Caritas Café

Caritas Café tilbyder fællesskaber, refleksion og glæde

Vi ønsker med Caritas’ Café at forebygge og modvirke ensomhed og social isolation gennem fællesskaber, hvor det er muligt at mødes med andre ældre og dele kultur, sprog og erfaringer.

Caritas Café har åbent hver fredag fra kl. 15 til 19. Aktiviteterne består af dans, udflugter, sang, musik og spil. Kl. 17 kan man samles om et varmt måltid mad.

Det er primært, men ikke udelukkende, filippinske ældre, der kommer. De frivillige i Caritas Café er også er fra Filippinerne. Man er dog også meget velkommen, hvis man man har en anden baggrund.

Vores frivilliggruppe tager sig også hyppigt af udsatte, som kommer for at få sig et måltid mad og anden forplejning, eller som på anden måde modtager støtte.

Hvorfor etniske ældrecaféer?

Når man som tilflytter til Danmark bliver ældre, kan der være en tryghed i mødes med andre med samme modersmål som én selv og se tilbage på et liv, der både har et dansk præg, men også præg fra ens oprindelsesland.

For mere information: kontakt Caritas på 3132 6678

STØT
I DAG