Caritas Klinikken - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Caritas Klinikken

Caritas Danmark åbner – i samarbejde med en almen praktiserende lægepraksis – en sundhedsklinik for socialt udsatte på Vesterbro bemandet af frivillige læger, sygeplejersker og på sigt psykologer.

Caritas Klinikken vil være målrettet socialt udsatte, som har en begrænset eller manglende kontakt til sundhedsvæsnet eller som har manglende ressourcer til at navigere i eller anvende sundhedsydelserne i den form, de bliver tilbudt i det nuværende system.

Caritas Klinikken vil starte op i september 2021.

Vil du være med til at gøre en forskel?

Som frivillig i Caritas Klinikken vil du være med med til at skabe et fleksibelt og rummeligt sundhedstilbud for nogle af samfundets svageste.

Vi søger på nuværende tidspunkt frivillige læger og frivillige sygeplejersker til at varetage konsultationen samt en behandlingsansvarlig (deltidsansat), som  vil være ansvarlig for at kvalitetssikre Caritas Klinikken.

Læs mere om stillingerne i de nedenstående bokse.

Hvorfor en Caritas Klinik

Til trods for det velfungerende og omfattende sundhedssystem vi har i Danmark, ses der en markant ulighed i sundheden. De socialt udsatte har en betydelig højere sygelighed og en dårligere sundhedstilstand end den generelle befolkning[1].

Faktorer som menneskers sociale position og vilkår har betydning for sundhed, sygdom, levetid og sundhedsrelateret livskvalitet, men mødet med og kontakten til sundhedsvæsnet spiller også en rolle i den ulighed der ses i sundheden[2].

Socialt udsattes primære møde med sundhedsvæsnet sker via akutte indlæggelser, hvor fokus er på at tage hånd om de mest åbenlyse skader, mens den samlede sundhedstilstand ikke bliver udredt. Her er kontakten til almen praktiserende læger essentiel for at sikre en forebyggende og helhedsorienteret indsats – og det er netop dette, som Caritas gerne vil understøtte via klinikkens arbejde.

Caritas Klinikken vil følge de sundhedspolitiske anbefalinger fra Rådet for Socialt Udsatte (juli 2020):

“Når socialt udsatte ikke kan bruge sundhedsydelserne i de rammer, der er, så må rammerne tilpasses socialt udsatte”

[1] https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Ulighed-i-sundhed/Social-ulighed-i-sundhed-og-sygdom-tilgaengelig.ashx?la=da&hash=CB63CAD067D942FE54B99034085E78BE9F486A92
[2] https://www.udsatte.dk/publikationer/106/socialt-udsattes-moede-med-sundhedsvaesnet

Bliv frivillig læge eller sygeplejerske i Caritas Klinikken

Frivillige læger og sygeplejersker

Som frivillig i Caritas Klinikken vil du være med med til at skabe et sundhedstilbud for nogle af samfundets svageste. Du vil igennem konsultationer og vejledning skabe en indgang til sundhedssystemet, understøtte patienternes helbredssituation og sikre dem basal sundhedshjælp. Du kommer til at gøre en stor og praktisk forskel, og vil indgå i et engageret frivilligteam, der vægter medmenneskelighed højt og som ønsker at bidrage til større lighed i sundhed for socialt udsatte.

Læs mere om din rolle HER

Bliv behandlingsansvarlig for Caritas Klinikken

Behandlingsansvarlig (deltid)

Som behandlingsansvarlig vil du være ansvarlig for at kvalitetssikre Caritas Klinikken. I tæt samarbejde med Caritas og styregruppen får du stor indflydelse på projektets sammensætning og indhold og du vil blive en del af en organisation præget af stærke værdier.

Læs mere om stillingen HER