Caritas-Kollekt - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Caritas-Kollekt

Caritas-kollekt 2021: Støt den nye Caritas sundhedsklinik for socialt udsatte

Til september åbner Caritas Danmark en sundhedsklinik for socialt udsatte på Vesterbro i København.

På trods af at vi i Danmark har et rigtig godt sundhedssystem, er der en social ulighed i sundhed, som er kompleks og meget svær at ændre. Uligheden skyldes bl.a. manglende viden om socialt udsatte og deres ofte sammensatte problemstillinger.

”Når socialt udsatte ikke kan bruge sundhedsydelserne i de rammer, der er, så må rammerne tilpasses socialt udsatte” Citat: Rådet for Socialt Udsatte.

Der er brug for et sundhedstilbud med fokus på det psykosociale, som er mere rummeligt, mere helhedsorienteret og mere fleksibelt end det hvad det offentlige system kan tilbyde i dag. Klinikken vil blive drevet af frivillige læger og sygeplejersker.

Søndag d. 29. august gik kollekten i landets katolske kirker til Caritas klinikken. Du kan stadig give et bidrag her.

Drop-in konsultationer 

Klinikken har lokaler på Amerikavej på Vesterbro i København. Klinikken vil i starten være åben hver tirsdag fra 17-20 med mulighed for at udvide åbningstiden til to gange ugentligt hvis der er behov for det.

Konsultationerne skal foregå som drop- in konsultationer uden forudgående tidsbestilling, men med mulighed for at lave aftaler fremadrettet. Det kan f.eks. være hvis der er tale om et samtaleforløb med en psykolog eller en aftale med en specialist.


Hvem er målgruppen?

Målgruppen er socialt udsatte, som her er defineret som mennesker, der befinder sig i en kompleks livssituation med flere sociale og sundhedsmæssige problemstillinger inde på livet. Det kan være mennesker med sindslidelser, hjemløse eller udsatte som opholder sig på gaden samt socialt udsatte migranter der har ophold i Danmark. Den sidstnævnte gruppe kan have begrænset adgang til det danske sundhedsvæsen på grund af en lav tilknytning til det danske samfund eller manglende ressourcer til at navigere i det danske sundhedsvæsen.