Om Klinikken - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Om Klinikken

Caritas Klinikken er et nyt sundhedstilbud til borgere i og omkring København. Caritas Klinikken er målrettet socialt udsatte, som har en begrænset eller manglende kontakt til sundhedsvæsnet eller som har manglende ressourcer til at navigere i eller anvende sundhedsydelserne i den form, de bliver tilbudt i det nuværende system.

Klinikken bliver bemandet af frivillige læger og sygeplejersker der tilbyder konsultationer for patienter med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.

Caritas Klinikken fungerer som et supplerende sundhedstilbud for socialt udsatte. Klinikkens formål er at afdække problematikker for patienterne, behandle almindeligt forekommende sygdomme, og viderehenvise patienterne til andre relevante tilbud ved behov.

Ved sygdom kan klinikken henvise til speciallæger og hospitaler og ved øvrige udfordringer kan klinikken assistere i at etablere kontakt til tilbud for socialt udsatte i regi af Caritas, hos andre private aktører eller i kommunalt regi.

Caritas Klinikken samarbejder med det eksisterende sundhedssystem og har et godkendt rekvisitionsydernummer, som anvendes til at rekvirere laboratiorieprøver og henvise til speciallæger, hospitaler og kommunale tilbud.

Klinikkens vigtigste opgave er, at være et bindeled mellem socialt udsatte brugere og det etablerede sundhedsvæsen. Derfor har Caritas Klinikken særlig fokus på fleksible og rummelige rammer i form af længere konsultationstid, drop in behandling samt fokus på psykosocial støtte. Caritas Klinikken har en ambition om at tage os så god tid til den enkelte, at vi kan få afdækket alt det, man ofte ikke når omkring i løbet af en enkelt konsultation. Det kan være, at det er sociale eller økonomiske forhold, der tynger nogle af borgerne mest, og som de har mest brug for hjælp til udover det akutte sundhedsmæssige problem, de kommer med. Yderligere yder vi både praktisk og digital hjælp til at navigere i sundhedssystemet.
Dermed er det klinikkens ambition at komme rundt om den samlede sundhedstilstand for dermed at hjælpe patienter bedst muligt videre.

Klinikken er finansieret gennem private donationer, en bevillig fra Socialstyrelsen samt private fonde.

Hvorfor en Caritas Klinik?

Til trods for det velfungerende og omfattende sundhedssystem vi har i Danmark, ses der en markant ulighed i sundheden. De socialt udsatte har en betydelig højere sygelighed og en dårligere sundhedstilstand end den generelle befolkning[1].

Faktorer som menneskers sociale position og vilkår har betydning for sundhed, sygdom, levetid og sundhedsrelateret livskvalitet, men mødet med og kontakten til sundhedsvæsnet spiller også en rolle i den ulighed der ses i sundheden[2]. Socialt udsattes primære møde med sundhedsvæsnet sker via akutte indlæggelser, hvor fokus er på at tage hånd om de mest åbenlyse skader, mens den samlede sundhedstilstand ikke bliver udredt. Her er kontakten til almen praktiserende læger essentiel for at sikre en forebyggende og helhedsorienteret indsats – og det er netop dette, som Caritas gerne vil understøtte via klinikkens arbejde.