Klima og bæredygtig udvikling

I sin rundskrivelse Laudato si’ opfordrer pave Frans til, at vi anlægger et nyt perspektiv på vores forhold til naturen. Ifølge ham ”kan naturen ikke betragtes som noget, der er adskilt fra os selv eller som rent miljø, hvori vi lever”. Vi er tværtimod en del af naturen. Klimakampen handler derfor ikke kun om politik og økonomi, men har et vigtigt socialt og åndeligt aspekt, der vedrører hele den menneskelige familie.

Pave Frans skriver blandt andet: ”Det påtrængende behov for at beskytte vort fælles hjem indebærer, at menneskefamilien skal samles om at søge en bæredygtig og integreret udvikling. Jeg opfordrer derfor indtrængende til en ny dialog om, hvordan vi skal forme fremtiden for vor planet. Vi har brug for en diskussion, som inddrager alle, for klima- og miljøproblemerne og deres menneskelige årsager vedrører og påvirker os alle. Vi har brug for en ny og universel solidaritet.”

Som en del af det globale Caritas-netværk deler vi pavens drøm om en bæredygtig og integreret udvikling, og vi ser det som vores pligt at arbejde for en ansvarlig forvaltning af Jordens ressourcer. Det gør vi blandt andet gennem klimatilpasningsprojekter, hvor vi har fokus på smarte landsbrugsteknikker, tørkeresistente afgrøder, vandingssystemer og innovation.

Innovation skaber grøn udvikling

Siden 2018 har Caritas Danmark arbejdet sammen med innovative, grønne virksomheder for at finde holdbare, teknologiske løsninger på nogle af de udfordringer, som hele verden, og i særdeleshed de fattigste lande, står over for.

Omkring tre milliarder mennesker i verden er afhængige af brænde til at lave mad og rense vand. Mange steder bliver træerne fældet hurtigere, end de kan vokse op igen. I områder, hvor der er en stor tilstrømning af flygtninge, bliver hele skovområder ryddet for at gøre plads til lejre og sikre brænde. I takt med at træerne forsvinder, bliver det dog sværere og sværere at finde brænde.

I lande som Uganda, Burkina Faso og Niger er der mange flygtninge og internt fordrevne, og landene er også hårdt ramt af klimaforandringer, som skaber ustabile regnsæsoner, tørke og oversvømmelser.

Når familierne bruger brænde, er det med til at forværre de klimaforandringer, som de allerede lider under, for jorden eroderer, og risikoen for tørke stiger. Røgen fra de millioner af bål udsender store mængder af drivhusgasser ud i atmosfæren og har samtidig en negativ effekt på familiernes helbred. Sammen med to danske virksomheder, 4lifeSolutions og PESITHO, arbejder Caritas Danmark for at skabe alternativer til at bruge brænde, når der skal laves mad og renses vand. Du kan lære mere om samarbejdet i de tre nedenstående videoer.

STØT
I DAG