Etik og Policies - Caritas Danmark

Etik og Policies

De etiske retningslinjer bygger på Caritas Danmarks værdigrundlag, vision og mission. Som katolsk organisation er det Caritas’ grundsyn, at ethvert menneske er unikt og skabt i Guds billede. Således har alle mennesker samme værdi, uanset hvem de er, hvad de tror på og hvilken situation de befinder sig i.

1. Værdigrundlag og vedtægter

Caritas betyder kærlighed og barmhjertighed.  Caritas Danmark er medlem af Caritas Internationalis, og værdigrundlaget afspejler Evangeliet og Den katolske Kirkes Sociallære samt FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder.

Evangeliet forpligter til at hjælpe mennesker i nød, uanset om de nødlidende er kristne eller ej. Hjælpen ydes altså uafhængigt af, hvem den nødstedte er, og hvad hun eller han tror på.

Caritas tror, at ægte, varig udvikling kun er mulig, hvis man hjælper hele mennesket og alle mennesker. Mennesket har ikke kun materielle behov, men også åndelige. Sand udvikling tager begge disse dimensioner i betragtning. Målet er at give hvert enkelt menneske frihed til at realisere sit fulde potentiale. Caritas har sit udgangspunkt i den kristne tro, men er overbevist om, at der eksisterer naturlige, universelle leveregler for menneskeligt fællesskab. Disse leveregler kan erkendes med fornuften og gælder derfor ethvert menneske.

Caritas Danmarks arbejde er rodfæstet i otte principper, som udgør værdigrundlaget. Læs hele værdigrundlaget her

Læs Caritas Danmarks vedtægter her

2. Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjer bygger på Caritas Danmarks værdigrundlag, vision og mission. Som katolsk organisation er det Caritas’ grundsyn, at ethvert menneske er unikt og skabt i Guds billede. Således har alle mennesker samme værdi, uanset hvem de er, hvad de tror på og hvilken situation de befinder sig i.

Det forventes derfor, at enhver, der repræsenterer Caritas, inklusive lønnede medarbejdere, frivillige og bestyrelsesmedlemmer, med sin adfærd viser respekt for alle menneskers ligeværdighed og universelle rettigheder.

Caritas’ etiske kodeks omfatter en række principper inden for følgende tre hovedområder:

 • Værdier, professionel etik og adfærd
 • Interessekonflikt, pres, gaver og fordele
 • Personlig optræden

Læs det etiske kodeks i sin helhed her.

Det etiske kodeks er en integreret del af ansættelsesforholdet og konsulentkontrakter hos Caritas.

Alle medarbejdere har pligt til straks at anmelde mistanke om overtrædelse af det etiske kodeks. Indberetning af overtrædelse af det etiske kodeks skal ske til administrationschefen.

Anmeldelse fra eksterne interessenter, partnere, konsulenter eller personer, der modtager hjælp fra Caritas i projektområder, sker gennem klagemekanismen.

3. Internationale standarder

Caritas arbejder verden over for at fremme bæredygtig udvikling og menneskelig værdighed. Et vigtigt aspekt i dette arbejde er kollektive tiltag for de fattige og sårbare mennesker og deres samfund for at sikre beskyttelse og levebrød, og for at give dem mulighed for at påvirke deres eget liv og de systemer, de er en del af.

Caritas ser forbedring af faglighed i organisationer og tilpasning til standarder som en måde at sikre en effektiv bistand og kvalitet i støtten til de fattige, marginaliserede og sårbare.Vi forpligter os derfor til at efterleve følgende internationale konventioner, principper og standarder:

 • 1948 UN Declaration on Human Rights
 • 1949 Geneva Conventions + protocols
 • UN 1951 Refugee Convention + its protocols
 • UN Guidelines on Internally Displaced People
 • International Red Cross Code of Conduct
 • Sphere Standards
 • Core Humanitarian Standards (CHS)
 • Caritas Internationalis Management Standards (CIMS), incl. code of conduct
 • Caritas Partnership – Guiding principles on Caritas partnership
 • Caritas Internationalis Child Protection Policy
 • In emergencies: align our work to the Emergency appeal system of the CI and coordinate within the UN Cluster system for humanitarian response
 • The Pope Francis encyclical, Laudato Si – calling to combat environmental degradation and climate change
 • Danish Civil Society Policy
 • Charter for Change (C4C)
 • International Aid Transparency Initiative (IATI)

4. HIV og AIDS politik

Den internationale Caritas organisation, som Caritas Danmark er medlem af, har stærk, lokal forankring i de fleste af de udviklingslande, som er berørt af HIV-pandemien. Caritas Danmark har ikke i øjeblikket større projekter med HIV og AIDS som hovedtema. Alligevel er AIDS-problematikken en integreret del af flere af vores projekter og et element, som under alle omstændigheder spiller en rolle for arbejdet i udviklingslandene, i særdeleshed i forbindelse med vores Ugandaprogram

Caritas er blandt de kirkelige organisationer, som helt fra starten har ført an i kampen mod HIV og AIDS. Hjælpen er altid gået til mennesker uden hensyntagen til deres religiøse ståsted, og UNAIDS har ved flere lejligheder givet indsatsen sin anerkendelse. Caritas Danmark vil derfor fortsat promovere sin helhedsorienterede strategi til bekæmpelse af HIV og AIDS.

Læs hele Caritas’ politik vedrørende HIV og AIDS her

5. Klagemekanisme

Caritas Danmark er en transparent og ansvarlig organisation. Vi ønsker at tage ansvar for vores aktiviteter og beslutninger og at modvirke korruption og overgreb. Vi har derfor udformet en klagepolitik og oprettet en klagemekanisme jf. nedenstående.

Vi opfordrer til, at kommentarer og feedback omkring vores arbejde rejses over for og diskuteres med den ansvarlige Caritas medarbejder, der er tættest på aktiviteterne. Kan problemerne ikke løses, eller er de af alvorlig karakter, kan nærværende klagemekanisme anvendes.

En klage kan for eksempel omhandle:

 • Caritas Danmarks arbejde i Danmark eller i vores programlande
 • Caritas Danmarks medarbejdere, frivillige eller repræsentanters opførsel
 • Caritas Danmarks partnerorganisations medarbejderes opførsel, f.eks. brud på Etisk Kodeks
 • Mistanke om korruption, bestikkelse, seksuelle overgreb eller brud på internationale beskyttelseshensyn

Alle Caritas Danmarks medarbejdere er forpligtede til at overholde Caritas Danmarks Etiske Kodeks og Anti-korruptionspolitik.

En anmeldelse vil blive behandlet i fortrolighed og anmelderen vil blive beskyttet, såfremt anmeldelsen er afgivet i god tro. Omvendt vil en bevidst falsk anmeldelse kunne få konsekvenser for vedkommende.

Alle informationer af fortrolig karakter vil blive opbevaret sikkert og kun klageudvalget vil have adgang til disse.

Læs vores rapport over klager i 2017 her

 

Behandling af klager

Indgivelse af klage sker ved at udfylde klageformularen. Klagen skal være så fyldestgørende som muligt og gerne omfatte bevismateriale.

Klagen bliver automatisk sendt til den ansvarlige for Caritas Danmarks interne klageudvalg. Umiddelbart efter fremsendelse, vil afsenderen af klagen modtage en bekræftelse på modtagelsen.

Klagen vil herefter hurtigst muligt behandles i klageudvalget, der består af Caritas’ generalsekretær, administrationschef og leder af det internationale team.

Klageudvalget træffer beslutning om, hvordan klagen skal afgøres og informerer afsenderen af klagen om sagens udfald senest en måned efter modtagelsen. Klageudvalget kan anmode afsenderen af klagen om yderligere informationer/dokumentation, hvis nødvendigt.

Yderligere oplysninger kan læses i Caritas’ klagepolitik her.

6. Anti-korruption

Caritas ønsker at sende et tydeligt signal, såvel internt som eksternt, om, at der er nul tolerance overfor korruption. Caritas arbejder i strategisk partnerskab med Udenrigsministeriet og støtter aktivt op om Danidas plan for bekæmpelse af korruption i den danske bistandsforvaltning.

Korruption modarbejder grundlæggende det, som Caritas vil fremme: at give fattige og marginaliserede mennesker vilje, evne, og mulighed for ved egen hjælp at bryde permanent ud af fattigdom og opnå et bedre liv.

Caritas arbejder i lande, der ofte har svage strukturer og er præget af korruption i større eller mindre grad. Løsningen er ikke at trække sig ud, men at styrke de lokale kræfter, der arbejder for at fjerne korruption og skabe udvikling.

Anti-korruptionspolitikken retter sig direkte imod medarbejdere og frivillige i Caritas samt andre, der på forskellig vis repræsenterer organisationen. Den retter sig endvidere mod medarbejdere i de partnerorganisationer, som Caritas arbejder sammen med.

De følgende fire principper er essentielle for Caritas’ medarbejderes indsats imod korruption:

 • Opretholdelse af personlig integritet og undgåelse af relationer og situationer, hvor man på nogen måde kan mistænkes for korruption
 • Forebyggelse af korruption gennem klare regler og transparens i administrationen samt opmærksomhed på uregelmæssigheder
 • Fremme af nul tolerance og udryddelse af korruption
 • Særlig forpligtelse blandt ledere til at fremme anti-korruption på alle niveauer og konsekvent sanktionere tilfælde af korruption og uregelmæssighed


Læs anti-korruptionspolitikken i sin helhed her.

 

Klager over brud på anti-korruptionspolitikken sker gennem klagemekanismen her på hjemmesiden.

7. Cookies & privatlivspolitik

Når du bruger www.caritas.dk accepterer du vores politik for cookies og privatliv, som er med til at sikre dig en god oplevelse.

Cookiepolitik

På www.caritas.dk bruger vi cookies for at indsamle statistik om din brug af siden, som hjælper os med at forbedre brugeroplevelsen. Når du klikker på et link på www.caritas.dk, accepterer du vores cookiepolitik.

Indsamling af oplysninger

Dette website udbydes af Caritas Danmark, og når du klikker på sitet indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. Oplysninger indsamles på to måder:

 • Ved hjælp af cookies
 • Ved at du selv afgiver information

Der er kun personlige oplysninger i den information, du selv afgiver. Cookies indeholder ikke personlige oplysninger.

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som lagres i din webbrowser, når du har klikket på et website. En cookie er ikke et program, den indeholder ingen personlige oplysninger og den slettes automatisk efter et stykke tid (nogle gange samme dag, andre gange efter flere år). Cookies kan ikke indeholde virus. Første gang du besøger Caritas’ website, modtager du automatisk en eller flere cookies, som giver os mulighed for at genkende dig, når du vender tilbage, og for at registrere din færden på sitet. På den måde kan vi forbedre din oplevelse på sitet.

To slags cookies

Man skelner mellem førstepartscookies, der stammer fra websitets ejer og anvendes som beskrevet ovenfor, og tredjepartscookies, der stammer fra andre steder. Tredjepartscookies på www.caritas.dk stammer fra samarbejdspartnere (som annoncenetværk, Facebook og Google). Cookies gemmes i forskellige tidsperioder – nogle kun i 30 minutter, andre i 2 år.

Sådan undgår du cookies

I din webbrowser kan du til enhver tid slette de cookies, som er blevet lagt på din computer. Du kan også indstille browseren til at advare, før der gemmes cookies, eller til at blokere cookies, hvis du slet ikke ønsker at modtage dem. Læs mere på http://minecookies.org/cookiehandtering. Vær opmærksom på, at nogle websites ikke fungerer ordentligt, når du ikke bruger cookies.

Kontakt os om cookies

Hvis du ønsker flere oplysninger om Caritas’ cookiepolitik, kan du kontakte os på: Caritas Danmark, Gammel Kongevej 15, 3. sal, 1610 København V, tlf.nr. 3818 0000 eller mail caritas@caritas.dk

8. Persondatapolitik

1 Generelt
1.1
Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et bidragyderforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.caritas.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

2 Dataansvarlig
2.1
Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Caritas Danmark
Gammel Kongevej 15, 3. sal
1610 København V
Telefon: 3818 0000
caritas@caritas.dk
CVR: 29439915
(Herefter ”Organisationen”)

2.2
Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer Lov nr. 502: Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

2.3
Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til administrationschef Mariann Uhrlund Due, tlf. 3818 0005, e-mail mud@caritas.dk.

3 Definitioner

3.1
Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

 • Personoplysninger
  Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.
 • Dataansvarlig
  Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.
 • Databehandler
  Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.
 • Behandling
  Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af Personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.
 • Særlige Kategorier af Personoplysninger
  Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).
 • Persondataforordningen
  Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.
 • Databeskyttelsesloven
  Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Lov 502).

4 Formål med Behandlingen af dine Personoplysninger

4.1
Afhængig af om du er kunde eller bidragyder hos os, abonnent på vores medier eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine Personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som velgørende organisation. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt – dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere dine eventuelle abonnementer eller medlemsskaber hos os. Det kan også være i forbindelse med vores markedsføring over for dig, for eksempel når vi udsender materialer om vores indsamlinger.

5 De personoplysninger, som vi behandler om dig

5.1
Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

5.1.1

Når du er kunde eller bidragyder hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig:

Første gang du giver et bidrag til Caritas via indbetalingskort, bankoverførsel, via www.caritas.dk eller på SMS  modtager du et velkomstbrev, der oplyser dig om, hvilket materiale vi sender til dig, hvordan vi vil kontakte dig og hvordan du kan blive slettet igen.

 • Indbetaler du et bidrag via indbetalingskort, registrerer vi følgende oplysninger i vores database: Navn, adresse og evt. CPR-nr. (såfremt du selv oplyser det). CPR-nr. bruges kun til at indberette dit bidrag til SKAT.
 • Indbetaler du et bidrag via bankoverførsel registrerer vi følgende oplysninger i vores database: Navn, adresse og evt. CPR-nr. såfremt du selv oplyser det. CPR-nr. bruges kun til at indberette dit bidrag til SKAT.
 • Hvis du opretter en Betalingsserviceaftale (aftale om et fast månedligt, kvartalsvis eller årlig bidrag) med Caritas, registrerer vi følgende oplysninger i vores database: Navn, adresse, registrerinsgnummer, kontonummer og CPR-nr. CPR-nr. bruges til at oprette aftalen og derefter til at indberette dine bidrag ti SKAT: Oplysningerne slettes 13 mdr. efter aftalens ophør. Caritas skal gemme oplsyningerne i dette tidsrum, som dokumentaton for aftalens indgåelse.
 • Hvis du giver et bidrag via SMS registrerer vi følgende oplysninger om dig: Navn, adresse og tlf.nr.
 • Når du giver et bidrag via betalingsmodulet på vores hjemmeside, registrerer vi følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, e-mailadresse, evt. tlf.nr. og evt. CPR-nr. såfremt du selv oplyser det. CPR-nr. bruges kun til at indberette dit bidrag til SKAT.
 • Da vi har indberetningspligt over for SKAT for gaver og løbende ydelser, beder vi dig via brev i januar måned om at oplyse dit CPR-nr., såfremt du har givet et bidrag til os i løbet af det foregående år. Det er op til dig, om du vil oplyse dit CPR-nr.
 • Hvis du benytter en kontaktformular på vores hjemmeside, for eksempel for at tilmelde dig et kursus eller et arrangement, afgiver du typisk selv personoplysninger til os.

5.1.2
Vi indsamler som udgangspunkt ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig, men hvis du udfører frivilligt eller midlertidigt lønnet arbejde for Organisationen, eller deltager i særlige tilbud, kan vi indsamle oplysninger. Det drejer sig om:
• Helbredsoplysninger: Hvis du rejser til udlandet på vegne af Organisationen, indsamler vi oplysninger om dit helbred (blodtype, allergier) og dit pasnummer af sikkerhedsårsager. Dette sker også med dit skriftlige samtykke.
• Når du tilmelder dig et PREP-kursus via hjemmesidens kontaktformular, indsamler vi en række oplysninger, blandt andet om din parforholdsmæssige status, hvilket du giver skriftligt samtykke til.

5.1.3
Hvis du indgår en kontrakt om frivilligt eller midlertidigt lønnet arbejde for Organisationen, opbevarer vi de Personoplysninger, der er nødvendige for at kontakte dig, og for at det arbejde, kontrakten omhandler, kan udføres.

5.2
Disse Personoplysninger indsamler vi fra andre om dig:

5.2.1
I nogle tilfælde er det nødvendigt for os at indsamle Personoplysninger om dig fra andre. Det kan eksempelvis være fra:

 • Politiet: Hvis du udfører arbejde for Organisationen med kontakt til børn og unge, indhenter vi inden arbejdets påbegyndelse en børneattest. Dette kan kun ske med dit skriftlige samtykke. Vi indhenter disse oplysninger for at sikre et trygt og risikofrit miljø ved alle vores arrangementer, og særlig, når der er tale om mennesker med brug for hjælp.
 • Leverandører af serviceydelser: Vi modtager årligt fra MobilePay en anonymiseret liste med CPR-numre for de bidragydere, der har brugt tjenesten. Denne liste bruges udelukkende til indberetning til SKAT, og slettes derefter.

6 Cookies

6.1
På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller din mobile enhed. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke Personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende Politik. Du kan læse vores cookiepolitik her: www.caritas.dk/etik-og-policies.

7 Sådan behandler vi dine Personoplysninger

7.1
Helt konkret bruger vi dine Personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er bidragyder eller frivillig hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.

7.1.1
Er du kunde hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:
• stille funktionerne på vores hjemmeside til rådighed for dig;
• fremsende ordrebekræftelser til dig;
• svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger;
• kunne udføre dine ordrer;
• kunne håndtere administration af kundeforholdet til dig;
• kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;

7.1.2

Er du bidragyder hos, os anvender vi dine Personoplysninger til at:

 • kunne administrere dit/dine indbetalinger;
 • kunne sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag;
 • kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse;
 • kunne henvende os til dig med markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;

7.1.3 Er du frivillig hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:

 • Kontakte eller identificere dig;
 • Koordinere opgaver i forbindelse med det frivillige arbejde;
 • Henvise til dig som kontaktperson såfremt du har givet samtykke til det;
 • Sende informationsmateriale m.m. i forbindelse med aktiviteter og møder;

7.1.4
Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine Personoplysninger til at

 • Kunne stille funktionerne på vores hjemmeside til rådighed for dig;
 • udarbejde statistik om din færd på vores hjemmeside;
 • Analysere samspillet mellem hjemmesiden og vores profiler på sociale medier;
 • optimere vores hjemmesides indretning;

8 Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?

8.1
I langt de fleste tilfælde, hvor vi behandler dine Personoplysninger, vil grundlaget være, at du har givet specifikt samtykke, og det juridiske grundlag er derfor Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (a). I visse tilfælde kan vi dog have et andet grundlag for behandlingen:

8.2
Når du giver et bidrag til os eller indgår en anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige Personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige Personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

8.3
Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige Personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

8.4
Vi har en legitim interesse i at behandle dine Personoplysninger (dit navn og din e-mail adresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde produkter og tjenesteydelser, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af køb, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v.

8.5
I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle Personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Vi skal også opbevare oplysninger om bidragydere, der har PBS-aftaler i 13 måneder efter aftalens ophør. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores Behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

8.6
Såfremt du afgiver eller har afgivet Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) til os, fx oplysninger om dit helbred, så er grundlaget for vores Behandling som oftest Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (a), idet vi vil søge at indhente dit specifikke samtykke. I visse tilfælde vil grundlaget dog være stk. 2 (c), idet Behandlingen er nødvendig for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser i tilfælde, hvor du ikke er i stand til at give samtykke. Det kunne for eksempel være i forbindelse med en uforudset sikkerhedssituation ved en udlandsrejse.

8.7
Er du ikke kunde eller bidragyder hos os, men fx blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Læs mere i vores cookiepolitik: www.caritas.dk/etik-og-policies. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside.
En IP-adresse kan være en Personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt. 8.3.

9 Deling af dine Personoplysninger

9.1
Vi kan dele dine Personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med serviceydelser eller vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores telemarketing-bureau, vores tekniske support og vores bank.

9.2
Vi har også mulighed for at dele dine oplysninger med vores partnerorganisationer i det omfang, at dette er lovligt. Du kan se en oversigt over partnerorganisationer her: www.caritas.dk/vores-arbejde (links til organisationerne ved det enkelte programland).

9.3
I tillæg til ovenstående deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som SKAT.

10 Opbevaring og sletning af dine Personoplysninger

10.1
Vi opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler:

10.2
Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 12 måneder fra købstidspunktet. Har du afgivet Særlige Kategorier af Personoplysninger, fx i forbindelse med et kursus, sletter vi disse oplysninger umiddelbart efter at det arrangement har fundet sted, som var formålet med indsamlingen af oplysningerne.

10.3
Er du bidragyder hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 5 år fra det tidspunkt, hvor du har indbetalt dit første bidrag. Hvis du har været bidragyder, men ikke længere er det, opbevarer vi dine Personoplysninger i højst 2 år efter, at du har givet dit sidste bidrag.

10.4
Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken kunde eller bidragyder, opbevarer vi de oplysninger, som vi har registret om dig i op til 12 måneder fra tidspunktet for dit besøg på hjemmesiden.

10.5
Er du indgået i en kontrakt om frivilligt arbejde hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger indtil kontrakten udløber.

10.6
I tilfælde, hvor vi ikke måtte have en fast politik, opbevarer vi kun dine Personoplysninger så længe, det er nødvendigt i henhold til det specifikke formål, hvortil de er indsamlet.

11 Dine rettigheder

11.1 Indsigt

11.1.1
Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

11.2 Berigtigelse og sletning

11.2.1
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende Behandling, sletning eller blokering af de Personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi af en eller anden grund ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

11.3 Begrænsning af Behandling

11.3.1
Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset Behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger.

11.4 Dataportabilitet

11.4.1
Du har ret til at modtage dine Personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

11.5 Indsigelsesret

11.5.1
Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor Behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

11.6 Tilbagekaldelse af samtykke

11.6.1
Hvis Behandlingen af dine Personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

11.6.2
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til caritas@caritas.dk. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

11.7
Du kan skrive til caritas@caritas.dk, eller du kan benytte klageknappen på vores hjemmeside, www.caritas.dk/etik-og-policies#Klagemekanisme, for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

11.8
Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

12 Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger

12.1
Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de Personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder, etc.

13 Sikkerhed

13.1
I Organisationen er vores Behandling af Personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vi har interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af Personoplysninger til Databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

14 Klage til tilsynsmyndighed

14.1
Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

15 Opdatering af denne Politik

15.1
Caritas Danmark er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af Personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.

15.2
Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende Politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.
Denne Politik er senest opdateret 25. maj 2018.

9. Indsamlingsetiske retningslinjer

Caritas samler løbende ind til fordel for organisationens udviklings,- nødhjælps,- og nationale arbejde og til at dække administrationsomkostninger. Der samles bl.a. ind via:

 • Egen hjemmeside
 • SMS
 • MobilePay
 • Facebook
 • Telemarketing
 • Direct mails
 • Caritas Nyt
 • Indstik i katolske blade og aviser
 • Landsdækkende dagblade
 • Kollekter i landets katolske kirker
 • På landets katolske skoler

Caritas har som medlem af ISOBRO (Indsamlende Organisationers Brancheorganisation) forpligtet sig til at agere i henhold til ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer.

Læs ISOBROs retningslinjer:

Del A

Del B

I forbindelse med indsamlinger lægger Caritas vægt på, at:

 • Både indsamlere og bidragsydere har adgang til den nødvendige viden om indsamlingen, herunder hvor de kan indhente yderligere oplysninger
 • Ingen må på nogen måde føle sig presset til at bidrage, og ethvert bidrag modtages i fortrolighed og med taknemmelighed på vegne af de nødlidende
 • Bidragsydere skal efterfølgende i Caritas Nyt eller på Caritas’ hjemmeside kunne orientere sig om den hjælpeindsats, hvortil midlerne blev anvendt

10. Politik for offentliggørelse af information

Caritas Denmark stræber efter at være en gennemsigtig og ansvarlig organisation i forhold til vores beslutninger og aktiviteter. Vi forpligter os på at opretholde høje faglige og etiske standarder for ansvarlighed i overensstemmelse med Caritas Internationalis Management Standards (CI MS) og Core Humanitarian Standards.

Vi overholder national lovgivning og retningslinjer for NGO’er med hensyn til informationsdeling, og vores politik for offentliggørelse af information (Information Disclosure Policy) er tilgængelig på vores hjemmeside. Af hensyn til gennemsigtighed og ansvarlighed mener Caritas Denmark, at oplysninger så vidt muligt skal være tilgængelige og offentliggjort, med forbehold af de begrænsninger, der er beskrevet i denne politik. Således gælder denne politik for alle oplysninger, som Caritas Denmark er i besiddelse af.

Politikken gælder ikke for oplysninger fra Caritas Danmarks individuelle partnere, men vores partnere opfordres til at have lignende politikker, som opfylder krav fra national lovgivning og øvrige interessenter.

Læs hele vores Information Disclosure Policy her

Show Buttons