Etik og Policies - Caritas Danmark

Etik og Policies

De etiske retningslinjer bygger på Caritas Danmarks værdigrundlag, vision og mission. Som katolsk organisation er det Caritas’ grundsyn, at ethvert menneske er unikt og skabt i Guds billede. Således har alle mennesker samme værdi, uanset hvem de er, hvad de tror på og hvilken situation de befinder sig i.

1. Værdigrundlag og vedtægter

Caritas betyder kærlighed og barmhjertighed.  Caritas Danmark er medlem af Caritas Internationalis, og værdigrundlaget afspejler Evangeliet og Den katolske Kirkes Sociallære samt FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder.

Evangeliet forpligter til at hjælpe mennesker i nød, uanset om de nødlidende er kristne eller ej. Hjælpen ydes altså uafhængigt af, hvem den nødstedte er, og hvad hun eller han tror på.

Caritas tror, at ægte, varig udvikling kun er mulig, hvis man hjælper hele mennesket og alle mennesker. Mennesket har ikke kun materielle behov, men også åndelige. Sand udvikling tager begge disse dimensioner i betragtning. Målet er at give hvert enkelt menneske frihed til at realisere sit fulde potentiale. Caritas har sit udgangspunkt i den kristne tro, men er overbevist om, at der eksisterer naturlige, universelle leveregler for menneskeligt fællesskab. Disse leveregler kan erkendes med fornuften og gælder derfor ethvert menneske.

Caritas Danmarks arbejde er rodfæstet i otte principper, som udgør værdigrundlaget. Læs hele værdigrundlaget her…

Læs Caritas Danmarks vedtægter her…

2. Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjer bygger på Caritas Danmarks værdigrundlag, vision og mission. Som katolsk organisation er det Caritas’ grundsyn, at ethvert menneske er unikt og skabt i Guds billede. Således har alle mennesker samme værdi, uanset hvem de er, hvad de tror på og hvilken situation de befinder sig i.

Det forventes derfor, at enhver, der repræsenterer Caritas, inklusive lønnede medarbejdere, frivillige og bestyrelsesmedlemmer, med sin adfærd viser respekt for alle menneskers ligeværdighed og universelle rettigheder.

Caritas’ etiske kodeks omfatter en række principper inden for følgende tre hovedområder:

 • Værdier, professionel etik og adfærd
 • Interessekonflikt, pres, gaver og fordele
 • Personlig optræden

Læs Caritas Danmarks etiske kodeks her…

Læs Caritas Danmarks Safeguarding politik her…

Læs Caritas Danmarks Code of Conduct politik her…

Det etiske kodeks er en integreret del af ansættelsesforholdet og konsulentkontrakter hos Caritas.

Alle medarbejdere har pligt til straks at anmelde mistanke om overtrædelse af det etiske kodeks. Indberetning af overtrædelse af det etiske kodeks skal ske til administrationschefen.

Anmeldelse fra eksterne interessenter, partnere, konsulenter eller personer, der modtager hjælp fra Caritas i projektområder, sker gennem klagemekanismen.

3. Internationale standarder

Caritas arbejder verden over for at fremme bæredygtig udvikling og menneskelig værdighed. Et vigtigt aspekt i dette arbejde er kollektive tiltag for de fattige og sårbare mennesker og deres samfund for at sikre beskyttelse og levebrød, og for at give dem mulighed for at påvirke deres eget liv og de systemer, de er en del af.

Caritas ser forbedring af faglighed i organisationer og tilpasning til standarder som en måde at sikre en effektiv bistand og kvalitet i støtten til de fattige, marginaliserede og sårbare.Vi forpligter os derfor til at efterleve følgende internationale konventioner, principper og standarder:

4. Klagemekanisme

Caritas Danmark er en transparent og ansvarlig organisation. Vi ønsker at tage ansvar for vores aktiviteter og beslutninger og at modvirke korruption og overgreb. Vi har derfor udformet en klagepolitik og oprettet en klagemekanisme jf. nedenstående.

Vi opfordrer til, at kommentarer og feedback omkring vores arbejde rejses over for og diskuteres med den ansvarlige Caritas medarbejder, der er tættest på aktiviteterne. Kan problemerne ikke løses, eller er de af alvorlig karakter, kan nærværende klagemekanisme anvendes.

En klage kan for eksempel omhandle:

 • Caritas Danmarks arbejde i Danmark eller i vores programlande
 • Caritas Danmarks medarbejdere, frivillige eller repræsentanters opførsel
 • Caritas Danmarks partnerorganisations medarbejderes opførsel, f.eks. brud på Etisk Kodeks
 • Mistanke om korruption, bestikkelse, seksuelle overgreb eller brud på internationale beskyttelseshensyn

 

En anmeldelse vil blive behandlet i fortrolighed og anmelderen vil blive beskyttet, såfremt anmeldelsen er afgivet i god tro. Omvendt vil en bevidst falsk anmeldelse kunne få konsekvenser for vedkommende.

Alle informationer af fortrolig karakter vil blive opbevaret sikkert og kun klageudvalget vil have adgang til disse.

Læs vores rapport over klager i 2021 her…

Læs vores rapport over klager i 2020 her…

Læs vores rapport over klager i 2019 her…

Læs vores rapport over klager i 2018 her…

Læs vores rapport over klager i 2017 her…

 

Behandling af klager

Indgivelse af klage sker ved at udfylde klageformularen. Klagen skal være så fyldestgørende som muligt og gerne omfatte bevismateriale.

Klagen bliver automatisk sendt til den ansvarlige for Caritas Danmarks interne klageudvalg. Umiddelbart efter fremsendelse, vil afsenderen af klagen modtage en bekræftelse på modtagelsen.

Klagen vil herefter hurtigst muligt behandles i klageudvalget, der består af Caritas’ generalsekretær, administrationschef og leder af det internationale team.

Klageudvalget træffer beslutning om, hvordan klagen skal afgøres og informerer afsenderen af klagen om sagens udfald senest en måned efter modtagelsen. Klageudvalget kan anmode afsenderen af klagen om yderligere informationer/dokumentation, hvis nødvendigt.

Yderligere oplysninger kan læses i Caritas’ klagepolitik her…

5. Anti-korruption

Caritas ønsker at sende et tydeligt signal, såvel internt som eksternt, om, at der er nul tolerance overfor korruption. Caritas arbejder i strategisk partnerskab med Udenrigsministeriet og støtter aktivt op om Danidas plan for bekæmpelse af korruption i den danske bistandsforvaltning.

Korruption modarbejder grundlæggende det, som Caritas vil fremme: at give fattige og marginaliserede mennesker vilje, evne, og mulighed for ved egen hjælp at bryde permanent ud af fattigdom og opnå et bedre liv.

Caritas arbejder i lande, der ofte har svage strukturer og er præget af korruption i større eller mindre grad. Løsningen er ikke at trække sig ud, men at styrke de lokale kræfter, der arbejder for at fjerne korruption og skabe udvikling.

Anti-korruptionspolitikken retter sig direkte imod medarbejdere og frivillige i Caritas samt andre, der på forskellig vis repræsenterer organisationen. Den retter sig endvidere mod medarbejdere i de partnerorganisationer, som Caritas arbejder sammen med.

De følgende fire principper er essentielle for Caritas’ medarbejderes indsats imod korruption:

 • Opretholdelse af personlig integritet og undgåelse af relationer og situationer, hvor man på nogen måde kan mistænkes for korruption
 • Forebyggelse af korruption gennem klare regler og transparens i administrationen samt opmærksomhed på uregelmæssigheder
 • Fremme af nul tolerance og udryddelse af korruption
 • Særlig forpligtelse blandt ledere til at fremme anti-korruption på alle niveauer og konsekvent sanktionere tilfælde af korruption og uregelmæssighed


Læs anti-korruptionspolitikken i sin helhed her…

 

Klager over brud på anti-korruptionspolitikken sker gennem klagemekanismen her på hjemmesiden.

6. Cookies & privatlivspolitik

Når du bruger www.caritas.dk accepterer du vores politik for cookies og privatliv, som er med til at sikre dig en god oplevelse.

Cookiepolitik

På www.caritas.dk bruger vi cookies for at indsamle statistik om din brug af siden, som hjælper os med at forbedre brugeroplevelsen. Når du klikker på et link på www.caritas.dk, accepterer du vores cookiepolitik.

Indsamling af oplysninger

Dette website udbydes af Caritas Danmark, og når du klikker på sitet indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. Oplysninger indsamles på to måder:

 • Ved hjælp af cookies
 • Ved at du selv afgiver information

 

Der er kun personlige oplysninger i den information, du selv afgiver. Cookies indeholder ikke personlige oplysninger.

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som lagres i din webbrowser, når du har klikket på et website. En cookie er ikke et program, den indeholder ingen personlige oplysninger og den slettes automatisk efter et stykke tid (nogle gange samme dag, andre gange efter flere år). Cookies kan ikke indeholde virus. Første gang du besøger Caritas’ website, modtager du automatisk en eller flere cookies, som giver os mulighed for at genkende dig, når du vender tilbage, og for at registrere din færden på sitet. På den måde kan vi forbedre din oplevelse på sitet.

To slags cookies

Man skelner mellem førstepartscookies, der stammer fra websitets ejer og anvendes som beskrevet ovenfor, og tredjepartscookies, der stammer fra andre steder. Tredjepartscookies på www.caritas.dk stammer fra samarbejdspartnere (som annoncenetværk, Facebook og Google). Cookies gemmes i forskellige tidsperioder – nogle kun i 30 minutter, andre i 2 år.

Sådan undgår du cookies

I din webbrowser kan du til enhver tid slette de cookies, som er blevet lagt på din computer. Du kan også indstille browseren til at advare, før der gemmes cookies, eller til at blokere cookies, hvis du slet ikke ønsker at modtage dem. Læs mere på http://minecookies.org/cookiehandtering. Vær opmærksom på, at nogle websites ikke fungerer ordentligt, når du ikke bruger cookies.

Kontakt os om cookies

Hvis du ønsker flere oplysninger om Caritas’ cookiepolitik, kan du kontakte os på: Caritas Danmark, Gammel Kongevej 15, 3. sal, 1610 København V, tlf.nr. 3818 0000 eller mail caritas@caritas.dk

7. Persondatapolitik

1 Generelt
1.1
Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et bidragyderforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.caritas.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

2 Dataansvarlig
2.1
Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Caritas Danmark
Gammel Kongevej 15, 3. sal
1610 København V
Telefon: 3818 0000
caritas@caritas.dk
CVR: 29439915
(Herefter ”Organisationen”)

Læs vores persondatapolitik her…

8. Indsamlingsetiske retningslinjer

Caritas samler løbende ind til fordel for organisationens udviklings,- nødhjælps,- og nationale arbejde og til at dække administrationsomkostninger. Der samles bl.a. ind via:

 • Egen hjemmeside
 • SMS
 • MobilePay
 • Facebook
 • Telemarketing
 • Direct mails
 • Caritas Nyt
 • Indstik i katolske blade og aviser
 • Landsdækkende dagblade
 • Kollekter i landets katolske kirker
 • På landets katolske skoler

 

Caritas har som medlem af ISOBRO (Indsamlende Organisationers Brancheorganisation) forpligtet sig til at agere i henhold til ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer.

Læs ISOBROs retningslinjer:

Del A

Del B

I forbindelse med indsamlinger lægger Caritas vægt på, at:

 • Både indsamlere og bidragsydere har adgang til den nødvendige viden om indsamlingen, herunder hvor de kan indhente yderligere oplysninger
 • Ingen må på nogen måde føle sig presset til at bidrage, og ethvert bidrag modtages i fortrolighed og med taknemmelighed på vegne af de nødlidende
 • Bidragsydere skal efterfølgende i Caritas Nyt eller på Caritas’ hjemmeside kunne orientere sig om den hjælpeindsats, hvortil midlerne blev anvendt

9. Politik for offentliggørelse af information

Caritas Denmark stræber efter at være en gennemsigtig og ansvarlig organisation i forhold til vores beslutninger og aktiviteter. Vi forpligter os på at opretholde høje faglige og etiske standarder for ansvarlighed i overensstemmelse med Caritas Internationalis Management Standards (CI MS) og Core Humanitarian Standards.

Vi overholder national lovgivning og retningslinjer for NGO’er med hensyn til informationsdeling, og vores politik for offentliggørelse af information (Information Disclosure Policy) er tilgængelig på vores hjemmeside. Af hensyn til gennemsigtighed og ansvarlighed mener Caritas Denmark, at oplysninger så vidt muligt skal være tilgængelige og offentliggjort, med forbehold af de begrænsninger, der er beskrevet i denne politik. Således gælder denne politik for alle oplysninger, som Caritas Denmark er i besiddelse af.

Politikken gælder ikke for oplysninger fra Caritas Danmarks individuelle partnere, men vores partnere opfordres til at have lignende politikker, som opfylder krav fra national lovgivning og øvrige interessenter.

Læs hele vores Information Disclosure Policy her…