Ledige stillinger hos Caritas Danmark

Om os

Ledige stillinger:

Generalsekretær til Caritas Danmark – en visionær og empatisk leder

Caritas Danmarks generalsekretær er overordnet daglig leder i et tæt samarbejde med administrationschef, teamledere og medarbejdere hvoraf administrationschefen varetager den daglige ledelse i generalsekretærens fravær.

Generalsekretæren er et naturligt internt bindeled til bestyrelsen og varetager i tæt samarbejde med bestyrelsesformanden forberedelse af og opfølgning på bestyrelsesmøder.

Desuden repræsenterer generalsekretæren Caritas Danmark udadtil og medvirker til at fastholde og videreudvikle de gode relationer til Den katolske Kirke i Danmark, danske myndigheder og civilsamfund samt de internationale partnerorganisationer og Caritas Internationalis.

Se hele stillingsopslaget…

Læs stillings- og funktionsbeskrivelse for generalsekretær…

Show Buttons