Caritas Madfællesskab - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Caritas Madfællesskab

I Madfællesskabet fylder vi ikke blot maver, men også hjerter.

En gang om ugen mødes minoritetsældre i Madfællesskabet, hvor de tilbringer dagen med at omdanne skønne og lækre overskudsprodukter til smagfulde og velduftende måltider.

Det er dog ikke kun de ældre, som selv nyder gavn af den velsmagende mad – Madfællesskabet rækker længere ud!
Der laves nemlig mad i store gryder, således at der kan leveres mad til mødre og børn på et nærliggende krisecenter. Med denne lille håndsrækning får mødre på centeret en aften, hvor de ikke behøver at tænke på at lave mad, men kan få et par ekstra timer for sig selv eller med sine børn, og derudover spare udgiften på mad denne dag hver uge.

Elever fra Rysensteens Gymnasium kommer efter endt skoledag og sikrer at maden kommer til krisecenteret i god behold.

 Livsglæde via madlavning, generationsmøder og sundhedsfokus

Madfællesskabet hører under Caritas’ ældreindsats og har fokus på at skabe fællesskaber og livsglæde for ældre, men også at løfte de ældre ved at lade dem hjælpe andre i nød. Dette giver dem en følelse af selvværd og meningsfuldhed. Yderligere får de ældre i denne konstellation både et fællesskab indbyrdes, men får ligeledes mulighed for både at indgå i et kulturelt møde samt et generationsmøde med eleverne fra Rysensteens Gymnasium. Et møde som både ældre og elever værdsætter højt. To gange årligt afholder Caritas en stor fællesmiddag, hvor eleverne laver mad til de pakistanske ældregrupper, Caritas’ andre ældregrupper samt krisecenteret.

I maj måned var alt i alt 70 personer samlet på tværs af generationer, kulturer og religioner til en skøn fællesmiddag.

Det de ældre bringer på bordet – i form af uvurderlige madkundskaber og hjertevarme – giver dem muligheden for aktivt at bidrage til andres glæde og være noget for andre. De ældre udnytter igennem Madfællesskabet fortsat deres mobilitet og ressourcer; kreativitet ift. at udvikle måltider med de produkter, der er tilgængelige pågældende dag og herudover får de muligheden for at skabe et socialt, trygt fællesskab og frirum.

Madfællesskabet blev skabt med fokus på madlavning og fællesskab. Men fremadrettet vil der også være fokus på at løfte den enkelte kvinde gennem fokus på fysisk sundhed og mental trivsel. Dette vil ske gennem foredrag, madlavningskurser og andre workshops, som vil supplere den eksisterende indsats.

 

Madfællesskabet kåret som et fyrtårn for social innovation i Europa

I februar 2022 modtog Madfællesskabet prisen for at være et fyrtårn for social innovation på Caritas Europas Innovationsfestival. Prisen blev givet på baggrund af den nytænkende måde at hjælpe ældre på; nemlig ved at løfte dem ved at hjælpe andre samt for projektets fokus på bæredygtighed gennem madspild.

 

Stærke samarbejder

Madfællesskabet er et vidnesbyrd om et smukt samvirke bygget op omkring inddragelsen og engagementet fra mindre og lokale foreninger, hvor alle har bragt deres bedste med til bordet. Herunder;

  • Seniormødrene (seniorgrupper under Bydelsmødrene) har rakt ud til og engageret de hjertevarme minoritetsældre, der på inspirerende vis sammensætter og producerer de skønne måltider.
  • Rysensteens Gymnasium, som stiller op med samfundsengagerede, nysgerrige og entusiastiske unge mennesker, der står for at leveremåltider til krisecenteret.
  • Krisecenteret, som forbliver anonymt, men som fordeler måltiderne til kvinder og børn og hermed giver kvinderne en aften hvor der ikke skal tænkes på indkøb og madlavning.
  • Fresh.Land, som hver uge på smukkeste vis donerer friske, lækre og yderst velsmagende grøntsager og frugt, som maden bliver lavet på.
  • Frivillige chauffører fra Greens on Wheels, som sikrer at den donerede madspild kommer ud til mennesker, der får god gavn af det
  • Vesterbro Mad har været en uvurderlig medudvikler af Madfællesskabet og har bragt kontakter til leverandører og uundværlig erfaring fra madspildsverden med sig.

Vesterbro Mad har været en uvurderlig medudvikler af Madfællesskabet og har bragt kontakter til leverandører og uundværlig erfaring fra madspildsverden med sig.