Skolernes indsamling - Caritas Danmark

Vær med

De katolske skolers indsamling

 

Skoleindsamlingens formål er at samle penge ind til et udvalgt udviklingsprojekt, oplyse elever på de katolske skoler om problematikker i udviklingslande og styrke skoleelevers karitative bevidsthed.

Fra 2018-2020 samler de katolske skoler ind til at hjælpe børnefamilier i Uganda med at få høsten i hus. 

Hjælp børnefamilier i Uganda

Verdens fattigste er meget sårbare overfor klimaforandringer. De lever ofte af landbrug og derfor kan både voldsomme regnskyl og tørke være et stort problem. Det kan nemlig ødelægge deres afgrøder.

I Uganda, som er et af verdens fattigste lande, kan en fejlslagen høst betyde, at småbønder ikke kan betale for skolematerialer til deres børn, eller at de ikke kan købe medicin, når de bliver syge.

Småbønderne er derfor nødsaget til at finde andre indtægtskilder, og her må børnene ofte hjælpe til. Hvert fjerde barn i Uganda har derfor et arbejde.

De indsamlede midler fra de katolske skolers indsamling skal derfor bruges til at styrke småbønders evne til at tilpasse sig klimaforandringer i Uganda. Det sker ved at bønderne lærer dyrkningsmetoder, der holder bedre på vandet i jorden, at de får udstyr til at opsamle regnvand og lærer at anvende naturlig gødning af planterester og dyreekskrementer. De lærer også at dyrke tørkeresistente afgrøder, der kan klare sig med mindre vand.

Med skoleindsamlingen håber vi, at de katolske skoler kan samle 350.000 kr. ind i løbet af den 2-årige indsamlingsperiode.

Sådan kan I samle ind på jeres skole

Der er masser af muligheder for at lave indsamlingsaktiviteter på jeres skole. Måske har I allerede en god idé, ellers kan I lade jer inspirere nedenfor. Vi hører også meget gerne fra jer, hvis I har idéer, som I gerne vil dele med de andre skoler.

 • Arranger en velgørenhedsdag, et loppemarked eller bag kager og lav en café.
 • Lav et lotteri. Spørg lokale forretningsdrivende om de vil donere præmier og sælg lodsedler eller skrabelodder til skolens forældre.
 • Arranger et sponsorløb for børn og forældre og tag et tilmeldingsgebyr
 • Opfør et teaterstykke og tag entré
 • Start en fundraiser på Facebook.

Bestil et foredrag

Vi kommer gerne ud på jeres skole og holder et oplæg om Uganda og projektet, giver sparring på jeres ideer eller sender indsamlingsbøsser og materialer til din skole. Hvis du vil vide mere, så skriv til ldo@caritas.dk.

Regler for indsamling

Som hovedregel må I ikke samle ind i det offentlige rum. Det vil sige på offentlige steder, hvor offentligheden færdes og med personlige henvendelser. Der er dog visse undtagelser:

Det må I gerne

 • I må gerne stille jer på gaden med indsamlingsbøsser uden at henvende jer direkte til folk med opfordring om at give et bidrag. Da der skal søges særlig tilladelse hos indsamlingsnævnet, skal I altid kontakte Caritas, inden I sætter sådan et initiativ i gang.
 • I må gerne stille indsamlingsbøsser op i lokale forretninger (efter aftale med butikken og Caritas).
 • I må gerne lave loppemarkeder, høstmarkeder osv. på privat grund (skoler) hvor overskuddet går til indsamlingen. Vil I lave markeder i det offentlige rum, skal I først søge den kommune I bor i om tilladelse.
 • I må gerne samle ind blandt jeres personlige bekendte, og hos personer og institutioner (skoler og kirker f.eks.), som I eller Caritas har tilknytning til.
 • I må gerne lave sponsorløb, hvor I retter henvendelse til virksomheder og lokale erhvervsdrivende. Da virksomheder ikke er fysiske personer, er de ikke omfattet at lovens forbud mod telefonisk og personlig henvendelse.

Det må I ikke

 • I må ikke lave dør til dør indsamling med indsamlingsbøsser, eller ringe til folk I ikke kender og bede dem om bidrag.
 • I må ikke uddele løbesedler eller gå rundt i det offentlige rum med indsamlingsbøsser med opfordringer om at give bidrag uden en indsamlingstilladelse.

 

Er du i tvivl eller har spørgsmål om noget vedrørende indsamlingslovgivningen så kontakt indsamlingskoordinator Lisbeth Dolberg på 38180028 eller ldo@caritas.dk.

Tidligere indsamlinger:

Myanmar 2016-2018: Hjælp skolebørn i Myanmar

Zimbabwe 2014-2016: Skolebørn og skolehaver i Zimbabwe

Niger 2012-2014: Nomadebørn i Niger

Download kampagnematerialer:

Plakat

Diplom:

Folder:

Logo:

Faktaark om projektet:

Faktaark om Uganda:

Bestil et foredrag:

Links til undervisningsmaterialer: