FN’s 17 verdensmål

Caritas Danmark bidrager til realiseringen af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi har fokus på at integrere målene i vores arbejde og i overensstemmelse med lokale behov.

FN’s verdensmål blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte rammerne for et globalt samarbejde for bæredygtig udvikling, baseret på omsorg for vores fælles hjem, Jorden, og hele den menneskelige familie. Vi har særligt fokus på 14 ud af de 17 mål.

Vi arbejder for lige rettigheder og mindsker fattigdom gennem innovative løsninger, spare-lånegrupper og uddannelse.

Vi arbejder for øget fødevaresikkerhed og bedre ernæring. Vi uddeler mad i akutte kriser og hjælper fattige familier med at få et mere bæredygtigt og effektivt landbrug.

Vi tilbyder hjælp til gravide og deres nyfødte før, under og efter fødslen. Vi har fokus på at sikre, at flygtninge og udsatte familier har adgang til nødvendige sundhedsydelser.

Vi arbejder for at støtte børn med særlige behov og unge og kvinder i at få en uddannelse.

Vi arbejder for ligestilling mellem kønnene ved at styrke kvinders økonomiske uafhængighed, ret til jord, indflydelse og repræsentation i ledende stillinger.

I samarbejde med danske virksomheder forbedrer vi adgangen til rent vand for fattige og udsatte familier i det globale syd. Vi uddanner i god hygiejne og bygger latriner.

Vores innovative projekter er med til at sikre elektricitet via solenergi til de mest udsatte i og omring flygtningelejre.

Vi støtter særligt unge med henblik på at give dem færdigheder, som kan styrke deres chancer for at få et arbejde.

Vi advokerer for social, økonomisk og politisk inklusion af marginaliserede grupper. Gennem fortalervirksomhed, oplysning og dialog forsøger vi at ændre diskriminerende lovgivning, politik og praksisser.

Vi har en målsætning om at reducere mængden af affald, der produceres i vores projekter, og så vidt muligt genbruge plastik til gavn for de mennesker, som vi støtter, f.eks. som potter til dyrkning af afgrøder.

Vi integrerer klimatilpasning i vores projekter, hvor det er relevant, og forsøger at påvirke lokale beslutningstagere til at prioritere klimatilpasning og støtte til dem, der er hårdest ramt af klimaforandringerne.

Vi er med til reducere afskovning ved at implementere solcelledrevne minikøkkener som erstatning for brænde i vores projekter.

Vi etablerer fredskomitéer og dialoggrupper for at forebygge og løse konflikter. Vi mindsker afhængighed af brænde og reducerer risikoen for konflikter over ressourcer. Sikkerhedspolitikker og nul tolerance over for overgreb og korruption er en integreret del af hele det globale Caritas-netværk.

Vi bidrager direkte til lokalisering igennem vores partnerskaber med nationale og lokale Caritas-organisationer samt vores fortalerskab for en øget international støtte til Grand Bargain.

STØT
I DAG