Kvalitetsstempling af Caritas Danmark - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Kvalitetsstempling af Caritas Danmark

Caritas Danmark har som den femte organisation i Danmark fået papir på at opfylde de internationale kvalitetskrav, der stilles i Core Humanitarian Standard (CHS).

 

”Med CHS-certificeringen er der sat en milepæl for Caritas Danmark. Først og fremmest er det godt at vide, at vores humanitære arbejde bygger på de højeste internationale standarder, for vi vil jo gøre det bedste for de mennesker i nød, som vi hjælper”. Det siger Jann Sjursen, der er generalsekretær for Caritas Danmark.

 

”Certificeringen har krævet et kæmpearbejde i forhold til at dokumentere arbejde og metoder samt administrative og finansielle procedurer. Både på sekretariatet i Danmark og i forhold til vores lokale samarbejdspartnere ude. Certificeringen er derfor også et skulderklap til vores partnere for bl.a. at inddrage målgruppen”, slutter Jann Sjursen, idet han understreger, at Caritas Danmarks arbejde med standarder ikke er slut. Det fortsætter, og i de kommende år vil det løbende blive tjekket, om organisationen fortsat overholder certificeringen.

 

Baggrund:

 • I Danmark er det kun Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Mission Øst, Dansk Røde Kors og Caritas Danmark der har opnået CHS-certificeringen.
 • Forud for certificeringen har et hold af revisorer fra Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI) gennemgået Caritas’ arbejde og metoder for at vurdere, om organisationen lever op til de internationale anerkendte kvalitetskrav.
 • Donorer kræver i stigende grad, at organisationer skal være certificerede. Danida har bl.a. stillet certificeringen som et krav for fortsat at få midler fra Udenrigsministeriet.
 • CHS er en hjælp til løbende at kunne vurdere og forbedre kvaliteten af de humanitære indsatser. Dermed reduceres risikoen for fejl, misbrug og korruption – ikke kun til gavn for organisationen, men særligt for de mennesker, som der arbejdes for at hjælpe. CHS er primært tiltænkt den humanitære sektor, men standarderne kan også bruges til at forbedre udviklingsarbejdet.

 

Caritas Danmark er forpligtet til at sikre, at det humanitære arbejde:

 1. Er relevant for målgrupperne og tilpasset deres kulturelle og sociale kontekst.
 2. Er effektivt og rettidigt.
 3. Styrker den lokale kapacitet og ikke har negative følger.
 4. Bygger på tydelig kommunikation, og på målgruppernes deltagelse og feedback.
 5. Tager imod og følger op på eventuelle klager.
 6. Er koordineret med andre aktører og komplementerer andres indsatser.
 7. Bygger på viden, erfaringer og læring fra eget og andres arbejde.
 8. Udføres af kompetente medarbejdere, som støttes til at arbejde effektivt, og som behandles fair og ligeværdigt.
 9. Bygger på en effektiv og etisk forsvarlig forvaltning af ressourcer.

Kilde: Core Humanitarian Standard