Tro & handling - Caritas Danmark

Vær med

Tro & Handling

Varig udvikling er kun mulig, hvis man hjælper hele mennesket. Mennesket har ikke kun materielle behov, men også åndelige. Derfor vil Caritas Danmark gerne opfordre til at alle gode kræfter bringes i spil i forhold til at hjælpe mennesker.

Tro og handling hører sammen. Frivillige er den vigtigste ressource for Caritas’ arbejde i Danmark. De bærer diakoniprojekterne, der gennemføres lokalt, selvom økonomiske ressourcer også er nødvendige.

Når det gælder mennesker, der geografisk befinder sig langt væk, og som har brug for støtte, ja, er økonomisk støtte til Caritas organisationer rundt om i verden en stor håndsrækning til mennesker, vi ikke direkte kender.

Uanset afstand, frivilligt arbejde og økonomi, så er bøn om Guds indgriben og ledelse afgørende for al udvikling og håb om en bedre fremtid. Det er også Ham, der kalder mennesker til tjeneste og omsorg for mennesker, der har brug for hjælp.

Caritas Danmark ser det derfor også som sin opgave at opmuntre og inspirere til at troens liv må blive omsat i konkret omsorg og forbøn for næsten og skaberværket.

Forbønner for verdens fattigste

“Herre, du har sagt, at alt hvad vi har gjort mod dine mindste brødre, det har vi gjort mod dig. Hjælp os til altid at se dig, og lad os handle som du ville have gjort, når vi møder den fattige, den syge, den fremmede, den fængslede.”

“Herre, du er den Barmhjertige Samaritaner, der får medynk med ethvert menneske, der lider nød. Giv os mod til at hjælpe de nødlidende, vi møder på vor vej – også når de tilhører et andet folk eller har en anden tro end vi.”

“Herre, du har sagt, at salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdighed. Lær os at dele vores goder med de fattigste, og lad os sammen kæmpe mod enhver form for undertrykkelse, så alle, der hungrer efter retfærdighed, kan mættes.”

“Herre, du har sagt, at de, som stifter fred, skal kaldes Guds børn. Lad os sprede fred, hvor der er splittelse og lys, hvor der er mørke, så vi kan blive dine søstre og brødre.”

“Herre, du har givet os et eksempel, da du vaskede disciplenes fødder aftenen før du skulle dø. Vær med alle, der arbejder for Caritas over hele jorden, og lær dem at tjene deres næste med samme ydmyghed som du.”

De fattiges Dag

Pave Frans fastsatte at De fattiges Dag første gang blev markeret søndag den 19. november 2017 – Den næstsidste søndag i kirkeåret. I Danmark er Caritas med til at markere dagen i sognene i Danmark.

Hvad paven har sagt i ”Misericordia et misera”:

“During the “Jubilee for Socially Excluded People”, as the Holy Doors of Mercy were being closed in all the cathedrals and shrines of the world, I had the idea that, as yet another tangible sign of this Extraordinary Holy Year, the entire Church might celebrate, on the Thirty-Third Sunday of Ordinary Time, the World Day of the Poor.

This would be the worthiest way to prepare for the celebration of the Solemnity of our Lord Jesus Christ, King of the Universe, who identified with the little ones and the poor and who will judge us on our works of mercy (cf. Mt 25:31-46).

It would be a day to help communities and each of the baptized to reflect on how poverty is at the very heart of the Gospel and that, as long as Lazarus lies at the door of our homes (cf. Lk 16:19-21), there can be no justice or social peace. This Day will also represent a genuine form of new evangelization (cf. Mt 11:5) which can renew the face of the Church as She perseveres in her perennial activity of pastoral conversion and witness to mercy”.

1. verdensdag for de fattige_pavens budskab

Resume af pavens budskab til Verdensdagen for de fattige