Cykler hjælper børn og unge i Burkina Faso

27. juni 2023

Væbnede konflikter, fattigdom, klimaforandringer og COVID-19 pandemien har bragt landene Niger, Mali og Burkina Faso i det centrale Sahel ud i verdens hurtigst voksende humanitære krise. I følge UNHCR er der nu over en million internt fordrevne i det engang så fredelige land Burkina Faso.

Særligt for børn og unge er det en svær situation. De har mistet deres hjem og er revet ud af den hverdag de kender. Sammen med deres familier skal de nu starte forfra et nyt sted.

Nogle af de fordrevne børn har været heldige og har fået mulighed for at komme i skole igen, mens andre ikke har den samme mulighed. Desuden har sikkerhedssituationen i perioder gjort det nødvendigt at lukke skolerne i landet midlertidigt.

Et fristed for børn og unge
Caritas har derfor åbnet to fritidshjem i byerne Tougan og Ouahigouya i oktober 2020.  Fritidshjemmene er tænkt som et helle og et fristed for børn af internt fordrevne og udsatte børn og unge i lokalområdet. Mange af børnene har traumer med sig i bagagen og fritidshjemmene har derfor rekreative områder hvor de kan lege frit. Fritidshjemmene tilbyder også sociale aktiviteter såsom rollespil, musik og sport. Det er med til at øge børnenes selvværd og gøre dem modstandsdygtige overfor radikalisering. Fritidshjemmene er også med til at holde dem væk fra gaden.

De fleste børn har langt til både skole og fritidshjem. De må ofte gå den lange vej til skole og uden mad i maven. Ofte kommer de også for sent. Nogle ender med at droppe ud af skolen, da de ikke får nok ud af undervisningen.

Cykler kan øge antallet af børn der går i skole
En cykel kan mindske transporten og være med til at fastholde dem i deres skolegang. Cykler kan være med til at øge antallet af børn der går i skole, da transport og udmattelse ikke længere vil være et problem i samme grad. Cykler sørger for at børnene kan komme hurtigt og sikkert frem og tilbage.

Cyklerne skal gå til børn der er tilknyttet Caritas´ fritidshjem og deres mødre samt unge mennesker der tager tekniske uddannelser som f.eks en skrædderuddannelse. Mødrene skal bruge cyklerne til at aflevere de mindste børn i skole. De sværest stillede mødre kan desuden bruge deres cykel til at komme til og fra arbejde og transportere produkter, de kan sælge, mens børnene er i skole.

STØT
I DAG