Etik og policies

De etiske retningslinjer bygger på Caritas Danmarks værdigrundlag, vision og mission. Som katolsk organisation er det Caritas’ grundsyn, at ethvert menneske er unikt og skabt i Guds billede. Således har alle mennesker samme værdi, uanset hvem de er, hvad de tror på, og hvilken situation de befinder sig i.

1. Værdigrundlag og vedtægter

Caritas betyder kærlighed og barmhjertighed. Caritas Danmark er medlem af Caritas Internationalis, og værdigrundlaget afspejler evangeliet og Den katolske Kirkes sociallære samt FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder.

Evangeliet forpligter til at hjælpe mennesker i nød, uanset om de nødlidende er kristne eller ej. Hjælpen ydes altså uafhængigt af, hvem den nødstedte er, og hvad hun eller han tror på.

Caritas tror, at ægte, varig udvikling kun er mulig, hvis man hjælper hele mennesket og alle mennesker. Mennesket har ikke kun materielle behov, men også åndelige. Sand udvikling tager begge disse dimensioner i betragtning. Målet er at give hvert enkelt menneske frihed til at realisere sit fulde potentiale. Caritas har sit udgangspunkt i den kristne tro, men er overbevist om, at der eksisterer naturlige, universelle leveregler for menneskeligt fællesskab. Disse leveregler kan erkendes med fornuften og gælder derfor ethvert menneske.

Caritas Danmarks arbejde er rodfæstet i otte principper, som udgør værdigrundlaget. Læs hele værdigrundlaget her…

Læs Caritas Danmarks vedtægter her…

2. Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjer bygger på Caritas Danmarks værdigrundlag, vision og mission. Som katolsk organisation er det Caritas’ grundsyn, at ethvert menneske er unikt og skabt i Guds billede. Således har alle mennesker samme værdi, uanset hvem de er, hvad de tror på, og hvilken situation de befinder sig i.

Det forventes derfor, at enhver, der repræsenterer Caritas, inklusive lønnede medarbejdere, frivillige og bestyrelsesmedlemmer, med sin adfærd viser respekt for alle menneskers ligeværdighed og universelle rettigheder.

Caritas’ etiske kodeks omfatter en række principper inden for følgende tre hovedområder:

 • Værdier, professionel etik og adfærd
 • Interessekonflikt, pres, gaver og fordele
 • Personlig optræden

Læs Caritas Danmarks etiske kodeks her…

Læs Caritas Danmarks Safeguarding politik her…

Læs Caritas Danmarks Code of Conduct politik her…

Det etiske kodeks er en integreret del af ansættelsesforholdet og konsulentkontrakter hos Caritas.

Alle medarbejdere har pligt til straks at anmelde mistanke om overtrædelse af det etiske kodeks. Indberetning af overtrædelse af det etiske kodeks skal ske til administrationschefen.

Anmeldelse fra eksterne interessenter, partnere, konsulenter eller personer, der modtager hjælp fra Caritas i projektområder, sker gennem klagemekanismen.

3. Internationale standarder

Caritas arbejder verden over for at fremme bæredygtig udvikling og menneskets værdighed. Et vigtigt aspekt i dette arbejde er kollektive tiltag til fordel for fattige og sårbare mennesker for at give dem mulighed for at påvirke de systemer, de er en del af.

Caritas ser øget professionalisme som en måde at sikre kvaliteten i støtten til fattige og udsatte. Vi forpligter os derfor til at efterleve følgende internationale konventioner, principper og standarder:

4. Klagemekanisme

Caritas Danmark er en transparent og ansvarlig organisation. Vi ønsker at tage ansvar for vores aktiviteter og beslutninger og at modvirke korruption og overgreb. Vi har derfor udformet en klagepolitik og oprettet en klagemekanisme jf. nedenstående.

Vi opfordrer til, at kommentarer og feedback angående vores arbejde stilles til og diskuteres med den ansvarlige Caritas-medarbejder, der er tættest på aktiviteterne. Kan problemerne ikke løses, eller er de af alvorlig karakter, kan nærværende klagemekanisme anvendes.

En klage kan for eksempel omhandle:

 • Caritas Danmarks arbejde i Danmark eller i vores programlande
 • Opførslen hos Caritas Danmarks medarbejdere, frivillige eller repræsentanter
 • Opførslen hos medarbejderne i Caritas Danmarks partnerorganisationer, f.eks. brud på Etisk kodeks
 • Mistanke om korruption, bestikkelse, seksuelle overgreb eller brud på internationale beskyttelseshensyn

En anmeldelse vil blive behandlet i fortrolighed, og anmelderen vil blive beskyttet, såfremt anmeldelsen er afgivet i god tro. Omvendt vil en bevidst falsk anmeldelse kunne få konsekvenser for vedkommende.

Al fortrolig information vil blive opbevaret sikkert og vil kun blive tilgået af klageudvalget.

Læs vores rapport over klager i 2022 her…

Læs vores rapport over klager i 2021 her…

Læs vores rapport over klager i 2020 her…

Læs vores rapport over klager i 2019 her…

Læs vores rapport over klager i 2018 her…

Læs vores rapport over klager i 2017 her…

Behandling af klager

Indgivelse af klage sker ved at udfylde klageformularen. Klagen skal være så fyldestgørende som muligt og gerne omfatte bevismateriale.

Klagen bliver automatisk sendt til den ansvarlige for Caritas Danmarks interne klageudvalg. Umiddelbart efter fremsendelse vil afsenderen af klagen modtage en bekræftelse på modtagelsen.

Klagen vil herefter hurtigst muligt behandles i klageudvalget, der består af Caritas’ generalsekretær, administrationschef og leder af det internationale team.

Klageudvalget afgør sagens udfald og orienterer afsenderen af klagen senest en måned efter modtagelsen. Klageudvalget kan om nødvendigt anmode afsenderen af klagen om yderligere information/dokumentation.

Yderligere oplysninger kan læses i Caritas’ klagepolitik her…

INDGIV EN KLAGE

5. Antikorruption

Caritas ønsker at sende et tydeligt signal, såvel internt som eksternt, om, at der er nul tolerance over for korruption. Caritas arbejder i strategisk partnerskab med Udenrigsministeriet og støtter aktivt op om Danidas plan for bekæmpelse af korruption i den danske bistandsforvaltning.

Korruption modarbejder grundlæggende det, som Caritas vil fremme: at give fattige og udsatte mennesker mulighed for ved egen hjælp at bryde permanent ud af fattigdom og opnå et bedre liv.

Caritas arbejder i lande, der ofte har svage strukturer og i større eller mindre grad er præget af korruption. Løsningen er ikke at trække sig ud, men at styrke de lokale kræfter, der arbejder for at fjerne korruption og skabe udvikling.

Antikorruptionspolitikken retter sig direkte imod medarbejdere og frivillige i Caritas samt andre, der på forskellig vis repræsenterer organisationen. Den retter sig endvidere mod medarbejdere i de partnerorganisationer, som Caritas arbejder sammen med.

De følgende fire principper er essentielle for Caritas’ medarbejderes indsats imod korruption:

 • Opretholdelse af personlig integritet og undgåelse af relationer og situationer, hvor man på nogen måde kan mistænkes for korruption
 • Forebyggelse af korruption gennem klare regler og transparens i administrationen samt opmærksomhed på uregelmæssigheder
 • Fremme af nul tolerance og udryddelse af korruption
 • Særlig forpligtelse blandt ledere til at fremme antikorruption på alle niveauer og konsekvent sanktionere tilfælde af korruption og uregelmæssighed

Læs antikorruptionspolitikken i sin helhed her…

Klager over brud på antikorruptionspolitikken sker gennem klagemekanismen her på hjemmesiden.

6. Cookies & persondata

Når du besøger vores hjemmeside, caritas.dk, accepterer du vores politik for cookies og privatliv, som er med til at sikre dig en god oplevelse på siden.

Cookiepolitik

På caritas.dk bruger vi cookies for at indsamle statistik om din brug af siden, som hjælper os med at forbedre brugeroplevelsen. Når du klikker på et link på caritas.dk, accepterer du vores cookiepolitik.

Indsamling af oplysninger

Dette website udbydes af Caritas Danmark, og når du klikker på sitet indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. Oplysninger indsamles på to måder:

 • Ved hjælp af cookies
 • Ved at du selv afgiver information

Der er kun personlige oplysninger i den information, du selv afgiver. Cookies indeholder ikke personlige oplysninger.

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som lagres i din webbrowser, når du har klikket på et website. En cookie er ikke et program, den indeholder ingen personlige oplysninger, og den slettes automatisk efter et stykke tid (nogle gange samme dag, andre gange efter flere år). Cookies kan ikke indeholde virus. Første gang du besøger Caritas’ website, modtager du automatisk en eller flere cookies, som giver os mulighed for at genkende dig, når du vender tilbage, og for at registrere din færden på sitet. På den måde kan vi forbedre din oplevelse på sitet.

To slags cookies

Man skelner mellem førstepartscookies, der stammer fra websitets ejer og anvendes som beskrevet ovenfor, og tredjepartscookies, der stammer fra andre steder. Tredjepartscookies på caritas.dk stammer fra samarbejdspartnere (som annoncenetværk, Facebook og Google). Cookies gemmes i forskellige tidsperioder – nogle kun i 30 minutter, andre i to år.

Sådan undgår du cookies

I din webbrowser kan du til enhver tid slette de cookies, som er blevet lagt på din computer. Du kan også indstille browseren til at advare, før der gemmes cookies, eller til at blokere cookies, hvis du slet ikke ønsker at modtage dem. Læs mere her. Vær opmærksom på, at nogle websites ikke fungerer ordentligt, når du ikke bruger cookies.

Kontakt os om cookies

Hvis du ønsker flere oplysninger om Caritas’ cookiepolitik, kan du kontakte os på 3818 0000 eller per mail på caritas@caritas.dk.

7. Persondatapolitik

1 Generelt
1.1
Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et bidragyderforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger, og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På caritas.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

2 Dataansvarlig
2.1
Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Caritas Danmark
Gammel Kongevej 15, 3. sal
1610 København V
Telefon: 3818 0000
caritas@caritas.dk
CVR: 29439915
(Herefter ”Organisationen”)

Læs vores persondatapolitik her…

8. Indsamlingsetiske retningslinjer

Caritas samler løbende ind til fordel for organisationens udviklings- og nødhjælpsarbejde og nationale arbejde og til at dække administrationsomkostninger. Der samles bl.a. ind via:

 • Egen hjemmeside
 • SMS
 • MobilePay
 • Facebook
 • Telemarketing
 • Direct mails
 • Caritas Nyt
 • Indstik i katolske blade og aviser
 • Landsdækkende dagblade
 • Kollekter i landets katolske kirker
 • På landets katolske skoler

Caritas har som medlem af ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation) forpligtet sig til at agere i henhold til ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer.

Læs ISOBROs retningslinjer:

Del A

Del B

I forbindelse med indsamlinger lægger Caritas vægt på, at:

 • både indsamlere og bidragsydere har adgang til den nødvendige viden om indsamlingen, herunder hvor de kan indhente yderligere oplysninger
 • ingen må på nogen måde føle sig presset til at bidrage, og ethvert bidrag modtages i fortrolighed og med taknemmelighed på vegne af de nødlidende
 • bidragsydere skal efterfølgende i Caritas Nyt eller på Caritas’ hjemmeside kunne orientere sig om den hjælpeindsats, hvortil midlerne blev anvendt

9. Politik for offentliggørelse af information

Caritas Danmark stræber efter at være en gennemsigtig og ansvarlig organisation i forhold til vores beslutninger og aktiviteter. Vi forpligter os på at opretholde høje faglige og etiske standarder for ansvarlighed i overensstemmelse med Caritas Internationalis Management Standards (CIMS) og Core Humanitarian Standards.

Vi overholder national lovgivning og retningslinjer for NGO’er med hensyn til informationsdeling. Vores politik for offentliggørelse af information (Information Disclosure Policy) er tilgængelig på vores hjemmeside. Af hensyn til gennemsigtighed og ansvarlighed mener Caritas Denmark, at oplysninger så vidt muligt skal være tilgængelige og offentliggjort, med forbehold af de begrænsninger, der er beskrevet i denne politik. Således gælder denne politik for alle oplysninger, som Caritas Denmark er i besiddelse af.

Politikken gælder ikke for oplysninger fra Caritas Danmarks individuelle partnere, men vores partnere opfordres til at have lignende politikker, som opfylder krav fra national lovgivning og øvrige interessenter.

Læs hele vores Information Disclosure Policy her…

STØT
I DAG