Uganda - Caritas Danmark

Uganda

  • INBYGGERTAL 38, 3 MIO
  • BØRNEDØDELIGHED 58 PER 1000 (SPÆDBØRN)
  • ANTAL % UNDER FATTIGDOMSGRÆNSEN 20 %
  • ÅRLIG INDKOMST PR. INDBYGGER $ 2.100
  • FORVENTET LEVEALDER 55 ÅR
  • HUMAN DEVELOPMENT INDEX (2016) 163 / 188

Kort om landet:

De fattige bønder i Uganda udgør størstedelen af befolkningen og har hårde vilkår i forsøget på at forsørge deres familier. De har begrænset uddannelse og erhvervskompetence, hvilket gør den almindelige landmand sårbar over for mellemmænd, der tilbyder urimelige priser for deres afgrøder. Adgangen til offentlige landbrugstjenester er utilstrækkelig. Bønderne er dårligt organiserede med en generel mangel på civilsamfundsorganisationer i landdistrikterne, som kan tale for landbefolkningernes rettigheder. Dette gør landbruget til et uholdbart levebrød for mange med migration og ungdomsarbejdsløshed til følge. Situationen forværres af hyppigt tilbagevendende tørke og ændringer i klimamønstre, der udgør en trussel mod landets stabilitet og dets udviklingsmuligheder. Klimaændringerne er en potentiel udløser af konflikter over adgangen til frugtbare landbrugs- og græsarealer.

I nabolandet Sydsudan har borgerkrig raset siden 2013. Fra 2016 eskalerede de voldelige konflikter drastisk, hvilket i kombination med den nuværende hungersnød har drevet store dele af befolkningen på flugt. Den humanitære krise i Sydsudans er verdens hurtigst voksende, og hungersnødsperspektiverne for områderne omkring det afrikanske horn betragtes af FN som værende den mest alarmerende humanitære katastrofe siden 2. verdenskrig. I Uganda har den gennemsnitlige daglige tilstrømning af sudanesiske flygtninge siden juli 2016 været 2.202 flygtninge. Det er således afgørende at mindske flygtningenes afhængighed af humanitær bistand igennem støtte til selvforsynende smålandbrug for at undgå eskalering af konflikt og destabilisering af regionen.

Vores indsats i landet:

Udvikling:
I Uganda arbejder vi sammen med 13 lokale og nationale partnerorganisationer i de centrale og østlige regioner. Indsatsen gennemføres i 15 distrikter samt fortalervirksomhed på nationalt plan, rettet mod regeringen. På distriktsniveau omfatter vores programmer ca. 10.400 husstande, organiseret i 388 bondegrupper under 16 kooperativer og 25 foreninger. Det svarer til ca. 62.500 mennesker.

Med bæredygtigt landbrug og kollektiv markedsføring som omdrejningspunkt, er det vores mål at organisere småbønder i sammenslutninger og kooperativer. Disse er stærke platforme til organiseret fortalervirksomhed, som gør det muligt for medlemmerne at påvirke lokalpolitik og få adgang til serviceydelser. Desuden er det med til at fremme, at bønderne får en fair pris for deres afgrøder ved at gøre både landbrugsprodukter og markedsføring kollektivt.

Samtidig arbejder vi for at styrke integrationen af de unge og af klimatilpasning i vores arbejde. Vi er desuden med til at finansiere Uganda Farmers Common Voice Platform, som er et landsdækkende netværk af 35 ugandiske CSO / CBO’er, ledet af Caritas Uganda. Platformen arbejder på at påvirke den nationale lovgivning, der skal gavne småbønderne, og har siden etableringen i 2012 fået indflydelse og opnået bemærkelsesværdige resultater.

Nødhjælp:

Vi støtter vores lokale partners arbejde med at styrke modstandsdygtigheden og forbedre levevilkårene for sydsudanske flygtninge, som er flygtet til det nordlige Uganda. I samråd med den ugandiske regering og andre tilstedeværende humanitære aktører, tilbyder vores partnere træning i relevante landbrugsmetoder samt træning i andre indkomstskabende aktiviteter, der sammen med en lille opstartskapital gør det muligt for flygtninge at starte mikro-virksomheder.

I overensstemmelse med ugandisk lovgivning går 30% af nødhjælpen til det omgivende værtssamfund, for at sikre den fattige befolknings accept af flygtningenes tilstedeværelse. Blandt andet er træplantning med til at opveje den negative effekt på miljøet, som flygtningelejren Bidi Bidi har på lokalområdet.

Derudover har vores partnere igangsat en række fredsskabende aktiviteter, der skal forebygge konflikter mellem flygtninge og værtssamfundet. Det skal muliggøre et værdigt liv for flygtningene og forbedre integrationen med værtssamfundene på sigt. Målet er, at de langsigtede humanitære behov vil blive reduceret, således at det internationale samfund bedre kan imødegå de nye opståede behov.

Her arbejder vi i landet:

Arua distriktet i det nordlige Uganda, den centrale og østlige region.

I distrikterne: Bukomansimbi, Mubende, Luweero, Nakaseke, Rakai, Mpigi, Butambala, Mukono, Wakiso, Bugiri, Manafwa, Iganga, Luuka, Tororo og Soroti.

Vores samarbejdspartnere: