Støt vores arbejde - Caritas Danmark

Vær med

Du bidrager til at opfylde FN’s Verdensmål, også kaldet 2030 målene.

Ved at støtte Caritas med et månedligt eller enkelt beløb, er du med til at bekæmpe fattigdom, beskytte miljøet og give familier på flugt en værdig tilværelse.

Når du bidrager til Caritas’ arbejde bidrager du til en bæredygtig udvikling af landområderne i Afrika og Asien, hvor flertallet af verdens befolkning lever i fattigdom.

Gennem Caritas’ arbejde introduceres bønderne til nye bæredygtige dyrkningsmetoder, tørkeresistente afgrøder og vandingssystemer, som sikrer familierne en øget indtægt og fødevaresikkerhed samt miljøaktiviteter, som er rettet mod skovbevarelse, træplantning og jordforbedrende dyrkningsmetoder.

På lang sigt gør Caritas ressourcesvage mennesker i stand til selv at kæmpe for deres rettigheder og få indflydelse på lokale og nationale beslutningsprocesser, der har betydning for deres levevilkår. Caritas hjælper desuden ofre for længerevarende og akutte kriser.

Ved et fast månedligt beløb hjælper du Caritas med at tilrettelægge og planlægge indsatsen på længere sigt – og er med til at sikre, at de mennesker vi hjælper, får en langvarig støtte, som de kan regne med.

Når du er tilmeldt Betalingsservice, får du kort før din indbetaling en oversigt fra Nets, så du kan holde øje med, hvor meget der trækkes den pågældende måned.

Nets trækker pengene fra din konto den 10. i måneden – i de måneder, hvor du har oplyst, at du ønsker at støtte Caritas.

Du kan til hver en tid stoppe indbetalingen ved henvendelse til din bank eller til Caritas.