Vi bekæmper fattigdom og ulighed - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Vi bekæmper fattigdom og ulighed

Fattigdom og ulighed frarøver fortsat livsgrundlaget for millioner af mennesker globalt, selvom mange siden årtusindeskiftet er løftet ud af ekstrem fattigdom. Pave Frans taler for, at den katolske kirke skal være en kirke for de fattige. Og stats- og regeringsledere satte i 2016 udryddelse af fattigdom som den helt centrale målsætning for de globale bæredygtighedsmål, som Caritas arbejder på opfyldelsen af.

I respekt for hvert enkelt menneske er vi forpligtet til at dele og forvalte skaberværket med ansvar for hinanden og kommende generationer. Den opgave har vi som mennesker fået betroet. Ikke sådan, at vi kan skalte og valte med naturen: Skaberværket har værdi i sig selv. Men det tjener også til opretholdelse af menneskers liv og velfærd.

Gennem bæredygtig landbrugsproduktion og bondeorganisering sikrer Caritas at fattige får mere og bedre mad i ulande og familier hjælp til at klare sig selv gennem øget indtjening og til sammen at gøre fælles sag.

Som rigt land har Danmark en særlig forpligtelse over for verdens fattige – og for at bekæmpe fattigdom i eget land og mindske uligheden for at skabe et ligeværdigt og bæredygtigt samfund.

Caritas er i front, når det gælder om at bekæmpe fattigdom og ulighed. Det er et spørgsmål om solidaritet.