Caritas Gåklub - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Caritas Gåklub

Caritas Gåklub

I Caritas Gåklub går vi SAMMEN for at bevæge os, men mest af alt for at nyde godt samvær i dejlige omgivelser.

Vi er en åben gruppe, hvor der er plads til ALLE uanset alder og kondition! Vi har på vores tur næsten altid både nye og gamle ansigter, og vi vægter at alle er en del af gruppen hvad enten det er første eller tiende gang man er med.

På vores gåture, som finder sted hver lørdag, udforsker vi sammen Storkøbenhavns skønne natur. Vi har gåture hvor fællessproget er dansk og ture hvor fællessproget er engelsk. Alle er velkomne til at deltage i begge. Læs om hver enkelt tur og hvor vi mødes i sidemenuen ‘Beskrivelse af turene’ (Danske ture) og ’The walks’ (Engelske ture) og få et fuldt overblik over alle ture HER

Vi har for nyligt modtaget en bevilling fra Slots-og Kulturstyrelsen, som gør det muligt for os i 2021, at invitere (med entré betalt) på gåture, som bliver kombinerer med et kulturelt aspekt. Eksempelvis ture til Frilandsmuseet, Louisiana, Byvandring mm. De ture der er understøttet af bevillingen, kræver tilmelding, da der er et begrænset antal billetter.

Til de resterende ture sætter vi pris på en tilmelding forud for turen (primært i tilfælde af en undtagelsesvis aflysning, så vi kan give dig besked), men du er altid velkommen til at deltage – også foruden tilmelding. Kender du en, der også ville sætte pris på et nyt fællesskab eller blot en gåtur? Så tag han/hende med under armen.

Ved mødestedet vil du blive mødt af en af vores skønne Caritas gå-værter, som vil sørge for, at vi alle kommer godt afsted på turen.

Det er gratis at deltage i gåklubben – og ALLE er velkomne!

Vi glæder os til at gå med dig!

Er du nysgerrig efter at vide lidt mere om turen? Så kan du i vores Facebook gruppe se billeder og updates før og efter turene? Find os HER

Du er altid velkommen til at ringe med spørgsmål eller kommentarer på 31 32 66 78

Caritas Ramblers

Caritas Ramblers is a walking club where we walk TOGETHER to exercise but first and foremost to enjoy good company in nice outside settings.

We are an open group, where there is room for EVERYONE regardless of age and physics. There are almost always both new and old faces, and it is important for us that everyone feels a part of the group, whether it is the first time they are joining or not.

We walk every Saturday, where we explore new parts of the wonderful nature in Greater Copenhagen. We have walks where the common language is English and walks where the common language is Danish. You are more than welcome to join either groups. You can read more about the walks in the side-menu ‘The Walks’ (English walks) and  ‘Beskrivelse af turene’ (Danish walks). Get an overview of all of our walks HERE.

We have recently received a grant from a Ministry which makes us able to invite (with paid entrance) to walks that we combine with a cultural input. That being the Frilandsmuseet, Louisiana, Citywalks etc.

For the cultural walks signing up in advance is mandatory since we have a limited number of tickets available. For the rest of the walks, we appreciate you signing up (primarily in case of a seldom cancellation, so we can notify you), but you are always welcome to participate – also without registering. Do you know anyone who would appreciate a new network or just getting out for a walk? Then don’t hesitate to bring him/her.

By the meeting spot, you will meet one of our wonderful Caritas walking-hosts, who will make sure that we all have a great walk.

It is free to participate – EVERYONE is welcome!

We look forward to walking with you!

Are you curious to know a bit more about the walks? Check out our Facebook, where you can see pictures and updates before and after the walk. Find us HERE

You are always welcome to contact us with questions or comments on 31 32 66 78

Weekendtur - forskellige destinationer

Weekendture

Vores weekendture har forskellige destinationer (se nedenstående), men starter alle kl. 13, hvorefter vi går i en time til halvanden.
Du får detaljer om mødested mm. i en mail når du tilmelder dig. Ellers kan du finde dem i sidemenuen.

Weekend Walks - Different destinations

Weekend walks

We walk in various destinations in Greater Copenhagen (see below) on weekends. We start all walks at 1 pm and walk for about 1-1.5 hours.
You will receive details about meeting spots etc. upon registration or you can find them in the sidemenu.

Ved tilmelding til turene modtager du en reminder forud for gåturen, og du vil modtage en mail når nye ture bliver lagt op hver anden måned (dette kan til enhver tid afmeldes).

 

When signing up, you will receive a reminder before the upcoming walk and you will get notified by mail when we release new dates – once every second month (this can at any given time be unsubscribed)