Lokalt lederskab

Vi stræber efter at have fokus på de mennesker, som vi tjener – ikke på os selv.

Vi kæmper for, at fortiede stemmer bliver hørt, og at alle fuldt ud kan deltage i beslutninger, der påvirker dem. Ved at arbejde sammen med de fattigste og mest udsatte kan vi hjælpe med at skabe fremgang og ændre strukturer, der skaber ulighed.

Vi lægger stor vægt på subsidiaritetsprincippet og lokaliseringsagendaen som udtrykt i blandt andet Grand Bargain og Charter4Change. Det betyder, at vi tror på, at vores lokale partnere er bedst placerede til at drive varige sociale forandringer i vores programlande, ligesom vi inkluderer marginaliserede grupper, såsom unge og kvinder, i vores indsatser.

Vi støtter derudover vores partnere i deres bestræbelser på gennemsigtighed og professionalisering med udgangspunkt i Core Humanitarian Standards (CHS) og Caritas-konføderationens fælles ledelsesstandarder. Vi arbejder altid ud fra et menneskerettighedsperspektiv og efter princippet om, at ingen må lades tilbage.

Dér, hvor vi har en særlig komparativ fordel, indgår vi i konsortier med Caritas-organisationer eller andre lokale og internationale organisationer. Vi samarbejder med vores lokale partnere både i forhold til de pludseligt opståede katastrofer og i langvarige kriser.

Vi arbejder for, at de humanitære, udviklingsfremmende og fredsskabende indsatser i vores programlande følges ad. Her læner vi os op ad den tilgang, som man i ngo-verden kalder Humanitarian-Development-Peace-nexus (HDP-nexus).

Det gør vi for at styrke koordinationen med vores partnerorganisationer, sørge for at vi komplimenterer hinanden og sikre sammenhængen i vores program.

 

STØT
I DAG