Myanmar - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Myanmar

Kort om landet:

Den politiske situation i Myanmar er fortsat usikker, med en skrøbelig fredsaftale og omfattende krænkelser af menneskerettighederne. Klimaændringer påvirker befolkningens levevilkår og fødevaresikkerhed, som har ført til tab af liv, ejendom, afgrøder, ødelæggelse af veje, forringet kommunikation og anden infrastruktur. Med en af de laveste befolkningstætheder i Sydøstasien, har Myanmar ellers potentialet for at øge sin landbrugsproduktion med mange naturressourcer og frugtbar jord.

Landets geografiske beliggenhed mellem Kina og Indien, gør Myanmar godt placeret som et potentielt regionalt handelscenter og en nøgleleverandør af mineraler, naturgas og landbrugsprodukter. Samtidig går udviklingen inden for landbrugssektoren langsomt, hvilket påvirker landdistrikternes økonomi og levevilkår. Fattigdom i Myanmar er koncentreret i landdistrikterne, hvor befolkningen primært er beskæftiget inden for landbruget som ufaglært arbejdskraft. Mange lever under eller i nærheden af fattigdomsgrænsen og er sårbare over for ændringer, der påvirker landdistrikternes livsvilkår, såsom udsving i de markedsøkonomiske vilkår og uforudsigelige klimaforhold. COVID-19 pandemien har i løbet af 2020 slået mange fremskridt i landet tilbage og derved øget fattigdommen og uligheden i Myanmar, både på landet og i byerne.

For at komme fattigdommen til livs, er der er stort behov for at forbedre landbrugsmiljøet og landbrugsprodukterne, fremme landmændenes engagement i markederne, øge kapaciteten i de små virksomheder, forbedre værdikæderne og adgangen til opdateret information om markedsvilkårene. En måde at imødekomme dette på er, at organisere fattige landmænd og landsbysamfund i grupper, da de samlet vil stå stærkere. Grupperne vil give nye indtægtsskabende muligheder, der kan forbedre deres livsvilkår. Dette omfatter også et lærende aspekt, hvor de landmænd, der arbejder i grupper har opnået bedre forhold og kan dele deres nye erfaringer med andre.

Vores indsats i landet:

I Myanmar arbejder vi sammen med den lokale partner Karuna Mission Social Solidarity (KMSS) for at fremme bæredygtig landbrugsudvikling, styrke civilsamfundet på fællesskabsniveau samt styrke fattige landbrugsgruppers rettigheder gennem organisering og uddannelse i samfundet.
Vores arbejde foregår i de syv bispedømmer, hvor vi har været til stede siden 2005, med at styrke den menneskerettighedsbaserede tilgang. Målet er at løse de retlige problemer, der berører de fattige landmænd i landdistrikterne og deres livsvilkår. Endvidere arbejder vi for at imødegå klimaændringer gennem reduktion af risiko for naturkatastrofer og tilpasning til klimaforandringerne, da de fleste landmænds levebrød i Myanmar er påvirket af sæsonændringer i vejr og naturkatastrofer.

Overordnet arbejder vi for:

Styrkelse af familiens levestandard: Styrke den fattige landbefolkning i at forfølge deres ret til at være fødevaresikre og have bæredygtige livsvilkår.

Styrkelse af landdistrikterne: Styrke samfundsbaserede organisationer og nye netværk af organiserede landbefolkninger til at støtte lokal beskæftigelse og sikre lige adgang til grundliggende rettigheder gennem aktivt engagement fra lokale beslutningstagere.

Styrkelse af landdistriktsudvikling: Styrke civilsamfundsorganisationer og deres fortalerskab på nationalt plan for en inklusiv bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Sammen med vores partner KMSS, arbejder vi for at støtte landmændene i at organisere sig i enten selvhjælpsgrupper eller værdikædegrupper. Grupperne modtager træning i landbrugspraksis, der skal forbedre deres produkter både i kvantitet og kvalitet. Derudover er der fokus på klimaændringer, samt hvordan deltagerne f.eks. opretholder deres landbrug i ekstremt vejr.

Selvhjælpsgrupperne beskæftiger sig med spare-låneaktiviteter med det formål at forbedre deres evne til at investere i dyrkning af afgrøder og husdyraktiviteter. Selvhjælpsgrupper er en effektiv metode til at mobilisere kvinder i landområderne og fremme deres deltagelse i samfundsudvikling. Grupperne udgør samtidigt et vigtigt socialt sikkerhedsnet, hvor de kan dele vejledning, forretningsidéer og give lån til presserende behov.

Værdikædegrupperne samarbejder med værdikædeinteressenter om deres udvalgte afgrøder, hovedsagelig bananer, majs, sesam og svin. Det er med til at øge indflydelsen i forhold til bedre produktions- og markedsforhold og giver højere overskud fra produktionen.

Vi arbejder også for at støtte dannelsen af grupper og foreninger, der kan repræsentere deres medlemmer på landsby- og distriktsniveau. Grupperne og foreningerne skal styrke indflydelsen på regionale beslutningsprocesser, for eksempel i forhold til offentlige finansieringsordninger for udvikling af landdistrikterne. De lokale myndigheders engagement vil bidrage til at forbedre den fattige befolknings ret til lige adgang til basistjenester.

Nødhjælp

Flere regioner i Myanmar oplever naturkatastrofer som følge af klimaændringer, såsom tørke i Mandalay området, cykloner i Yangon-området og jordskred i Chin-staten. Da katastroferne er tilbagevendende, kobler vi vores indsats mellem nødhjælp og udvikling for at styrke de mest sårbare grupper i de ramte landdistrikter.

Her arbejder vi:

Bispedømmerne Kalay (Chin Stat), Myitkyina (Kachin State), Yangon (Yangon Division), Taungngu (Kayah State), Hpa-An (Kayin State), Mandalay (Mandalay Division) og Mawlamyine (Mon State)

Vores samarbejdspartner: