Caritas Danmark evaluerer Rohingya-indsatsen i Bangladesh - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Caritas Danmark evaluerer Rohingya-indsatsen i Bangladesh

I starten af februar deltog Caritas Danmarks internationale teamleder, Betina Gollander-Jensen, i en evaluering af Caritas Bangladeshs koordination af den humanitære indsats af Rohingya flygtningene. Det er der kommet en positiv evaluering ud af, der viser mange gode resultater, som de kommende aktiviteter nu skal bygge videre på.

 

Siden august 2017 har flere end 700.000 Rohingyaer flygtet fra nabolandet Myanmar til Bangladesh fra, hvad FN betegner som etnisk udrensning begået af myndighederne i Myanmar.

Caritas Bangladesh har i mange år været en vigtig organisation, som har været med til at håndtere landets mange naturkatastrofer, som ofte omfatter oversvømmelser og landskred. Derfor var Caritas Bangladesh hurtigt tilstede, da flygtningene strømmede over grænsen mellem Myanmar og Bangladesh i det sydøstlige hjørne af landet. Caritas Bangladesh er en af de få lokale organisationer, blandt henved 80 internationale organisationer, som yder hjælp til flygtningene.

Caritas-netværket responderede hurtigt på flygtningekrisen og samlede på kort tid over 4 millioner euro (ca. 29 millioner) ind fra en lang række Caritas-organisationer. Det betød, at Caritas Bangladesh fik stablet et system på benene, der hurtigt og effektivt kunne uddele fødevarer til over 40.000 flygtninge.

Området, hvor flygtningene har til huse, er et kuperet terræn, som frygtes at blive udsat for store regnmasser med fare for mudderskred, når monsunen starter i juni. Derfor planlægger Caritas nu, hvordan man skal håndtere regnen både i forhold til at etablere evakueringssteder på de højst beliggende steder, samt sikring af vand og sanitet.

 

Positiv evaluering af indsatsen

Evalueringen viser, at Caritas Bangladesh med stor succes, var i stand til at reagere prompte, da flygtningestrømmen startede i august. Med én dags varsel, var de i stand til at udsende en højtstående medarbejder fra den nærmeste by Chittagong, der kunne lede det nyetablerede kontor i området, hvor indsatsen var koncentreret.

Store nødhjælpsoperationer, der nærmest opstår fra den ene dag til den anden, i områder med ringe infrastruktur og hvor en stor del er dækket af beplantning, kræver god og stærk logistik, inklusiv medarbejdere der ved, hvad de skal gøre fra dag ét. På trods af det, lykkedes det hurtigt for Caritas Bangladesh at rekruttere hundredvis af kompetente og nødhjælpserfarne medarbejdere fra andre bispedømmekontorer, samt at mobilisere mange frivillige.

Samtidig viser evalueringen, at Caritas Bangladesh har været åbne overfor at modtage teknisk hjælp fra f.eks. Caritas Tyskland og CRS, som har stor ekspertise på f.eks. i vandsektoren og til kortlægning af latriner og vandposter, hvor Caritas Bangladesh havde brug for støtte.

Caritas Bangladesh har opbygget et ry, som en af de bedste organisationer til at planlægge bo-områder og udvikle shelters (husly), og bliver nu brugt af FN som model og eksempel på, hvordan man bedst planlægger bo-områder. Ligeledes er de med i koordinationsgruppen for etableringen af bo-områderne.

Evalueringen var arrangeret af Caritas Internationalis og have deltagelse af CI, Caritas Indien, CAFOD (Caritas England og Wales) og Caritas Danmark.