Bangladesh - Caritas Danmark

Bangladesh

Caritas hjælper rohingyaer i Bangladesh

I august 2017 blev det muslimske mindretal rohingyaerne i delstaten Rakhine i Myanmar udsat for organiseret vold og drab af et sådant omfang, at FN har kaldt det et klassisk eksempel på etnisk udrensning.

Rohingyaerne var tvunget til at flygte fra deres hjemland til nabolandet Bangladesh, og flere end 900.000 rohingyaer er nu flygtet til distriktet Cox’s Bazar i det sydøstligste Bangladesh. Her bor de i verdens største flygtningelejr.


Cykloner og jordskred

Området er meget kuperet og tæt på den Bengalske Bugt og derfor særligt udsat i forhold til cykloner og jordskred. Risikoen for jordskred er ekstra stor på grund af, at mange træer blev fældet, da man opførte lejren, og fordi flygtningefamilierne fortsat fælder træer til brændsel til madlavning. I de sidste tre år er Cox’s Bazar blevet ramt af én cyklon årligt, med mange jordskred og tab af menneskeliv til følge.

På grund af tilstrømningen af de mange ​​mennesker, er de lokale ressourcer, infrastruktur og offentlige ydelser under pres.  Og med ringe udsigt til at kunne vende tilbage til Myanmar i sikkerhed, har rohingyaerne brug for langsigtede og bæredygtige nødhjælp, som også mindsker presset på ressourcer og miljø.

Solide hytter

Sammen med Caritas Bangladesh, som er en af de største humanitære organisationer i Cox’s Bazar, har Caritas Danmark, med bevillinger fra det danske udenrigsministerium, siden 2019 bidraget til at løse nogle af de mange problemer, som flygtningesituationen har medført.

Caritas er blandt andet specialiseret i at bygge solide bambushytter til flygtningene, som kan modstå monsunregnen og cyklonerne.

Caritas arbejder også på at forbedre lejrenes infrastruktur (broer, veje, drænkanaler), hvilket er med til at forebygge jordskred.

Tryghed for kvinder og børn

Caritas Bangladesh har desuden opstillet hundredvis af solcelledrevne gadelamper i lejrene, så kvinder og børn kan bevæge sig mere trygt i lejrene efter mørkets frembrud, f.eks. fra deres hjem til de fælles toiletter.

Caritas driver også 11 ”Child Friendly Spaces”, som er et slags fritidshjem, hvor flygtningebørn kan lege, synge og tegne – kort sagt være børn i trygge rammer.

Caritas Bangladesh hjælper udsatte familier i de omkringliggende landsbyer med at starte små virksomheder med henblik på give dem alternative indtægtskilder, i en situation hvor flygtningestrømmen har haft store negative konsekvenser for de lokale familiers økonomi.