Burkina Faso - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Burkina Faso

Positiv udvikling alvorligt truet

Burkina Faso kan i regionen betegnes som en pioner inden for tilpasning til klimaændringer med vedvarende energi, og landet er den fjerde største bomuldsproducent i Afrika (2018).

Ind til for blot få år siden kunne Burkina Faso betegnes som et land i stabil udvikling, hvor der kunne dokumenteres en stabil økonomisk og social fremgang over flere årtier.

Denne udvikling er imidlertid alvorligt truet af, at landet i øjeblikket står over for en krise efter de mange terrorangreb fra forskellige jihadistiske grupper, som har hærget landet siden 2015. Især i områderne tæt på den maliske grænse, er den voldsomme usikkerhed til stor skade for lokalbefolkningens socioøkonomiske situation.

Som resultat af sikkerhedssituationen er mere end 2.500 skoler midlertidigt lukkede landet over, hvilket har medført at over 350.000 børn og unge står udenfor skolesystemet (OCHA, august 2020). Når et ungt menneske er frataget muligheden for at få en uddannelse, er han/hun særligt udsat for at blive radikaliseret.

Som følge af angreb mod landsbyer, eller trusler herom, er mange familier flygtet mod mere sikre steder i landet.

Der er per januar 2021 registreret cirka 1.094.800 internt fordrevne i Burkina Faso (IOM, januar 2021), hvilket er mere end en fordobling siden januar 2020. Situationen, der nu betegnes som en humanitær krise, er helt uden fortilfælde og fortsætter med at forværres.

Størstedelen (90%) af de internt fordrevne bosætter sig hos nære eller fjerne slægtninge og bekendte i de byer, de er flygtet til. Ankomsten af så mange nye personer på kort tid lægger et enormt pres på modtagersamfundene, hvor de lokale i forvejen har begrænset adgang til grundlæggende ydelser som sundhed, arbejde og uddannelse. I krisens første mange måneder har de lokale forsøgt at hjælpe de fordrevne på plads, men efterhånden som tiden går og presset bliver større, er de sparsomme ressourcer i stigende grad årsag til konflikt mellem de nytilkomne familier og de lokale.

Vores indsats i landet:

Caritas Danmark startede i 2020 et udviklingsprojekt i samarbejde med vores lokale partner, Caritas Burkina Faso, i landets nordlige område, langs grænsen til Mali.

Overordnet arbejder vi for:

-Styrkelse af social samhørighed og fredelig sameksistens i lokalsamfundene.

-Styrkelse af familiers levestandard via opbygning af mødres tekniske og finansielle kapacitet.

-Styrkelse af børns personlige udvikling via socialisering og adgang til uddannelse.

 

Vi arbejder for at styrke den lokale integration af internt fordrevne børn og deres familier. For at forebygge interne konflikter oprettes fredskomiteer, som skal skabe fokus på sameksistens og fred i lokalsamfundene. Både repræsentanter fra lokalbefolkningen, internt fordrevne, lokale myndigheder og religiøse ledere deltager i komiteerne.

Komiteerne skal udlære lokalbefolkningen i hvordan de tager imod personer med psykiske traumer og andre problemer som følge af flugt og angreb. Samtidig oplyser komiteerne de lokale om hvilke rettigheder, de internt fordrevne har i deres nye samfund. Tilsvarende oplyses de internt fordrevne kvinder og mænd i deres rettigheder og pligter i deres nuværende situation.

Samtidig arbejder vi for at styrke begge gruppers livsgrundlag ved hjælp af oprettelsen af spare-låne-grupper for kvinder og træning i forretningsførelse. Grupperne har vist sig meget succesfulde, da de hjælper kvinderne med at få skabt sig en stabil indtægt indenfor forskellige fag. Spare-lånegrupperne er sociale og bæredygtige på den måde at kvinderne sammen beslutter et deltagergebyr, der opbygger en investeringspulje, som hver enkelt kan ansøge om lån fra. Sammen beslutter gruppen, hvem der har mest brug for et lån, og aftaler vilkårene. Dermed giver grupperne også den positive sidegevinst, at medlemmerne ofte får et stærk personligt bånd på tværs af fordrevne og lokale familier, hvilket er positivt for integrationen.

Desuden arbejder vi for at støtte sårbare børn og unge, hvoraf nogle er traumatiserede efter at være flygtet fra deres landsby. Derfor er der under projektet oprettet to fritidshjem, som er et frirum, hvor børnene kan få lov til bare at være børn i sikkerhed for terrortrusler, radikalisering og de svære forhold deres familier lever under. Fritidshjemmene arrangerer sociale aktiviteter indenfor sport, musik, dans, kunst, pasning af køkkenhave mv. Derudover giver projektet mulighed for at et antal unge mennesker, der er røget ud af skolesystemet, kan få sig en teknisk uddannelse, som f.eks. syerske eller mekaniser, og på den måde kan skabe sig en indtægt og en bedre fremtid.