Standarder og certificering

Standarder og certificering

Caritas Danmark er certificeret af organisationen Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI). Det betyder, at vi lever op til de internationalt anerkendte kvalitetskrav for udviklings- og nødhjælpsarbejde i Core Humanitarian Standard (CHS).

Vi lever derudover op til Caritas-konføderationens egne ledelsesstandarder, Caritas Internationalis Management Standards (CIMS).

CHS og CIMS er vigtige redskaber, som sikrer gennemsigtighed og professionalisme i vores arbejde, så vi yder den bedst mulige hjælp til verdens fattigste og mest udsatte.

Standards and certification

Caritas Denmark is certified by the organization Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI). This means that we meet the internationally recognized quality requirements for development and relief work, the Core Humanitarian Standard (CHS).

We also comply with the Caritas Internationalis Management Standards (CIMS).

CHS and CIMS are important tools that ensure transparency and professionalism in our work, so that we provide the best possible support to the world’s poorest and most vulnerable.

STØT
I DAG