Knud Ballin. En skitse

Grundlæggelsen af Caritas Danmark skyldtes ikke blot én person, men initiativet blev taget af pastor Knud Ballin. Få her historien om den foretagsomme, dynamiske og ydmyge præst – fortalt af hans nevø Jørgen Bredholt i anledning af Caritas Danmarks 50-års jubilæum i 1997. Artiklen blev genoptrykt i 2022 til Caritas Danmarks 75-års jubilæumsbog.

Af Jørgen Bredholt

Caritas Danmark har i anledning af organisationens 50-års jubilæum bedt mig fortælle lidt om min morbror, pastor Knud Ballin (1904-1982), som var den, der satte det hele i gang; men en forklaring på, hvorfra Knud Ballin fik ideen til Caritas Danmark, og hvordan det hele begyndte, tror jeg, man bedst kan finde i hans egen og hans families historie.

Fransk forfader undslap guillotinen

Knud Maria Ballin blev født den 21. februar 1904 som den næstyngste af en søskendeflok på fem. Hans far var den jødiske maler og sølvsmed Mogens Ballin (1871-1914), som i 1893 konverterede til den katolske tro. Han var efterkommer af to jødiske slægter, Ballin og Levy, der som flygtninge var kommet til Danmark op mod 1800-tallets begyndelse. Knud Ballins mor, Marguerite d’Auchamp (1872-1907), var efterkommer af en fransk emigrant, der på et hængende hår var undsluppet guillotinen i 1794 under den franske revolution, og som derpå ligeledes som flygtning var søgt til Danmark i 1800. Det var således to flygtningefamilier, der blev forenet ved Knud Ballins forældres ægteskab i 1899.

Studieår tilbragt i Tyskland og Østrig

For at overleve som jødisk flygtning i Danmark for 200 år siden var den eneste farbare mulighed at drive handel, først i det små, der så efterhånden kunne udvikle sig til noget større. Knud Ballins oldefar på farmoderens side var således storkøbmand i Horsens, mens hans farfar var leder af landets største garveri. Dette er forklaringen på, at Knud Ballin med henblik på at blive forretningsmand i lighed med sine jødiske forfædre først blev matematisk student fra Metropolitanskolen i 1923, hvortil han var blevet overflyttet efter Skt. Andreaskollegiets lukning i 1920. Tre år senere, i 1923, valgte han dog som sine ældre brødre, Jan (1900-1974) og Bengt (1902-1923), en anden livsvej, idet han begyndte at studere teologi i Innsbruck, Strasbourg og Tübingen, hvorefter han blev præsteviet den 5. april 1930 i Skt. Ansgars Kirke.

Flygtede til Sverige under krigen

Efter en række år som sognepræst i Assens og Brønshøj, hvor han blandt andet fik startet sit første bogforlag ”Pauluskredsen”, fik han under den 2. verdenskrig som jødisk flygtning i Sverige mulighed for på egen krop at føle sine forfædres, flygtningenes vilkår. Dette førte til, at han allerede under opholdet i Sverige begyndte at organisere nødhjælpspakker til de gamle bekendte fra studieårene, der i lighed med ham selv var flygtninge i Østrig og Tyskland. Denne virksomhed tog et sådant omfang, at han slet ikke havde tid til at forlade Sverige lige efter krigens afslutning.

Grundlæggelsen af Caritas Danmark

Virksomheden med nødhjælpspakker blev kraftigt udvidet, og det blev efterhånden til en fødevarefabrikation i Sydslesvig og oprettelsen af Caritas Danmark sammen med dr. Kaj F. Meldahl. Herved fik Knud Ballin på den festligste og mest frugtbare måde forenet sine egne og forfædrenes erfaringer som flygtninge og handelsfolk med den for ham helt naturlige kristne pligt til som katolsk præst at opfylde buddet om kærligheden til næsten, hvem det så end måtte være.

Det efterhånden udstrakte hjælpearbejde blev i starten i ikke uvæsentlig grad finansieret vha. midler, som Knud Ballin fik rådighed over takket være en betydelig arv fra farmoderen Ida Ballin (1844-1920). Og det var helt i den gamle dames ånd, idet hun selv igennem et langt liv ivrigt og storstilet og sammen med sin mand Hendrik Ballin (1835-1901) havde støttet filantropisk arbejde såvel inden for som uden for det mosaiske trossamfund.

Ballins utallige projekter

Knud Ballins trofaste medhjælper og sekretær gennem mange år, Lily Fausbøll, har fortalt om de første vanskelige år, hvor Caritas og Knud Ballins utallige andre projekter, sognearbejdet, Pauluskredsen og det katolske spejderarbejde, for blot at nævne nogle, fungerede under særdeles beskedne forhold. Indtil 1966 fra præstegården i Brønshøj og derpå fra præsteboligen ved Skt. Josephs Hospital i Griffenfeldtsgade i København. Her fungerede to stuer herunder iberegnet et soveværelse med skrivebord som kontor for hele virksomheden.

Efterhånden lagde også det internationale arbejde i Caritas Internationalis i Rom, som han var med til at grundlægge i 1951, og International Catholic Migration Commission, ICMC, i Genève, hvor han i periode tilmed var præsident, stort beslag på hans arbejdskraft, som må have været enorm, specielt når man betænker, at han i lange perioder led af store smerter i benene som følge af den engelske sygdom i barndommen.

Knud Ballin var således en person, der ofte og med den største fryd gerne havde adskillige bolde i luften. At han ikke var helt slidt op, lang tid førend han fyldte 78 i 1982, siger kun noget om hans menneskelige format og råstyrke. Uanset de æresbevisninger, der efterhånden blev ham til del, 1966 monsignore og senere pavelig husprælat, så vedblev dog for Knud Ballin hvervet som sognepræst i Brønshøj at være den mest betydningsfulde opgave af alle.

Caritas Danmark: 75 år i tjeneste for næsten

Vil du vide mere om Caritas Danmark? Så er der masser at komme efter i vores 75-års jubilæumsbog.

Her kan du læse om Caritas Danmarks historie, fra den spæde begyndelse i 1947 og frem til i dag.

Du kan også komme med til Uganda, Myanmar, Jordan og Niger, hvor de projekter, som Caritas Danmark har været med til at søsætte, skaber en lysere fremtid for mennesker i nød.

Du kan bestille bogen her.

STØT
I DAG