Tchad - Caritas Danmark

Tchad

  • Indbyggertal 14.1 mio
  • BØRNEDØDELIGHED 85 per 1000 (spædbørn)
  • Antal % under fattigdomsgrænsen67,6% (UNDP 2016)
  • ÅRLIG INDKOMST PR. INDBYGGER $ 2.600100
  • FORVENTET LEVEALDER 51,9 år
  • HUMAN DEVELOPMENT INDEX (2016) 186/188

Kort om landet:

Tchad har en befolkning på 14,1 mio mennesker hvoraf ca 4,3 mio er fødevareusikre og 4,7 mio mennesker har brug for humanitær bistand, hvoraf de fleste befinder sig i regionerne Wadi Fira og Ouaddaï i det østlige Tchad.
Uroligheder og voldshandlinger i nabolandet Sudans Darfur-region har drevet ca 300.000 personer på flugt ind over grænsen til det østlige Tchad, hvor mange nu har levet i mere end et årti. En løsning på konflikten er ikke umiddelbart til at få øje på. Manglende finansiering af de humanitære behov i Tchad har ført til, at Verdensfødevareprogrammet (WFP) har reduceret de månedlige fødevarerationer. Dette lægger yderligere pres på den allerede stærkt sårbare gruppe.

Siden 2016 har regeringen i Tchad åbnet op for lokal integration af flygtningene, således at flygtningene nu kan bosætte sig uden for lejrene sammen med værtbefolkningen. Det åbner nye muligheder for adgang til jord og andre indtægtskilder. Lokal integration synes derfor at være den bedste og varige løsning for de mange flygtninge, der har ringe udsigt til at vende hjem til Sudan.

Dog er området ofte ramt af perioder med tørke. Det høje antal flygtninge i et i forvejen skrøbeligt økosystem belaster de sparsomme naturressourcer voldsomt. Det fører ofte til konflikter om adgang til vand, ligesom flygtningenes forbrug af brænde har en negativ indvirkning på vegetationen. Værtssamfundene til flygtningelejrene mangler også adgang til rent vand, hvilket skaber problemer med hygiejne og sundhed.

Vores indsats i landet:

Caritas Danmark startede indsatsen i Tchad i 2012. Vi samarbejder med den lokale Caritas i Tchad, som den eneste NGO, der både støtter flygtninge og værtbefolkningen i omkring fem af de 13 flygtningelejre. På den baggrund har de lokale myndigheder og FN anmodet Caritas’ lokale partner om at indgå et strategisk samarbejde til at fremme den lokale integrationsproces af flygtningene fra Darfur.

Vores indsats bygger på tidligere succesrige erfaringer med produktion af grøntsager i tørketiden til at dække familiernes behov. Indsatsen består af tre dele:

Brug af vedvarende energi:
På grund af mangel på ressourcer leverer Caritas Danmark og den lokale partner energiløsninger til flygtningene. Det kan for eksempel være energibesparende ovne, som reducerer forbruget af brænde, men som også mindsker risikoen for voldtægt af kvinder og piger, når de indsamler brænde.

Landbrugsaktiviteter for flygtninge og værtbefolkningen:
Både sårbare flygtninge og de fattigste fra lokalbefolkningen deltager i aktiviteter, som giver mulighed for at have landbrug hjemme samt produktion af grøntsager og udvikling af mere ernæringsrige sorter, ligesom der bygges kornsiloer til opbevaring af korn, så høsten kan holde sig længere. Den ældre befolkningsgruppe, der ikke har kræfter til landbrug, tilbydes små husdyrhold som høns og geder.

Landbrugsaktiviteterne følges op med undervisning i hygiejne samt reparationer af vandforsyningerne.
Klimaforandringer er et voksende problem i det naturressource-fattige område. Derfor har Caritas introduceret klimabestandige afgrøder og landbrugsteknikker, som kan øge fødevareproduktionen på trods af klimaforandringer, herunder træplantning til at forhindre jorderosion.
Aktiviteterne afhjælper ikke blot de grundlæggende behov, men styrker også sameksistensen og forhindrer konflikter mellem flygtninge og værtsbefolkningen.

Langsigtede indsatser:
Sammen med vores lokale partner støtter vi flygtninge og lokalbefolkningen i at oprette låneforeninger, dels for at skabe sammenhold, dels for at forberede levevilkårene. Lokale distriktsudviklingskomiteer og deres planer bliver støttet i samarbejde med de lokale myndigheder. Støtten omfatter demokratisk valgte repræsentanter fra 12 landsbyer, herunder flygtninge.

Her arbejder vi:

Dar Tama i Wadi Fira Regionen i det østlige Tchad

Samarbejdspartnere: