Fasteindsamling 2018 - Caritas Danmark

Vær med

Klimaforandringer har skabt tørke i Uganda. Perioderne uden regn bliver længere. Det går særligt hårdt udover bønderne, hvis udbytte af høsten er afhængig af vejrforholdene. De har derfor brug for regnvandstanke, vandslanger og vandkander, så de kan vande den knastørre jord.

 

De sidste 20 år er Uganda for alvor begyndt at mærke konsekvenserne af klimaforandringer. Nogle gange udebliver regnen helt, og andre gange kommer der så kraftige regnskyl, at det medfører jordskred. De ændrede nedbørsforhold betyder, at bønderne i Uganda får et ringere udbytte af høsten – eller i værste fald en helt fejlslagen høst. Det er katastrofalt, da det er den eneste mulighed for at få mad på bordet. Bønderne lever derfor i stor usikkerhed, og ved ikke med sikkerhed, hvor meget regn, de kan forvente gennem en sæson.

 

”Tidligere var der to-tre regntider. Der plejede at være vand i alle sumpområderne og dug på alle planterne om natten, når solen stod op. Det er der ikke længere, og når det ikke regner, bliver jorden hurtigere knastør. Det er blevet varmere, og perioderne uden regn bliver længere og længere,” fortæller Phoebe Ageo, som er formand for én af de landbrugskooperativer, som Caritas støtter.

Omkring 76% af befolkningen lever af landbrug i Uganda. Langt de fleste bønder dyrker kun nok til at brødføde sig selv og deres familier. Ganske få har gennemført en uddannelse og der er stor arbejdsløshed. Landbrug er den eneste mulighed for mange, men produktionen i landet er ikke særlig effektiv.

Det skyldes bl.a. en manglende viden om dyrkningsmetoder eller sygdomme, der rammer deres afgrøder. Desuden er de fleste landbrug regnvandsbaserede, og bønderne har ikke mulighed for at kunstvande.

Bønderne har derfor hårdt brug for hjælp udefra, så de kan få skabt adgang til grundvandet eller opsamle og opbevare regnvandet til senere brug.

 

Årets fasteindsamling

Caritas arbejder for at forbedre bøndernes levevilkår i Uganda. Årets fasteindsamling går derfor til at hjælpe bønderne med kunstvanding, så de kan vande deres afgrøder, når regnen udebliver. Desuden går en del af pengene til Caritas’ katastrofefond.

Fasteindsamlingen starter Askeonsdag den 14. februar og slutter efter påske.

 

Hjælp bønderne i Uganda ved at donere:

En vandkande = 25 kr.
En sprinkler = 100 kr.
En vandslange (50 meter) = 200 kr.
En vandtank (300 liter) = 400 kr.
En vandpumpe = 1.000 kr.
En regnvandstank = 2.500 kr.
En soldrevet vandpumpe = 35.000 kr.

 

 

Biskop Czeslaw opfordrer til at støtte årets fasteindsamling.