Syriske flygtninge i Jordan får hjælp til sundhed og uddannelse | Caritas Danmark
STØT
I DAG

Jordan

Kort om landet:

Syrien-krisen, som startede i 2010, har tvunget millioner på flugt. Ifølge OCHA er over 6 millioner mennesker fordrevet i Syrien, og over 5 millioner syriske flygtninge har søgt tilflugt fra konflikten i nabolandene.

Jordan er vært for ca. 1,3 millioner syrere, hvoraf ca. 655.000 er registreret som flygtninge ved UNHCR. Ca 80% af flygtningene bor i hovedstaden Amman og de nordlige byer Irbid, Mafraq og Zarqa. Som reaktion på krisen og under ledelse af Jordans regering, er der udviklet en rullende tre-årig handlingsplan (Jordan Response Plan), der opdateres årligt og til stadighed har brug for omfattende støtte fra bl.a. internationale donorer.

Det skønnes, at 93 % af de syriske flygtninge uden for lejrene lever under fattigdomsgrænsen. 58 % af de voksne lever med kroniske sygdomme og har ingen adgang til medicin eller andre sundhedsydelser. Kun halvdelen af de gravide kvinder har adgang til sygehusvæsnet.

En af årsagerne til den vanskelige adgang til sundhedsydelser skyldes, at syriske flygtninge skal betale brugergebyrer og samtidig være i besiddelse af et særligt sygesikringskort. Kun ca 75 % af flygtningene i byerne har dette. Samtidig har de færreste syriske flygtninge råd til at betale egenbetalingen og står derfor i praksis uden lægehjælp.

Sundhedsministeriet har ikke tilstrækkelige ressourcer til at behandle det store antal flygtninge, der tegner sig for over halvdelen af sundhedsydelserne i Jordan. Således er det offentlige sundhedssystem afhængig af nationale NGO-drevne sundhedscentre og deres tilknyttede “velgørenheds” hospitaler til at dække behovet. I kraft af Caritas Jordans sundhedsklinikker og netværket af velgørenhedssygehuse, er de en af de få ngo’er, som er i stand til at gå ind og tilbyde livredende sundhedsydelser til de mest udsatte syriske flygtninge.

I overensstemmelse med den jordanske regerings retningslinjer er 30 % af modtagerne på sundhedsklinikkerne udsatte jordanere.

Vores indsats i landet:

Med indsatser for over 15 mio. dollars er Caritas Jordan en af de største bidragsydere blandt de ngo’ere, der arbejder med Jordans handlingsplan.

Caritas Jordan arbejder for at styrke syriske flygtninges adgang til sundhed, uddannelse, basale behov, fødevaresikkerhed, levevilkår, husly, beskyttelse samt vand & sanitet. Programmet er koordineret med andre organisationer.

Vores arbejde bidrager til Caritas Jordans planlagte indsatser i sundhedssektoren og støtter omkring 10.000 mennesker. Caritas Jordan driver 7 sundhedscentre som tilbyder lægekonsultationer og primære sundhedsydelser til de syriske flygtninge. Derudover omfatter indsatsen ambulante hospitals-undersøgelser og – indlæggelser via et tæt samarbejde med bl.a. katolske velgørenhedshospitaler.

Gennem vores indsats tilbydes kroniske syge (især patienter med diabetes, forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme) et integreret forløb med henblik på at gøre dem bedre i stand til at håndtere deres sygdom, herunder hvordan de kan få reduceret deres medicinforbrug og sygdomssymptomer ved enkle livsstilsændringer.

Desuden arbejder vi med en sundhedskampagne, som sigter mod at oplyse kvinder om, hvordan de selv kan være medvirkende til at sikre et godt graviditets- og fødselsforløb.

Her arbejder vi:

Amman og den nordvestlige del af landet

Vores samarbejdspartner: