OM OS

OM OS

OM OS

 

IND- & UDLAND
Caritas Danmark arbejder med udvikling og nødhjælp i Afrika og Asien. I Danmark arbejder Caritas med diakonale projekter. Caritas koncentrerer det internationale arbejde i otte lande, hvor organisationens indsats sker i tæt samarbejde med lokalsamfundene. Caritas’ arbejde i udviklingslandene varetages af lokalt ansatte. Det sikrer en bæredygtig og effektiv lokalforankret drift.

CARITAS INTERNATIONALIS
Caritas Danmark er medlem af Caritas Internationalis (CI), som er Den katolske Kirkes internationale paraplyorganisation for udvikling og humanitær bistand. 165 nationale Caritas-organisationer er medlem af CI.  De udgør tilsammen et af verdens største humanitære netværk.
 
CI har hovedkvarter i Rom, og tager sig fortrinsvist af koordineringen af netværkets fælles katastrofe-indsatser og politisk fortalervirksomhed. Gennem netværket hjælpes millioner af mennesker på verdensplan – både i verdens brændpunkter og i regioner, hvor en langsigtet udviklingsindsats er nødvendig. 
 
SAMARBEJDE & MIDLER
Nødhjælps- og udviklingsarbejdet tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde med folkelige og kirkelige organisationer. Hjælpen ydes uden hensyn til politisk eller religiøst tilhørsforhold, race eller etnisk gruppe.
 
Caritas har en omsætning på mere end 50 millioner kroner om året. Pengene kommer fra Caritas’ programaftale med Danida på udviklingsområdet og en partnerskabsaftale på det humanitære område ligeledes med Danida. Hertil kommer bidrag fra privatpersoner, virksomheder og fonde i Danmark.
 
DEN KIRKELIGE TILKNYTNING
Caritas har baggrund i den romersk-katolske kirke i Danmark, som består af ca. 40.000 katolikker fordelt på 52 sogne. Caritas har sognerepræsentanter i alle menigheder og direkte kontakt til alle landets 22 katolske skoler. Caritas er en selvstændig juridisk enhed med egne vedtægter. Kun i kirkeretlig henseende er organisationen underlagt Den katolske Kirke. Det betyder, at Caritas er underlagt et værdisæt, som skaber rammerne for udviklings- og nødhjælpsarbejdet.
 
FLAMMEKORSET SOM SYMBOL
Både navnet Caritas og vores logo har en vigtig betydning i organisationens historie. Begge dele signalerer vores tilhørsforhold til det stærke internationale netværk Caritas Internationalis (CI). Navnet Caritas betyder kærlighed eller barmhjertighed - en af de tre teologiske dyder. Logoet er flammekorset, som symboliserer næstekærligheden.
 
Caritas blev stiftet i 1947 og modtog som den første organisation statslige midler.

Giv et bidrag


Støt via MobilePay: 6079 1887

Støt via SMS. Send en sms med teksten CARITAS til 1231 og støt med 100 kroner + alm. sms takst
Betal sikkert med:

KORT OM CARITAS

Du er velkommen til at downloade vores informationsfolder.
Her kan du læse mere om Caritas som organisation

KORT OM CARITAS