Rapporteringer - Caritas Danmark
STØT
I DAG

Rapporteringer

Læring er en stor prioritet i Caritas Danmarks arbejde. Vores lokale partnerorganisationer opsamler løbende læring fra projekterne, som i konsultation med Caritas Danmark bliver brugt til at foretage mindre justeringer i aktiviteterne. Nye metoder og innovative idéer testes. Der udveksles viden med andre lokale aktører såvel som med andre NGO’er i Danmark. En sådan læring indebærer få omkostninger og er med til at sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt. En gang imellem prioriteres det at hyre eksterne ressourcer til at evaluere projekterne og se på aktiviteterne med friske, objektive øjne.

De seneste eksterne evalueringer og læringsstudier kan findes her: