Landsbyen, der på få år blev en af verdens største flygtningelejre

27. juni 2023

De fleste flygtningelejre er bevogtede og isolerede. Her er undtagelsen: Der er hverken indhegning eller sikkerhedsvagter i Bidi Bidi-flygtningelejren i det nordvestlige Uganda, der huser over en kvart million sydsudanesere, der er blevet drevet på flugt af borgerkrig og hungersnød.

Uganda er det land i Afrika, der tager imod flest flygtninge, mestendels fra Sydsudan, men også fra Congo og Burundi – og er kendt for sin progressive flygtningepolitik, der tilskynder flygtninges aktive deltagelse i samfundet.

Det er Bidi Bidi-flygtningelejren – der er på vej til at blive en rigtig, om end primitiv, by – et eksempel på. Da der i sensommeren 2016 kom en ny tilstrømning af flygtninge fra Sydsudan, besluttede regeringen sig for at rydde området, hvor der oprindeligt kun lå en håndfuld landsbyer, for skov og anlægge nye veje.

Flygtningene, der kommer til Bidi Bidi, får et lille stykke land, som de kan bruge til at dyrke afgrøder, og der er en løbende udveksling med værtssamfundet. Det betyder dog ikke, at alt er i orden. Leveforholdene er kritisable, og der er blandt andet knaphed på fødevarer, ringe adgang til rent drikkevand og – som årets fasteindsamling viser – problemer med sanitet, der hæmmer udviklingsmulighederne.

Caritas Danmarks udviklingsinitiativer
Sammen med Caritas Uganda har vi de seneste år udrullet forskellige udviklingsinitiativer i Bidi Bidi-flygtningelejren, der skal afbøde disse problemer – heriblandt et solcelledrevet minikøkken, der gør det muligt for flygtningene at lave mad uden at skulle gå langt efter brænde og samtidig sparer klimaet for CO2. Vi har også uddelt poser af et særligt plastik, der ved hjælp af solens stråler kan rense det beskidte vand i lejren og gøre det drikkeligt.

STØT
I DAG