Diakonipuljen - Caritas Danmark

Vær med

Hvis du har en idé til et socialt projekt, kan du gennem dit lokale sogn søge Diakonipuljen. Puljen er oprettet, så ildsjæle der har set et socialt behov, kan få økonomi og faglig støtte til at hjælpe. Hvis du vil have inspiration til, hvordan et projekt kan se ud, så kig også under Vær med

Hvad er Diakonipuljen?

Caritas Danmarks diakonipulje støtter aktiviteter i Danmark, der har til formål at hjælpe sårbare mennesker og familier, der lever på kanten af samfundet eller har brug for støtte i livet.

Her kan du læse mere om projekter, der har fået støtte fra Diakonipuljen: Diakoni-projekter

 Hvem kan søge?

Grupper med tilknytning til katolske sogne i Danmark. Der er ingen krav om religiøs praksis, men det antages, at projekter, der får støtte fra puljen tager udgangspunkt i det sociale netværk og fællesskab, som sognet udgør. Det sikrer en base af frivilligt engagement, en vis administrativ sikkerhed og mulighed for at lave indsatser, der er levedygtige på langt sigt.

 Hvad er kravene?

  • Aktiviteten skal afhjælpe sociale problemer
  • Aktiviteten skal være åben for, at alle kan deltage som frivillige
  • Aktiviteten skal baseres på frivillighed
  • 10 % af aktiviteten skal finansieres af sognet
  •  Ansøgningskrav Diakonipuljen

Hvordan søger man?

For at søge puljen, indsender man blot ansøgningsskemaet:

Ansøgningsskema Diakonipuljen

Skemaet skal underskrives af menighedsrådet og sognepræsten. Det er en god idé at vedhæfte et budget og en aktivitetsbeskrivelse ved siden af skemaet.

Hvordan får man mere hjælp til at søge?

Caritas’ sekretariat er mere end glade for at få nye idéer til projekter. Selv om du ikke er klar til selv at starte, vil vi gerne give råd og vejledning, og sætte dig i kontakt med andre i dit sogn.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Caritas på caritas@caritas.dk eller 38180000.