker får mulighed for at indgå i et fællesskab. Uanset hvem man er, kan man få glæde af at være del af et fællesskab. Det oplever jeg også som frivillig.” Ensomhed forsvinder dog ikke blot på grund af nogle enkelte arrangementer. Fællesskaber tager tid at opbygge og der skal være konstant fokus på at være imødekommende overfor nye deltagere og frivillige. Fællesskaber er heller ikke det eneste middel til at bekæmpe ensomhed. I vores møde med naboer, venner og familie skal vi alle være opmærksomme på signaler fra andre. Er naboen ofte helt alene og befinder han eller hun sig godt med det? Vi har ikke alle samme behov for at være sammen med andre mennesker. Nogle har behov for daglig kontakt, mens andre har det bedst med at være alene meget af tiden. Det vi kan gøre, er derfor at være opmærksomme og tilbyde muligheden for fællesskab på forskellige måder.

Mere information og tilmelding

Du kan læse mere om Caritas’ aktivitetstilbud i Caritas Center Stenosgade på www.caritas.dk/aktivitetstilbud. Du kan melde dig til aktiviteterne – eller melde dig som frivillig hos projektkoordinator Ulrik Gade Husted på ugh@caritas.dk eller 52 52 95 81. Første kirkeudflugt er til Sankt Ansgars kirke d. 17. september. Der er tilmeldingsfrist allerede søndag d. 8. september, så skynd dig at melde dig til!